تحقیق تأثیر فرقه گرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت ملی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق تأثیر فرقه گرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت ملی

تعداد صفحات : ۴۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یکی از پیش نیازهای توسعه امنیتی برنامه پنجم؛ بررسی موزائیکی آسیب هایی است که از جانب هر کدام از کشورهای همسایه می تواند ایجاد شود. به همین منظور با بهره گیری از روش مهندسی امنیتی موزائیکی بایسته است نوع، دامنه و شیوه مبارزه با هر کدام از تهدیدها مشخص شود. به عنوان مثال نمی توان در برابر هر دو کشور پاکستان و کویت از سیاست های امنیتی یکسان بهره گرفت زیرا جنس، نوع و دامنه تهدید هر کدام از آنها با یکدیگر متفاوت است.

در این راستا یکی از شاخص های مهندسی مطلوب امنیت خارجی در منطقه جنوب غربی آسیا شناسایی، طبقه بندی، ماهیت شناسی و مقابله موءثر با آسیب های احتمالی است که از قبل خشونت های فرقه ای و گسترش نفوذ خزنده عقاید وهابیت و سلفی گری می تواند چارچوب های امنیت ملی را با تهدیدهایی مواجه کند. به همین منظور بایسته است متولیان امر در تبیین سیاست های امنیتی کلان برنامه پنجم، تدابیر و اقدام های بازدارنده مناسب برای مهار سناریوهای تهدیدزا را مورد کنکاش و آسیب شناسی قرار داده و خلأهای تقنینی، نظارتی و اجرایی آن را در لایحه قانون برنامه پنجم مرتفع کنند.

قومیت گرایی، فرقه گرایی، بی ثباتی اقتصادی و افراط گرایی مذهبی از شاخص های مختصات امنیتی پاکستان هستند که می توانند بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیز تأثیر گذارند.

در این راستا سؤال اصلی که نوشتار حاضر در صدد پاسخ گویی به آن برآمده این است که فرقه گرایی در پاکستان چه تأثیری بر امنیت منطقه سیستان و بلوچستان داشته ست؟

کلید واژه ها: جریان های فرقه ای پاکستان، شیعه، سنی،جند الله،ایران، امنیت، فرقه وهابیت، فرقه های الحادی

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال خشونت های فرقه ای پاکستان    ۶
مهمترین دلایل شکل گیری خشونت های فرقه ای در پاکستان     ۱۳
آسیب شناسی فرقه وهابیت    ۱۹
گفتار اول: کاستی های فراروی ریشه کنی بنیادین فرقه های الحادی    ۲۰
گفتار دوم: پیامدهای گسترش فرقه ضاله وهابیت در محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران    ۲۳
گفتار سوم: بایسته های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال فرقه ضاله وهابیت    ۲۶
نتیجه گیری    ۳۸
منابع    ۴۱

منابع:

۱ – Sustainable Development

2 – North South Waziristan

3 – Tribal Regions

4 – Swat Valley

5 – Inter- Service Intelligence ISI) )

6 – Ethnicity

7 – Sectarianism

8 – Religious extremism

9 بنا به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، هم اکنون ملامحمدعمر (رهبر معنوی طالبان)، اسامه بن لادن (رهبر شورای شریعت سازمان القاعده)، ایمن الظواهری (قائم مقام رهبر القاعده) و گلبدین حکمتیار در مناطق قبیله ای شمال پاکستان مخفی شده اند.

مقدمه

مهمترین ارزش و حیاتی ترین منفعت کشورها در نظام بین الملل غیرمتمرکز و خودیار، مقوله امنیت ملی است. در این راستا وجود پتانسیل بالای منازعات فرقه ای در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین موءلفه هایی است که می تواند تهدیدهایی را برای نهادینه سازی وحدت و انسجام ملی در بازه های زمانی سند چشم انداز به وجود آورد. به همین منظور یکی از ملزومات زیربنایی مدیریت نرم افزاری امنیت خارجی کشور؛ شناسایی، رصد و طبقه بندی موزائیکی تهدیدهای نرمی است که از جانب هر کدام از پانزده کشور همسایه می تواند بنیان های اقتدار ملی را با چالش هایی مواجه کند.

از طرفی امنیت مفهومی ذهنی، نسبی و مقوله ای چند وجهی است که رابطه ای متقابل و دو سویه را با «توسعه پایدار»۱ دارد. به طوری که هر میزان جمهوری اسلامی ایران شناخت دقیق تری از چالش های امنیتی کشور داشته باشد به همان میزان تحقق اولویت های کلان اسناد بالادستی نظام با هزینه کمتری محقق خواهد شد. در این راستا وجود خشونت های فرقه ای در لایه های پیرامونی جمهوری اسلامی ایران بویژه در پاکستان به عنوان یکی از کانون های چالش محور امنیت پایدار در برنامه پنجم توسعه محسوب می شود. به همین منظور بایسته است متولیان امر نقشه راه منسجم و راهبردی را برای مهار آسیب های احتمالی مورد توجه قرار دهند.

الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال خشونت های فرقه ای پاکستان

مهمترین تدابیری که ظرفیت بازدارندگی ساختارهای دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال آسیب های احتمالی ناشی از گسترش سایش های فرقه ای در پاکستان را افزایش می دهد عبارتند از:

۱- آسیب شناسی ناپایداری های فرقه ای در پاکستان و تأثیر آن بر امنیت استان های مرزی شرق کشور پاکستان از کشورهایی است که از موزاییک های قومی فرقه ای برخوردار بوده و یک کشور چند زبانی است بطوری که نزدیک به ۶۰ زبان در آن محاوره می شود. یکی از مهمترین شاخص های جغرافیای انسانی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود موزائیک های قومی فرقه ای است که در استان های مرزی محسوس تر است و هر گونه گسترش خشونت های فرقه ای در کشورهای همسایه براساس قانون مجاورت می تواند به شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران نیز تسری یافته و ضرایب انتظامی امنیتی استان های مرزی را با چالش های جدی مواجه کند. به عبارتی یکی از کانون های تهدید نرم افزاری امنیت ملی در برنامه پنجم، افزایش اصطکاک و تداوم تنش های فرقه ای در پاکستان و احتمال تسری ناامنی به استان های مرزی است که می تواند به عنوان یکی از ابزار مداخله جویانه قدرت های فرامنطقه ای مستقر در منطقه با رویکرد بحران سازی، امنیت زدایی، امتیازگیری و ایجاد تنش های چند بعدی در داخل جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود. به همین دلیل به عنوان یک موضوع چالش زا در ساختار انتظامی امنیتی اسناد بالا دستی نظام مطرح است و بایستی متولیان امر با حداکثر انسجام فکری (هدف محوری) و رویه(برنامه محوری) بسته سیاستی منسجمی را برای مدیریت پیشگیرانه تهدیدات فرقه ای در افق ایران ۱۴۰۴ ترسیم کنند که با توجه به فرابخشی بودن امنیت موفقیت آن بستگی به میزان تعامل، هم اندیشی و پویایی ساختارهای مرتبط دارد.

۲- آسیب شناسی افراط گرایی فرقه ای در پاکستان و تأثیر آن بر شکل گیری سازمان های تروریستی فرقه گرا تحقق حد اکثری سیاست های دفاعی ایران ۱۴۰۴ و توسعه ضرایب امنیتی به ویژه در استان های مرزی، مستلزم شناسایی گروه های مسلحانه فرقه ای در محیط امنیت داخلی و خارجی و در گام بعدی هم افزایی ظرفیت ساختارها و زیرساخت های امنیتی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی است. به همین منظور متولیان امر شایسته است با رویکرد آینده پژوهی و تبیین نظام جامع امنیت ملی، ضمن آسیب شناسی شطرنجی چینش سازمان های تروریستی فرقه گرا در محیط امنیت خارجی، راهبرد منسجمی را برای مقابله با آسیب های احتمالی تبیین کنند.

خشونت های فرقه ای با توجه به فقر نسبی در استان های مرزی شرق کشور می تواند پتانسیل پذیرش برخی عقاید انحرافی، فرقه های ضاله یا عضویت آنان در برخی شاخک های تروریستی مانند جندالشیطان را فراهم کنند که ضرورت دارد متولیان امر در سیاست های دفاعی امنیتی لایحه برنامه پنجم، تدابیر و اقدام های بازدارنده لازم را مورد توجه قرار دهند.

مجاورت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با چهار ایالت پنجاب، سرحد، سند و بلوچستان پاکستان که از کانون های استقرار گروه های تروریستی و منازعات مسلحانه فرقه ای است از موءلفه های تهدیدزای ثبات امنیت مرزهای شرق کشور است. در این راستا یکی از اهداف انعقاد توافق نامه جامع امنیتی میان تهران و اسلام آباد، بسترسازی برای اتخاذ نقشه راه مشترک و حداکثر هم افزایی بهینه ظرفیت دو کشور برای مدیریت پیش رویدادی تهدیدات تروریستی فرقه گرا در سرحدات و نوار مرزی دو کشور است.

۳- تبیین سیاست قومی فرقه ای منسجم در ساختار مدیریت پیش گیرانه بحران های انتظامی امنیتی اجتناب از سیاست های جزیره ای در حوزه های قومی فرقه ای و تبیین یک منشور پایدار نقش مهمی را در مهار تهدیدهای نرم افزاری ایفا می کند. از طرفی در جمهوری اسلامی ایران، پراکندگی فضایی جغرافیایی اقلیت ها به گونه ای است که اقلیت ها به صورت نواری در حاشیه و در مناطق مرزی کشور با کشورهای همسایه حضور دارند که این امر می تواند هزینه های انتظام بخشی فرماندهی مرزبانی ناجا برای انسداد و نظارت موءثر بر مرزها را با چالش هایی مواجه کند. به همین منظور بایسته است متولیان امر در ساختار امنیتی برنامه پنجم با حداکثر ثبات فکری رویه ای بسته سیاستی منسجمی را در حوزه های قومی فرقه ای تبیین نمایند.

۴- تبیین سند جامع مدیریت دانش پیش گیری از تهدیدات فرقه ای یکی از ملزومات مدیریت نرم افزاری امنیت، نهادینه سازی پژوهش قانونگذاری و آینده پژوهی عملیاتی در ساختار انتظامی امنیتی کشور براساس چهار پارامتر نیازسنجی، زمان سنجی، امکان سنجی و اولویت سنجی است. در این راستا مدیریت هدفمند برگزاری همایش های منطقه ای با موضوع خشونت های فرقه ای، تقویت هم اندیشی و تعامل مثلث حوزه، دانشگاه و ساختارهای حاکمیتی، لحاظ کردن مطالعات قومی فرقه ای در نقشه جامع علمی کشور و ایجاد یا تقویت میز مخصوص مطالعات فرقه ای در وزارتخانه های کشور، امور خارجه، شورایعالی امنیت ملی و سپاه پاسداران نقش مهمی را در مدیریت پیشگیرانه تهدیدات نرم افزاری ناشی از منازعات فرقه ای به ویژه در شرق جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند.

40,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.