تحقیق دو زبانگی در کودکان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق دو زبانگی در کودکان

تعداد صفحات : ۶۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده :

فراگیری زبان یک پدیده کاملاً طبیعی است و پیدایش آن در حیات کودک آن قدر ساده به نظر می آید . که با وجود پیچیدگی های بسیار ، آن را می پذیریم و از آن تعجبی نمی کنیم . اما از این عجیب تر ، توانایی برخی کودکان در فراگیری  همزمان دو یا چند زبان ، همزمان با هم در طول دوران کودکی است.

مقاله حاضر در دوفصل می باشد. فصل اول به تعریف، انواع، عصب شناسی، عوامل موثر، سن یادگیری، طبقه بندی، زمان آموزش دوزبانگی می پردازد.در فصل دوم تأثیر دوزبانگی بر هوش و یادگیری ، آیا یادگیری دوزبان باعث مشکلات زبانی یا گفتاری می گردد؟، برای دوزبانه کردن کودکان از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟و اثرات دوزبانگی را بیان می کند.

مسأله دوزبانگی یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت به آن نگرانی های بسیاری وجود داشته است . این نگرانی ها بیشتر در جوامعی به چشم می خورد که در آن ها تکلم به بیش از یک زبان متداول نیست . اما امروزه تنوع مشاغل در اقصی نقاط جهان و پراکندگی حرفه های گوناگون سبب شده است که نیاز به زبان دیگری نیز در جامعه احساس شود.

آموزش دوزبان می تواند دو امکان کاملاً متفاوت را برای کودک به وجود آورد به این معنی که اگر با شیوه ی صحیح آموزش داده شود ، مزایای زبانی و اجتماعی فراوانی برای کودک به ارمغان می آورد . اما اگر والدین از ایجاد یک محیط مناسبی برای ظهور توانایی درکودک غفلت کنند ، روند رشد زبان در وی ناقص باقی می ماند و او در هیچ یک از زبان ها تبحری به دست نخواهد آورد . همچنین ، والدین باید در زبانی که به کودک خود می آموزند ، تبحری کافی داشته باشند.

واژه های کلیدی: دوزبانگی، عصب شناسی دوزبانگی، هوش، یادگیری،

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه     ۷
تعریف دوزبانگی    ۱۰
انواع دوزبانگی     ۱۲
عصب شناسی دوزبانگی     ۱۴
عوامل مؤثر بر دوزبانگی    ۱۷
سن یادگیری دوزبانگی     ۱۸
الف) طبقه بندی دو زبانگی بر اساس زمان شروع آموزش    ۲۱
ب) طبقه بندی دوزبانگی براساس میزان تسلط زبانی     ۲۲
راهبردهای کودک در روند دوزبانگی همزمان و متوالی    ۲۳
زمان آموزش و نقش والدین     ۲۶
آموزش زبان دوم و آموزش دوزبانه     ۳۰
تأثیر دوزبانگی بر هوش و یادگیری     ۳۶
آیا یادگیری دوزبان باعث مشکلات زبانی یا گفتاری می گردد؟    ۴۱
وضعیت تحصیلی کودکان دوزبانه     ۴۳
برای دو زبانه کردن کودکان از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟    ۴۸
والدین چگونه می توانند کودکان خود را دو زبانه کنند؟    ۴۹
دوزبانگی و نقش والدین     ۵۰
چند توصیه برای والدین     ۵۲
اثرات دوزبانگی    ۵۳
اثرات مثبت ( مزایا )     ۵۴
اثرات منفی ( معایب )     ۵۵
نتیجه گیری     ۵۷
منابع     ۵۹

منابع :

عربانی دانا ، علی ، دوزبانگی در کودکان ، نشریه ماهانه پیوند آموزشی تربیتی ، تابستان ۱۳۸۶٫

علائی ، بهلول ، دوزبانگی و رویکرد مناسب آموزشی ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دوره جدید شماره ۲۲ ( پیاپی ۱۹ ) ، زمستان ۸۶٫

نجاریان ، بهمن و مکوندی ، بهنام ، مروری بر پیامدهای دوزبانگی ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۵۲ .

عبدی ، نسرین ، نگاهی بر دوزبانگی ، سال هجدهم شماره ۷۰ ، ۱۳۸۳ .

دستجردی کاظمی ، مهدی ، ویژگی های گفتار و زبان دانش آموزان کم توان ذهنی ، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال سوم شماره ۳ ، ۴ ، پاییز و تابستان ۱۳۸۲٫

هوسپیان ، آلیس ، مقایسه توانایی های معنی شناختی دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه در پایه های دوم و پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۷۷- ۱۳۷۶ ، مجله فرهنگ ۳۷ ، ۳۸ ، بهار و تابستان ۸۰ .

