تحقیق مسیحیت در قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق مسیحیت در قرآن

تعداد صفحات : ۳۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در قرآن اشارات زیادی به سیره زندگانی حضرت عیسی(ع) شده است. قرآن بر خلاف عهد جدید به جزئیات زندگانی مسیح(ع) نپرداخته، اما به مسائلی اشاره داشته که همواره مورد توجه مسیحیان نیز بوده است. آیات قرآن به وضوح تثلیث مسیحی را چه به معنای ارتدوکسی آن و چه بر طبق تفاسیری که دیگر فرقه های مسیحی عنوان کرده اند، مردود می شمارد؛ «کسانی که به تثلیث قائل شده و گفتند خدا سومین شخص از سه شخص یا سه اقنوم است، قطعاً کافر شده اند، و حال آنکه هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و اگر از آنچه می گویند باز نایستند، به کافران ایشان عذابی دردناک خواهد رسید.»

عبارت «إنَّما المَسیحُ عیسَی بنَ مَریَمَ رسول الله وَ کَلِمَتُهُ» که در مقام بیان حصر بیان شده، نسبت های غیر صحیح به عیسی، از جمله فرزند خدا بودنش را نفی می کند.

از نگاه قرآن، عیسی(ع)شخصیتی است که دو امتیاز مهم دارد: امتیاز اول مقام رسالت و امتیاز دوم تولد معجزه آسای او با کلمه تکوینی خداوند. در امتیاز اول، تمام رسولان خداوند و در امتیاز دوم اولین پیامبر خدا با وی شریک اند؛ (إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ)

«در واقع مثل عیسی(ع)در نزد خدا همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید. سپس بدو گفت باش، پس وجود یافت.»

ما نیز در این مقاله ابتدا به مسیح شناسی از دیدگاه های مختلف در اناجیل پرداخته و نظریه تثلیث و اسامی متعدد مسیح را طبق آیات انجیل به بحث گذاشته و سپس موضع قرآن را در این باره بیان می نماییم.

واژه های کلیدی:مسیح،خداوند، توحید، تثلیث، بندگی خداوند

فهرست مطالب

چکیده    ۴
پیش گفتار    ۵
واژه شناسی «مسیح»    ۶
مسیح شناسی در عهد جدید    ۶
۱. مسیح در اناجیل همنوا    ۶
۲. مسیح در انجیل یوحنّا و نامه های پولس    ۷
۳. لقب های عیسی مسیح    ۱۰
۴. تجسد    ۱۱
۵. تثلیث    ۱۲
مسیح در قرآن    ۱۷
دسته اول، تأکید بر توحید و اشاره به نفی تثلیث    ۲۱
دسته دوم: نفی صریح تثلیث    ۲۳
دسته سوم: مردود دانستن خدای پسر    ۲۴
دسته چهارم: نفی الوهیت مسیح    ۲۴
دسته پنجم: نفی الوهیت روح القدس    ۲۵
دسته ششم: بندگی خداوند محور تعالیم عیسی(ع)    ۲۵
دسته هفتم: توحید در میان گروهی از مسیحیان    ۲۶
بررسی تطبیقی    ۲۶
مسیحیت در قران    ۲۷
قرآن و مسیحیت/ منشا بعضى خرافات در مسیحیت    ۲۸
قرآن و مسیحیت/مسیح شفیع نزد خداوند، نه خونبهاى گنهکاران    ۲۸
احتجاج قرآن بر ضد مذهب تثلیث    ۲۹
قرآن و مسیحیت/ – مقام حضرت عیسى علیه السلام در درگاه خداوند سبحان    ۳۰
قرآن و مسیحیت/  داستان عیسى و مادرش(ع) در قرآن چگونه است    ۳۰
قرآن و مسیحیت/تقدیس حضرت مسیح (ع) از عقاید خرافى    ۳۳
بیان آیات    ۳۴
منابع مآخذ    ۳۵

منابع مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس، ایران۱۹۸۷م.

۳. بهشتی، احمد؛ عیسی پیام آور اسلام، تهران، نشر اطلاعات، ۱۳۷۳ش.

۴. برانتل، جورج؛ آیین کاتولیک، تحقیق: حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۱ش.

۵. زیبایی نژاد، محمد رضا؛ مسیحیت شناسی مقایسه ای، تهران، سروش، ۱۳۸۲ش.

۶. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم؛ در آمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، قم، انتشارات طه، ۱۳۸۲ش.

۷. صدوق، محمد بن الحسین؛ توحید، م‍ش‍ه‍د، بنیاد پژوهش های اسلامی، ۱۳۶۸ش.

۸. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ش.

۹. فهیمی، موسی؛ ادیان از دیدگاه قرآن و ائمه، تهران، فرهنگ گستر، ۱۳۷۷ش.

