مقاله اصلاح سیب

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله اصلاح سیب

تعداد صفحات :۱۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

ایران بعنوان دهمین تولید کننده محصولات باغی شناخته و مدعی است حدود ۴درصد از تولید سیب جهان در ایران تولید می شود و مکان ششم را در دنیا به خود اختصاص داده است.

قرنهاست سیب در کشورایران کشت می شود.مهمترین مناطق تولید سیب در ایران آذربایجان شرقی، غربی وسپس استان  خراسان وتهران می باشد.سیب وحشی ایران ازگونه پومیلا (Pumila ) است.

تولید میوه های دارای کیفیت خوب و تا حد ممکن ارزان از اهداف مهم برنامه های اصلاحی است.

شروع برنامه اصلاح سیب بصورت کنترل شده به زمانی برمی گردد که نایت (۱۸۳۸-۱۷۵۹) اولین واریته های با والدین مشخص را معرف نمود. نایت ابتدا بدنبال کشف جنسیت در گیاهان بود. او در سال ۱۸۰۶ طی گزارشی اعلام کرد واریته های جدید هر گونه میوه معمولاً از طریق انتقال گرده یک واریته به گل گیاه دیگر و سپس تکثیر فرد جدیدبدست می آید.

واژه های کلیدی: سیب، اصلاح نباتات ، واریته های سیب

فهرست مطالب

سیب در دنیا
سیب و اصلاح نباتات
خصوصیات گیاه‌شناسی سیب
ریخت‌شناسی گل
سیستم گرده‌افشانی
تشکیل میوه
تفسیم‌بندی واریته‌های سیب
بهنژادی سیب
نونهالی
انتخاب نهال
انتخاب مقدماتی
تکامل میوه
یادداشت‌برداری
اصلاح‌ سیب‌های پختنی
برنامه‌اصلاحی پایه
پایه‌های سیب
سیستم‌های اصلاح نباتی
اصلاح برای صفات اختصاصی
مباحث نوین در اصلاح سیب
جنین‌زایی سوماتیک
نجات جنین
باززایی
منابع

منابع:

تالیف؛‌دکتر سید علی محمد میر محمدی با همکاری عاطفه خندان و محمد حسین اهتمام،‌ اصلاح نباتات در باغبانی (اصلاح درختان سیب)‌، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، بهار ۸۲

مشیری محمد، پرورش درختان میوه،‌ انتشارات باغبانی و کشاورزی،‌ سال ۶۸

Apple breeading at AAFC. 3. canada Firct

4.Breeding Apples with durable disease resistance. Markus Keller hals cornelia kesper. Brenhard Koller and Cesare Gassler

سیب در دنیا

مناطق عمده تولید سیب در جهان بین عرضهای شمالی و  جنوبی ۳۰ تا ۶۰ درجه قرار گرفته. بعنوان مثال به ترتیب در کشورهای اروپای غربی، آمریکا، اروپای شرقی،‌کانادا،‌ژاپن، استرالیا و آرژانتین کشت و تولید می شود. در سال ۲۰۰۱ در بین کشورهای جهان ده کشور هر کدام بیش از یک میلیون تن سیب تولید کرده اند که در بین آنها چین در رتبه اول قرار دارد. بر اساس همین گزارش جمهوری اسلامی ایران بعنوان دهمین تولید کننده محصولات باغی شناخته و مدعی است حدود ۴درصد از تولید سیب جهان در ایران تولید می شود و مکان ششم را در دنیا به خود اختصاص داده است.

قرنهاست سیب در کشورایران کشت می شود.مهمترین مناطق تولید سیب در ایران آذربایجان شرقی، غربی وسپس استان  خراسان وتهران می باشد.سیب وحشی ایران ازگونه پومیلا (Pumila ) است.

 

سیب و اصلاح نباتات

تحقیقات در زمینه دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب منجر به کشت تعداد کمی از واریته ها در نقاطی از دنیا که دارای شرایط اقلیمی مشابه هستند شده است.

مطلوبترین واریته های کشت شده، واریته های گلدن دلیشس، سیب قرمز (که هر دو از آمریکا منشاء گرفته اند)، واریته های موستاو ( که از ژاپن منشاء گرفته) و جرمنی اسمیت ( که از استرالیا منشاء گرفته ) در انگلستان می باشد.