شمس اسفند آباد ، حسن و امامی پور، سوزان ، مطالعه سبک های یادگیری در دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه دورۀ راهنمایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و جنسیت ، فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره ۵ ، سال دوم ، پاییز ۱۳۸۲ .

مقدمه :

فراگیری زبان در عین حال که یکی از مراحل اولیه ی رشد در دوران کودکی است ، از شگفتی های این دوره نیز به حساب می آید . طبق دیدگاه زبان شناسان ، در سنین سه تا پنج سالگی تقریباً همه کودکان به یک زبان تسلط می یابند . فراگیری زبان یک پدیده کاملاً طبیعی است و پیدایش آن در حیات کودک آن قدر ساده به نظر می آید . که با وجود پیچیدگی های بسیار ، آن را می پذیریم و از آن تعجبی نمی کنیم . اما از این عجیب تر ، توانایی برخی کودکان در فراگیری  همزمان دو یا چند زبان ، همزمان با هم در طول دوران کودکی است. در همان محدوده ی زمانی که یک کودک تک زبانه ، زبانی را می آموزد، یک کودک دو یا چند زبانه باید به یادگیری چند زبان ، همزمان هم بپردازد و آن ها را در موقعیت های اجتماعی متفاوت و مناسب به کار گیرد .

بسیاری از مردم درک کاملی از دوزبانگی ندارند ، همچنین بسیاری از والدین ، معلمان و متخصصان علوم کودک نیز اطلاعات کافی درباره ی این پدیده ندارند و با دید منفی به آن می نگرند وجود نگرانی نسبت به این پدیده ، بیش تر در جوامعی به چشم می خورد که اغلب بزرگسالان و به پیروی از آن کوکان جامعه ، تنها با یک زبان آشنا می شوند.

بنابراین به دلیل آن که یادگیری بیش از یک زبان در چنین جوامعی برای همه محسوس نیست، درک آن نیز دشوار می نماید. از این رو در چنین جوامعی تک زبانگی امری رایج و متداول و یادگیری بیش از یک زبان غیر معمول و حتی نا متعارف به نر می رسد. ( نسرین عبدی ، ۱۳۸۳، صفحه ۲ ) . ایران سرزمین نیاکانی گروههای فرهنگی / زبانی چندی است که به زبان های اردو ، بلوچی ، ترکی ، کردی ، عربی و … گویش می کنند. ولی زبان رسمی آموزشگاههای فارسی ، یا زبان گروه پیشینه شمار ( اکثریت ) است ، که زمینه ساز دشواری دوگانگی زبان خانه و آموزشگاه برای هزارن هزار کودکی می شود که زبان مادریشان فارسی نیست . ( دکتر منصور علی حمیدی ، تابستان ۱۳۸۴ ، صفحه ۱ ) .

در دنیای امروز ( به خصوص در جوامع غربی ) بیش تر کودکان خود را در محیطی می بینند که افراد در آن با بیش از یک زبان تکلم می کنند ، طبق یک گزارش در سال ۱۹۹۰، حدود یک هفتم جمعیت آمریکا ( ۸/۳۱ میلیون نفر ) در خانه به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند که شش میلیون نفر آن ها کودک هستند ، همچنین تنوع مشاغل در اقصی نقاط جهان و پراکندگی های حرفه های مختلف نیز سبب می شود ، والدین روز به روز به نیازهای زبانی خود و فرزندانشان آگاهی بیشتری پیدا کنند.

در گذشته کودکان نسل دوم همواره تشویق می شدند عادات ، فرهنگ و زبان اکثریت جامعه را بپذیرند. اما امروزه با توجه به شناخت تفاوت های فرهنگی ، مردم بیشتر علاقمندند ، با حفظ زبان و فرهنگ مادری ، زبان دیگری را نیز به کودک خود بیاموزند ، زبانی که موجب غرور و هویت اخلاقی شان شود ، از سویی دیگر یادگیری دو زبان بر مهارت های خواندن ، روابط اجتماعی و توانایی های کودک در محیط آموزشی تأثیر مثبت دارد. با توجه به مطالعات فراوان سالیان اخیر در زمینه ی دوزبانگی ، اطلاعات ما از جنبه های مختلف پیشرفت این پدیده نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی یافته است ، اما هنوز همه ی جنبه های آن به روشنی مشخص نشده است ، زیرا دوزبانگی فرآیند پیچیده ای است . کودکان تک زبانه ، زبان را از والدین خود می آموزند ، ولی در مقایسه ، کودکان دوزبانه ممکن است برای یادگیری زبان ناچار باشند ، نه تنها به والدین خود بلکه به پدر بزرگ و مادربزرگ ، هم بازی ها ، پرستار و دیگر افراد متکی باشند. ( نسرین عبدی ، ۱۳۸۳ ، صفحه ۲) .