۱۰. قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۷ش.

۱۱. لبنانی، ابن جرجس؛ الکنز الجلیل فی تثلیث و توحید، تحقیق: عبدالرحیم اردستانی دمشق، المطبعه البطریکیه، ۱۹۱۲م.

۱۲. میشل، توماس؛ کلام مسیحی، ترجمه: حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات و ادیان و مذاهب،۱۳۸۰ش.

پیش گفتار

هر دینی دارای یک نظام عقیدتی است که این نظام عقیدتی باید با آموزه های کتاب مقدس آن دین هماهنـگ باشد. از میان سئوالات مختلفی چون سرشت حضرت عیسی مسیح(ع)چیست، ذات عیسی مسیح(ع) خدایی است یا انسانی و …، مقاله مسیح شناسی در پی پاسخ به این سئوال می باشد که عیسی به عنوان مسیح در قرآن و عهد جدید چگونه مطرح شده است؟ این بحث از مهم ترین مباحث در دین مسیحیت است. نکات بسیار ظریفی در سوره های مریم و آل عمران درباره حضرت عیسی(ع)وجود دارد که دست مایه آفرینش های فکری زیادی در جهان اسلام شده است.

واژه شناسی «مسیح»

قبل از هر چیز باید به معنای واژه مسیح بپردازیم.

عیسى اسم عبرانی یا سریانی است که در ناحیه بیت المقدس بوده است. (طریحى، ‏۴/۸۸)

«لفظ عیسی اصل آن «یسوع» است، به معنی نجات دهنده و شاید عیسی تحریف عیسو باشد. آن به معنی نجات دهنده و مقصود مسیح است که لقب حضرت عیسی(ع)است. لفظ عیسی به مسیح ملقب گشته، زیرا که از برای خدمت به خدا معین گشته، ولی چون قرآن مجید این لقب را قبول کرد، مفهوم خدا در آن ملحوظ نیست.» (قرشی، ۵/۸۲)

مسیح شناسی در عهد جدید

عهد جدید دو نظام الهیاتی در نوع نگاه به مسیح ارائه می دهد:

الف) نظام اعتقادی که در رساله های پولس و انجیل یوحنا وجود دارد و بر اساس الوهیت مسیح است.

ب) نظام اعتقادی که در اناجیل همنوا، اعمال رسولان، رساله های یعقوب، پطرس، یهودا و مکاشفه یوحنا وجود دارد و بر اساس بندگی مسیح است.

۱. مسیح در اناجیل همنوا

در این بخش مسیح صرفاً یک بنده از جنس انسان است و هیچ اثری از الوهیت در او وجود ندارد؛ به گونه ای که با مطالعه این قسمت از اناجیل، هرگز الوهیت مسیح به ذهن خطور نمی کند. در این بخش او پسر خدا خوانده شده است.

شمعون پطرس در جواب گفت: «تویى مسیح پسر خداى زنده» (متى، ۱۶/۱۶)، اما تنها با عنوانی تشریفاتی؛ چرا که در هنگام تولد او خبر داده می شود که او بعدها چنین عنوانی خواهد یافت (لوقا۱/۳۵). از این جهت که حضرت عیسی بدون پدر و به قدرت خداوند به وجود آمده است، مردم او را پسر خدا می نامند. (دوم پطرس، ۱/۱۷-۱۸)

عنوان دیگری که در این بخش بسیار درباره مسیح به کار رفته، عنوان پسر انسان است؛

«پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیارى فدا سازد.» (متى، ۲۰/۲۸)

«فرشته در جواب وى گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلا بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد.» (لوقا، ۱/۳۵)

«پس رفته، همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.» (متی، ۲۸/۱۹)

اما در اینجا این سه صرفاً در کنار هم به کار رفته اند و این دلالت بر الوهیت نمی کند.

۲. مسیح در انجیل یوحنّا و نامه های پولس

در این بخش الوهیت عیسی کاملاً آشکار است و از ایشان به عنوان موجود ازلی یاد می شود؛

«در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود. کلمه نزد خدا بود.» (یوحنا، ۱/۱ـ۲)

«من و پدر، یکی هستیم.» (همان، ۳۰/۱۰)

«پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت بنده را پذیرفت و در شباهت مردان شد.» (فیلیپیان، ۷/۲ـ۸)

«از نزد پدر بیرون آمدم و در جهان وارد شدم و باز جهان را گذارده نزد پدر مى‏روم.» (یوحنا، ۲۸/۱۶)

35,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فلسفه و مسیحیت
 • مقاله اهمیت قرآن
 • مقاله دین مسیحیت
 • مقاله قرآن و حضرت مهدی(عج)
 • مقاله هدایت و رهبری در قرآن و نهج البلاغه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.