تحقیق سیستم حقوق و دستمزد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق سیستم حقوق و دستمزد

تعداد صفحات : ۸۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است.

مقاله شامل ۵ فصل: هدف کلی از سیستم حقوق و دستمزد، کارگزینی، پرداخت حقوق، مالیات و پاداش می باشد.

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پرواضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولاً قوانین کشورها , واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان , حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است .

واژه های کلیدی: کارگزینی، مالیات، پاداش، بیمه

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: هدف کلی از سیستم حقوق و دستمزد  ۱
هدف کلی از سیستم حقوق و دستمزد  ۳
بررسیهای دستمزد   ۴
اطلاع از سیستم حقوق و دستمزد  ۶
چگونگی سیستم حقوق و دستمزد   ۷
اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
فصل دوم : کار گزینی  ۸
وظیفه دایره کارگزینی چیست   ۱۰
وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست
روش برآورد هزینه های پرسنلی
حقوق یا مزد بر مبنا چیست
اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد
مالیات حقوق و دستمزد چیست                                          ۱۰
حق بیمه های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می شود
انواع بیمه کدام است و دفترچه بیمه چیست
دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می نماید
فصل سوم : پرداخت حقوق
انتخاب نظام پرداخت حقوق  ۳۹
حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است   ۵۱
فصل چهارم : مالیات
مالیات چیست  ۵۷
فصل پنجم : پاداش
محاسبه عیدی و پاداش آخر سال   ۶۸

مقدمه

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهایحقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.
می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این زمینه داشته باشند.

هدف کلی از سیستم حقوق و دستمزد

سازمانهای کنترل کننده حقوق و دستمزد دوایری از قبیل کارگزینی , برنامه ریزی , تولید , زمان سنجی , ثبت اوقات کار دایره حسابداری حقوق و دستمزد , دایره حسابداری صنعتی باید با یکدیگر هماهنگی و همکاری نمایند که به توضیح آن می پردازیم .

دستمزد تولید عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد . بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب , کیفیت نیروی کار حفظ شود . کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند .

دستمزد مستقیم : عبارت است از هزینه کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد شود . به عبارت دیگر , دستمزد کارگرانی را که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم می گویند . مثل کارگران در یک کارگاه تولید مبل و صندلی .

دستمزد غیر مستقیم : عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیماً ساخت محصول صرف نشده باشد . به عبارت دیگر دستمزد سرکارگران , سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تاثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم گویند.

دایره حسابداری حقوق و دستمزد : وظیفه این دایره تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است . همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از روابر دیگر دریافت داشته است وظیفه طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار , دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد مدارک و حقوق و دستمزد شامل حقوق پایه , اضافه کاری , حق نوبتکاری , پاداش , مرخصی استحقاقی , هزینه اوقاف تلف شده , طرحهای تشویقی دستمزد , حق بیمه های اجتماعی سهم  کارفرما , بیمه عمر , بیمه حوادث و هزینه های رفاهی کارگران می باشد که شرح مختصری در مورد بعضی داده شده است . در سالهای اخیر با توجه به توسعه و رشد سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر , استفاده و بکارگیری آن در محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد امری اجتناب پذیر شده است .

خصوصاً اینکه به علت مزایای متعدد کامپیوتر از قبیل سرعت و دقت محاسبه بالا کیفیت کلیه شرکتها و کارگاههای را که دارای کارکنان قابل توجهی هستند به کارگیری سیستم های نرم افزاری کامپیوتر نموده است .

بررسیهای دستمزد

پیش از آنکه هر گونه تصمیمی بتواند در زمینه سیاست حقوق و دستمزد اتخاذ گردد انجام یک بررسی در مورد حقوق و دستمزد به منظور نیل به استاندارد های پرداخت در دیگر سازمانها ضرورت دارد .