 تعریف دوزبانگی

دوزبانگی را از جنبه های مختلفی تعریف کرده اند بعضی از متخصصین مهارت هم اندازه در دو زبان را مورد توجه قرار می دهند و لذا فردی را دوزبانه می نامند که علاوه بر زبان اول خویش ، دارای مهارتی هم اندازه در زبان دیگر باشد واین توانایی را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی و در شرایطی همانند مورد استفاده قرار دهد.

بعضی دیگر از متخصصین استعداد روان گویی در زبان دوم را معیار قرار می دهند و آن را به عنوان دوزبان گرایی مطرح می نمایند. از دیدگاههای دیگر دوزبانگی می تواند به تفاوت زبان خانوادگی و زبان آموزش مربوط باشد از این نظر « کودک دوزبانه کودکی است که در خانواده تک زبانه بزرگ شده و هنگام شروع مدرسه با زبان دومی روبرو می شود که زبان آموزش است و ممکن است زبان جامعه ای نیز باشد که در آن زندگی می کند. از آنچه که گذشت می توان نتیجه گرفت که تفاوت زبان آموزش و زبان مادری ، اساس تشکیل پدیده ی دوزبانگی می باشد . این پدیده در اکثر کشورها ی جهان ، خصوصاً کشورهایی که دارای مهاجرین دیگر کشورها هستند وجود دارد. ( جعفر دیناوند سال یازدهم صفحه ۱۸-۱۷) .

برخی از افراد علاوه بر زبان مادریشان یکی از زبان های اشاره را فراگرفته و این زبان ها نیز زبان های واقعی اند علاوه بر این ، برخی از افراد به راحتی می توانند از عهده خواندن متون زبان دوم برآیند و حتی به راحتی آن را می نویسند ، اما به شکل مطلوب از عهدۀ تکلم یا درک آن بر نمی آیند. از سوی دیگر ، کسی که دو لهجۀ یک زبان را بداند ، دوزبانه نامیده نمی شود به طور کلی می توان دوزبانگی را به توانایی فرد دو زبانه در کاربرد دو زبان مختلف تعبیه کرد. بنابرتعریف هارتمن و استورک ، دوزبانه فردی است که به دو زبان سخن می گوید و کسی که به دو زبان به طور مساوی تسلط دارد ، دو زبانۀ کامل نامیده می شود.

بلومفیلد مفهوم مشخص تری از این اصطلاح به دست می دهد و معتقد است که اصطلاح دو زبانه را باید در مواردی به کارگرفت که افراد دارای تسلط یا توانایی بومی مانندی در هر دو زبان باشند. از طرف دیگر ، زبان شناسانی مانند هاگن ، تنها دانستن دو زبان را ملاک کافی برای دوزبانه بودن افراد دانسته اند. به نظر رایش ، دوزبانه کسی است که بتوانند دو زبان را به تناوب و به جای یکدیگر به کار گیرد. ( علی عربانی دانا ، تابستان ۱۳۸۶ صفحه ۵۱ ) .

زبان دوم به زبانی گفته می شود که پس از کسب مهارت نسبی در زبان اول فرا گرفته شود. ماهیت دو زبانگی نسبتی است و به عوامل فردی ، آموزشی و فرهنگی – اجتماعی بستگی دارد یکی از عوامل مهم و مؤثر بر ماهیت دوزبانگی ، انگیزه ی زبان آموز است . فرد ممکن است با انگیزه پیوند اجتماعی یا استفاده ابزاری ، یادگیری زبان دوم را شروع کند . همچنین ، نگرش زبان آموز که مستقیماً متأثر از انگیزه های اوست ، نقش مهمی در یادگیری زبان دوم دارد. ( هیوا محمدی و همکاران ، سال ۱۳۸۸ ، صفحه ۶۳ ).

نیلی پور معتقد است دوزبانگی یا چند زبانگی به معنی دانستن و به کاربستن دو یا چند زبان متفاوت است ، به طوری که فرد بتواند از هر زبان بر حسب مورد برای نیازهای ارتباطی خود استفاده کند. براهنی در این زمینه یادآور می شود که فرد دو زبانه به کسی گفته می شود که می تواند به دو یا چند زبان تکلم کند که از لحاظ نظام های آوایی ، واژگانی و دستوری متفاوتند. ( دکتر بهمن نجاریان و بهنام مکوندی صفحه ۴۸).

مدرسی تعریف واین رایش را از بقیه منطقی تر دانسته ، زیرا این تعریف برحد متوسطی از تسلط و توانایی فرد در زبان دوم تأکید نموده است . به گفته لاپونس سی دو کشور در جهان بیش از یک زبان رسمی دارند ، اما این واقعیت که کشوری بیش از یک زبان رسمی داشته باشد موجب نمی شود که هر فردی در آنها به بیش از یک زبان صحبت کند حتی مکی ادعا می کند که افراد دوزبانه در آن کشورها از کشورهای به اصطلاح تک زبانه کمتر هستند ( بهلول علایی زمستان ۸۶ صفحه ۱۷۸ )

60,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.