تحقیق داده کاوی و اکتشاف دانش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق داده کاوی و اکتشاف دانش

تعداد صفحات : ۷۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

امروزه با گسترش بانکهای اطلاعاتی و حجم عظیم داده های ذخیره شده در این سیستمها، نیاز به ابزاری است که این داده های ذخیره شده را پردازش کند و تبدیل به یک سری اطلاعات مفید و سودمند کند که بتوان با توجه به این اطلاعات، تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ کرد تا به سود بیشتری دست یابند. بنابراین داده کاوی یک سری ابزار در اختیار دارد که به صورت نیمه خودکار و با حداقل دخالت کاربران اطلاعات سودمند و در اصطلاح الگوهای مفید (روابط منطقی بین داده ها) را از میان حجم انبوه داده ها کشف میکند.

داده کاوی یکی از مهمترین این روشها است که به وسیله آن الگوهای مفید در داده ها با حداقل دخالت کاربران شناخته می شوند و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهند تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند .

از کاربردهای مهم داده کاوی می توان به خرده فروشی، بیمه، بانکها، و … اشاره کرد.

در فرایند داده کاوی از مدلها و الگوریتم هایی همانند: شبکه های عصبی، درختهای انتخاب، استنتاج قانون و الگوریتمهای ژنتیک استفاده می شود که با استفاده از تکنیکهایی همچون مدلسازی پیشگویی کننده، تقطیع پایگاه داده ها، تحلیل پیوند و تشخیص انحراف می توانیم الگوهای مفید در داده ها را با حداقل دخالت کاربر کشف کنیم.

در نتیجه هدف اصلی در داده کاوی کشف دانش نهفته در داده هاست که در بانکهای عظیم اطلاعاتی وجود دارند که برای دست یافتن به این دانش عظیم بایستی در ابتدا یک محیط یکپارچه از داده ها که پایگاه داده کاوی نامیده می شود فراهم شود سپس داده های مورد نظر جستجو شود آنگاه تبدیلاتی روی آنها صورت گیرد و در مرحله چهارم اکتشاف دانش که داده کاوی نامیده می شود با ابزارهای مورد استفاده در داده کاوی الگوهای موردنظر کشف گردد و در نهایت در مرحله آخر کشف دانش نتیجه به صورت کاملا  قابل فهم به کاربر ارائه گردد.

۱- کاربر پایگاه داده میداند دنبال چه چیزی است.

اما کاربر داده کاوی ممکن است بداند و ممکن است نداند در جستجوی چیست.
۲- معنا دار بودن نتایج آنقدر که در داده کاوی اهمیت داشته و جزء اصلی ترین مسایل آن مطرح میگردد٬ در پایگاه داده مورد توجه نیست.
۳- پاسخ پایگاه داده به سوال ۱۰۰٪ دقیق است٬ اگر داده صحیح باشد.
۴- اما تلاش داده کاوی این است که تا حد ممکن پاسخ دقیق بدست آورد.
۵- داده پایگاه داده همانطور که ذخیره میشود بازیابی نیز میگردد.
۶- اما داده در داده کاوی٬قبل از تولید نتایج نیاز به (تا حدی) تمیز clean) شدن دارد.
۷- نتایج پایگاه داده زیر مجموعه ای از داده است.
۸- نتایج داده کاوی تجزیه و تحلیل و آنالیز داده است.۲۲- معنا دار بودن نتایج آنقدر که در داده کاوی اهمیت داشته و جزء اصلی ترین مسایل آن مطرح میگردد٬ در پایگاه داده مورد توجه نیست.
واژه های کلیدی: داده کاوی، انباره داده، مدل فرآیند دو سویه ، کشف دانش          

فهرست مطالب

مقدمه      ۱
مفاهیم      ۳
تاریخچه داده        ۵
فصل اول: کاربردهای داده۷
۱-۱- مراحل فرآیند کشف دانش        ۸
۲-۱- انبارش داده ها DATA WHER HOUSING       ۹
۳-۱- انتخاب داده ها  ۱۰
۴-۱- تبدیل داده ها   ١١
۵-۱- کاوش در داده ها         ١١
۶-۱- تفسیر نتیجه    ١١

فصل دوم: عملیاتها وتکنیکها در داده کاوی    ١٢
۱-۲- مدلسازی پیشگوی کننده   ۱۴
۲-۲- تقیطیع پایگاه داده ۱۵
۳-۲- تحلیل پیوند         ۱۶

فصل سوم: قابلیتها ی داده کاوی   ۱۹
۱-۳- داده کاوی وOLAP        ۲۲
۲-۳- کاربردهای داده کاوی      ۲۳
۳-۳- داده کاوی موفق  ۲۴
۴-۳- تحلیل ارتباطات  ۲۵
۵-۳- سلسله مراتبی از انتخابها ۲۹
۶-۳- طبقه بندی                        ۳۱
۷-۳- حدس بازگشتی  ۳۲
۸-۳- سری های زمانی ۳۳