به منظور انطباق با نظام های پیشرفته کشت ضرورت دارد. متخصصین نسبت به اصلاح ارقام سیب اقدام نمایند. برای این منظور باید اساس ژنتیکی تنوع سیب شناسی و مقدار وراثت پذیری صفات میوه آن تعیین شود. همچنین باید از اهداف ویژه در برنامه های اصلاحی و عملیات زراعی در ارتباط با تولید سیب آگاهی داشت. آگاهی از واریته های معمول سیب و توجه به شناخت روش و زمان مورد نیاز در اصلاح و ارزیابی نتایج بسیار حایز اهمیت است.

 

خصوصیات گیاهشناسی سیب

سیب از خانواده رزاسه یا فامیل رز است. برخی آن را به تیره مالوئیده و بسیار دیگر آن را در زیر خانواده پوموئیده یا میوه های پوم طبقه بندی نموده اند. سیب مهمترین میوه درختی مناطق معتدله جهان است و در شمار درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا خزان کننده شناخته شده است. ار تفاع درختان سیب از ۵/۱ تا ۸ متر می باشد.

 

ریخت شناسی گل

گل واریته های سیب و نهالهای بذری از نظر اندازه، شکل، گلبرگ و رنگ از سفید تا صورتی تیره بسیار متفاوت هستند. گل ها از برگ تولید می شوند و با آرایش گل آذین گرزن در روی ساقه کوچک قرار می گیرند. هر گل شامل ۵ گلبرگ سفید معطر بعرض ۵/۲ تا۴ سانتی متر یک کاسه گل شامل کاسبرگ و حدود ۲۰ پرچم و مادگی ۵ پرچه ای است.

 

سیستم گرده افشانی

از نظر گرده افشانی اکثر سیب ها دگرگشن هستند و لذا تمام واریته های آنها برای تشکیل میوه به مقداری دگر گرده افشانی نیاز دارند. در باغات این عمل توسط حشرات انجام می شود. در انجام تلاقی کنترل شده گرده توسط متخصصین اصلاح نباتات بر روی کلاله منتقل می شود.

 

تشکیل میوه

در میوه سیب بخش ضخیمی که شامل هیپانیتوم آبدار است. کاسبرگ و گلبرگ ها و پرچم ها از حاشیه هیپانیتوم منشاء می گیرند.

 

تقسیم بندی واریته های سیب

بر اساس نوع مصرف:

دسری ( Dessery Ranety ) 2. پختنی (Culinary Varrety  )

بر اساس فصل برداشت:

پاییزه ۲٫ بهاره ۳٫ تابستانه

بر اساس رنگ میوه:

قرمز: رد دلیشس، مک اینتاش

سبز: گرانی اسمیت و پراملی

زرد: گلدن دلیشن

دو رنگ: کاکس، جوناگلد

 

بهنژادی سیب

تولید میوه های دارای کیفیت خوب و تا حد ممکن ارزان از اهداف مهم برنامه های اصلاحی است.

شروع برنامه اصلاح سیب بصورت کنترل شده به زمانی برمی گردد که نایت (۱۸۳۸-۱۷۵۹) اولین واریته های با والدین مشخص را معرف نمود. نایت ابتدا بدنبال کشف جنسیت در گیاهان بود. او در سال ۱۸۰۶ طی گزارشی اعلام کرد واریته های جدید هر گونه میوه معمولاً از طریق انتقال گرده یک واریته به گل گیاه دیگر و سپس تکثیر فرد جدیدبدست می آید.

 

نونهالی

درختان سیب شبیه بسیاری از درختان جنگلی بین جوانه زدن بذرها و رسیدگی میوه دارای مراحل مختلف نمو هستند. اولین مرحله نونهالی است. در این دوره گل تولید نمی شود. طی سالهای گذشته تحقیقات وسیعی در زمینه کوتاه کردن دوره نونهالی به روشهای مختلف انجام شده است. در روشی که توسط تیدمن و السترن (۱۹۶۵) ارائه شده است گفته شده که می توان از طریق پیوند زدن نهال های بذری روی پایه های پا کوتاه دوره نونهالی را به میزان زیادی کوتاه کرد.

 

انتخاب نهال

در این مرحله می توان برای مقاومت به برخی از بیماریهای مهم عمل انتخاب را انجام داد.

 

انتخاب مقدماتی

برای یافتن همبستگی بین صفات که در مرحله نونهالی قابل تشخیص هستند و صفات میوه در درخت بالغ تحقیقات خوبی انجام شده است. با این حال تا کنون هیچ همبستگی مثبتی از این نوع پیدا نشده است که بتوان از آن برای حذف نهالهای بذری دارای صفات نامطلوب در مراحل اولیه نمو استفاده کرد.

 

تکامل میوه

 

10,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.