برسی حقوق و دستمزد به منظور وصول یک تعادل و همبستگی پرداخت برون سازمانی صورت می گیرد . یعنی تعادل بین سطح حقوق و دستمزد یک سازمان با آنچه در سازمانهای قابل مقایسه وجود دارد برای این منظور حقوق ها و دستمزدهایی را که به افراد موجود در یک طبقه شغلی مثلاً مسئول نگهداری و نصب پرداخت می شود می توان از محل آمارهای منتشره توسط دولت بدست آورد . با این وجود این آمارها ممکن است مناسب و قابل اعمال نباشند زیرا :

الف ) امکانات اشتغال بیش از اندازه که در آن حقوق ها و دستمزدهای پرداختی برای جلب افراد می تواند بیشتر از میانگین ملی باشد .

ب ) بیکاری که در آن حقوق ها و دستمزدهای پرداختی کمتر از میانگین ملی است .

نتایج حاصله از بررسیهای حقوق و دستمزد باید با دقت و احتیاط تفسیر شود زیر نرخهای پرداخت متاثر از عواملی چون کمکهای جنبی , پرداختهای تشویقی و امنیت شغلی هستند . بهرحال بررسیها شاخص هایی را بدست می دهد که سازمان بدان وسیله بتواند اشکال های حقوق و دستمزد کنونی مشاغل خود را مقایسه کند و در صورت لزوم با انجام تعدیل های لازم در جهت مسیر سیاست کلی حقوق و دستمزد قرار گیرد .

برای بیشتر مردم حقوق یا دستمزدشان موضوع حساسی است و لذا در قبال تغییر دلبخواه آن مقاومت نشان می دهند و نسبت به هر گونه اقدامی که منجر به ارزش گذاری بر شغلشان می شود بدگمان هستند . بنابراین از پیش توجیه کردن افراد در زمینه آنچه در نظر است درباره تغییر نظام پرداخت انجام گیرد گامی است عقلانی , منطقی و ضروری . هنگامی که مشاغل مورد تجزیه و تحلیل و ارزشیابی قرار می گیرد شایسته است برخی افراد منجمله نمایندگانی که مورد قبول کارکنان هستند و نسبت به شغل تحت بررسی آگاهی دارند مشارکت داشته باشند .

نظام در قلمرو حقوق و دستمزد طی چندین سال به منظور ایجاد منطقی درونی و قابلیت رقابت سازمانی با دیگر نظامهای پرداخت تکامل یافته است . مدیریت پرداخت کارآمد به معنای ایجاد و حفظ ساختارهای پرداختی است که سازمان برای حصول اهدافش بتواند به کمک آن به جذب , نگهداری , پرورش و انگیزش کارکنان مورد نیازش با کیفیات مورد نظرش بپردازد .

 اطلاع از سیستم حقوق و دستمزد

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا میگیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار با کسی که در واحد حقوق و دستمزد سازمان یا موسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد , شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون , اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد .

می دانید هزینه نیروی کاربخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تاثیر قابل توجه ای بر سود واحدهای تجاری خواهد داشت البته اهمیت هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف متفاوت است ولی بطور معمول هزینه حقوق و دستمزد  از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند .

چگونگی سیستم حقوق و دستمزد

اشاره کردیم که هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پرواضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولاً قوانین کشورها , واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان , حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است .

بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید .

باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای از محاسبات حقوق و دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد و لیکن رایانه یک ابزار , در دست کاربران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری می نماید .

 اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی  و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد.

ـ دایره کارگزینی

ـ دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

ـ دایره حسابداری حقوق و دستمزد

که ما برای بررسی اجزاء و عناصر فوق الذکر ابتدا به شکل کلی آنها را معرفی کرده و در ادامه بیشتر در ارتباط با آنها بحث کرده و جزئیات وظایف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد .

80,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حقوق بین الملل خصوصی
 • مقاله حقوق و دستمزد
 • مقاله سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران
 • مقاله حقوق چیست؟
 • مقاله حقوق و مجازات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.