فصل چهارم: مدل ها والگوریتم های داده کاوی ۳۴
۱-۴- شبکه های عصبی   ۳۵
۲-۴- درخت های انتخاب ۳۶
۳-۴- درختهای تصمیم گیری برای جریان داد      ۳۸
۴-۴- شرح عملکرد الگوریتمHOEFFDING        ۴۵
۵-۴- سیستم VFDT     ۴۶
۶-۴- شرح عملکرد الگوریتمVFDT        ۴۹

فصل پنجم: استنتاج قانون ۵۲
۱-۵- الگوریتم ﮊنتیک         ۵۳
۲-۵- مدل فرآیند          ۵۴

فصل ششم: مدل فرآیند دو سویه         ۵۵
۱-۶- تعریف مساله ۵۶
۲-۶- ساختن پایگاه داده مربوط به داده کاوی         ۵۷
۳-۶- جستجوی داده          ۵۹
۴-۶- آماده ساختن داده برای مدل سازی  ۵۹
۵-۶- ساختن مدل داده کاوی         ۶۰
۶-۶- ارزیابی مدل ۶۱
۷-۶- ماتریسهای پیچیدگی۶۱
۸-۶- ایجاد معماری مدل ونتایج      ۶۳
نتیجه گیری  ۶۴
گزیده مطالب ۶۶
منابع وماخذ    ۶۸

منابع  و مراجع:

Jeffery W. Seifert , Analyst in information science and Technology Policy, Data Mining : An Overview ‘ December 2001

David J. HAND , Data Mining: Statistics and More? , December 2005

Eamonn Keogh , Stefano Lonardi , Chotirat Ann Ratanamahatana , ‘Towards Parameter-Free Data Mining ‘ Semtember 2008

Geoff Hulten, Laurie Spencer, Pedro Domingos: Mining time-changing data streams. KDD 2008 97-106

Jiawei Han and Micheline Kamber “Data Mining: Concepts and

Techniques”, Morgan Kaufmann, 2001.

 مقدمه

امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد .

با استفاده ار پرسش های ساده در SQL و ابزارهای گوناگون گزارش گیری معمولی ، می توان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتیجه گیری در مورد داده ها و روابط منطقی میان آنها بپردازند اما وقتی که حجم داده ها بالا باشد ، کاربران هر چند زبر دست و با تجربه باشند نمی توانند الگوهای مفید را در میان حجم انبوه داده ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم با شند ، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مادی بسیار بالا است .

از سوی دیگر کاربران معمولا فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد فرضیه می پردازند ، در حالی که امروزه نیاز به روشهایی است که اصطلاحا به کشف دانش[۱] بپردازند یعنی با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند .

داده کاوی[۲] یکی از مهمترین این روشها است که به وسیله آن الگوهای مفید در داده ها با حداقل دخالت کاربران شناخته می شوند و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهند تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند .

در داده کاوی از بخشی از علم آمار به نام تحلیل اکتشافی داده ها[۳] استفاده می شود که در آن بر کشف اطلاعات نهفته و ناشناخته از درون حجم انبوه داده ها تاکید می شود . علاوه بر این داده کاوی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز ارتباط تنگاتنگی دارد ، بنابراین می توان گفت در داده کاوی تئوریهای پایگاه داده ها ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و علم آمار را در هم می آمیزند تا زمینه کاربردی فراهم شود .

باید توجه داشت که اصطلاح داده کاوی زمانی به کار برده می شود که با حجم بزرگی از داده ها ، در حد مگا یا ترابایت ، مواجه باشیم . در تمامی منابع داده کاوی بر این مطلب تاکید شده است .

هر چه حجم داده ها بیشتر و روابط میان آنها پیچیده تر باشد دسترسی به اطلاعات نهفته در میان داده ها مشکلتر می شود و نقش داده کاوی به عنوان یکی از روشهای کشف دانش ، روشن تر می گردد .

مفاهیم پایه در داده کاوی

در داده کاوی معمولا به کشف الگوهای مفید از میان داده ها اشاره می شود . منظور از الگوی مفید ، مدلی در داده ها است که ارتباط میان یک زیر مجموعه از داده ها را توصیف می کند و معتبر ، ساده ، قابل فهم و جدید است .

انباره داده data where housing

بسیاری از سازمانها داده های خود را از مخازن داده همگن و ناهمگن در یک مجموعه داده عمومی به نام انبار داده جمع آوری و ذخیره مینمایند.

انبار داده شامل داده های فعلی و قبلی است که برای برنامه ریزی و پیش بینی در سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری (Decision Support System) استفاده خواهد گردید.

. پایگاه های داده سنتی: پایگاه هایی عملیاتی هستند که داده های روزانه را در خود ذخیره مینمایند.

star -schema, Snow-Flakes و Galaxy مدلهای رایج در انبارهای داده هستند.

 برای افزایش کارایی در DW تکنیکهای مختلفی مانند خلاصه کردن و denormalization استفاده میگردد.

تعریف داده کاوی

در متون آکادمیک تعاریف گوناگونی برای داده کاوی ارائه شده اند . در برخی از این تعاریف داده کاوی در حد ابزاری که کاربران را قادر به ارتباط مستقیم با حجم عظیم داده ها می سازد معرفی گردیده است و در برخی دیگر ، تعاریف دقیقتر که درآنها به کاوش در داده ها توجه می شود موجود است . برخی از این تعاریف عبارتند از :

داده کاوی عبارت است از فرایند استخراج اطلاعات معتبر ، از پیش ناشناخته ، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ و استفاده از آن در تصمیم گیری در فعالیت های تجاری مهم.

اصطلاح داده کاوی به فرایند نیم خودکار تجزیه و تحلیل پایگاه داده های بزرگ به منظور یافتن الگوهای مفید اطلاق می شود .

داده کاوی یعنی جستجو در یک پایگاه داده ها برای یافتن الگوهایی میان داده ها .

داده کاوی یعنی استخراج دانش کلان ، قابل استناد و جدید از پایگاه داده ها

داده کاوی یعنی تجزیه و تحلیل مجموعه داده های قابل مشاهده برای یافتن روابط مطمئن بین داده ها .

همانگونه که در تعاریف گوناگون داده کاوی مشاهده می شود ، تقریبا در تمامی تعاریف به مفاهیمی چون استخراج دانش ، تحلیل و یافتن الگوی بین داده ها اشاره شده است .

 تاریخچه داده کاوی

اخیرا داده کاوی موضوع بسیاری از مقالات ، کنفرانس ها و رساله ها ی عملی شده است ، اما این واژه تا اوایل دهه نود مفهومی نداشت وبه کار برده نمی شد .

در دهه شصت و پیش از آن زمینه هایی برای ایجاد سیستم ها ی جمع آوری و مدیریت داده ها ایجاد شد و تحقیقاتی در این زمینه انجام پذیرفت که منجر به معرفی و ایجاد سیستم های مدیریت پایگاه داده ها گردید .

ایجاد و توسعه مدلهای داده ای برای پایگاه سلسله مراتبی ، شبکه ای و بخصوص رابطه ای در دهه هفتاد ، منجر به معرفی مفاهیمی همچون شاخص گذاری و سازماندهی داده ها و در نهایت ایجاد زبان پرسش SQL در اوایل دهه هشتاد گردید تا کاربران بتوانند گزارشات و فرمهای اطلاعاتی مورد نظر خود را ، از این طریق ایجاد نمایند .

توسعه سیستم های پایگاهی پیشرفته در دهه هشتاد و ایجاد پایگاه های شی گرا ، کاربرد گرا[۴] و فعال[۵] باعث توسعه همه جانبه و کاربردی شدن این سیستم ها در سراسر جهان گردید . بدین ترتیب DBMS هایی همچون DB2 ، Oracle ، Sybase ، … ایجاد شدند و حجم زیادی از اطلاعات با استفاده از این سیستم ها مورد پردازش قرار گرفتند . شاید بتوان مهمترین جنبه در معرفی داده کاوی را مبحث کشف دانش از پایگاه داده ها ([۶]KDD) دانست بطوری که در بسیاری موارد DM و KDD بصورت مترادف مورد استفاده قرار می گیرند .

همانطور که در تعریف داده کاوی ذکر شد ، هدف از جستجو و کشف الگوهایی در پایگاه داده ها و استفاده از آنها در اخذ تصمیمات حیاتی است ، بنابراین می توان گفت که DM بخشی از فرایند KDD است که در نهایت به ایجاد سیستم های DSS[7]  برای اولین بار مفهوم داده کاوی در کارگاه[۸] IJCAI در زمینه KDD توسط Shapir مطرح گردید . به دنبال آن در سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ ، کارگاههای KDD مفاهیم جدیدی را در این شاخه از علم ارائه کردند بطوری که بسیاری از علوم و مفاهیم با آن مرتبط گردیدند.


[۱] Knowledge Discovery

[2] Data Mining

[3] Exploratory Data Analysis

[4] Application Oriented

[5] Active DBMS

[6] Knowledge Discovery From Database

[7] Decision Support System

[8] Workshop

75,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله داده کاوی (Data mining)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.