مقاله بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی

تعداد صفحات : ۶۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تربیت بدنی و ورزش در دانشگاهها به منظور اجرای برنامه های ساختاری، نیازمند بانک اطلاعاتی کامل است تا بتواند در تنظیم و اجرای طرح های گوناگون جهت توسعه و تعمیم ورزش دانشگاهها و نیز ارتقای عملکرد انسانی و سخت افزاری آنان، گام‌های اساسی بردارند تا هدایت آنها را در این زمینه بر عهده بگیرد.

محیط ورزشی یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می‌رود. فقدان و کمبود اطلاعات و تسهیلات ورزشی مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کندی پیشرفت ورزشکار می‌شود در صورتی که این مشکل برطرف شود بعید به نظر می‌رسد که ورزشکاران بتوانند به بالاترین سطح توانمندی خود برسند.

اهمیت بررسی رضایت دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی به جهت ارتقا هر چه بیشتر گروه تربیت بدنی، سبب شد که به عنوان موضوع این پژوهش قرار بگیرد. تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی می پردازد. در این تحقیق جامعه آماری، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد. به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، نمونه و جامعه آماری برابر هستند.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که: اختلاف معنی داری نیز بین میزان رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی ورودی‌های مختلف بدست نیامد.

رضایتمندی کلی دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی بررسی شد که نتایج حاکی از آن است که ۳/۷۴% دانشجویان تربیت بدنی، میزان رضایتمندی‌شان در حد متوسط، ۸/۱۷% در حد ضعیف و فقط ۹/۱۷% در حد خوب می باشد.

واژه های کلیدی: رضایتمندی ، دانشجویان ، امکانات علمی، عملی و منابع انسانی

فهرست مطالب

چکیده:    ۱
فصل اول    ۲
مقدمه:    ۳
بیان مسئله:    ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۷
اهداف تحقیق:    ۹
فرضیه های تحقیق:    ۱۰
محدودیت های تحقیق:    ۱۱
تعریف واژگان:    ۱۲
فصل دوم    ۱۴
مقدمه:    ۱۵
تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران:    ۱۶
بهره وری:    ۱۸
اماکن و تاسیسات ورزشی:    ۱۹
ژیمنازیوم:    ۲۳
استادیوم:    ۲۳
ژیمنازیوم:    ۲۴
استادیوم:    ۲۴
منابع انسانی:    ۲۵
پایه های علمی:    ۲۹
فصل سوم    ۴۱
مقدمه:    ۴۲
روش تحقیق:    ۴۲
جامعه و نمونه آماری:    ۴۲
وسیله و روش جمع آوری اطلاعات:    ۴۳
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    ۴۳
فصل چهارم    ۴۴
یافته های تحقیق:    ۴۶
بحث و نتیجه گیری    ۵۲
منابع:    ۵۵
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI):    ۵۹

منابع:

مت جارویس، (۱۳۸۰)، مترجم محمد تقی اقدسی، روانشناسی ورزشی، دانشگاه تبریز.

میردار شادمهر، طالبی الهه، فرزان فرزام، تابش سعید، صفای طوبی علیرضا، دماوندی ناری، فتحی رزیتا، (۱۳۸۴)، تحلیلی بر وضعیت منابع انسانی و بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران، پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره ۳٫

کوزه چیان هاشم، (۱۳۷۹)، حرکت، نشریه دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره ۴٫

قهرمانی شهلا، (۱۳۸۶)، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر آن در بین دبیران تربیت بدنی دوره متوسطه شهرهای خواجه و هریس، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز.

پورکیانی محمد، (۱۳۷۸)، بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور و میزان بهره برداری از آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه امکانات ورزشی، سیب سبز.

قادری اسماعیل، شناور بهزاد، ماهنامه صنعت خودرو.

نمازی زاده مهدی، سلحشور بهمن، (۱۳۷۶)، تربیت بدنی عمومی، انتشارات سمت.

بدری آذرین یعقوب، (۱۳۷۳)، جزوه تاریخ تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه تبریز.

آزاد احمد، (۱۳۷۴)، مبانی تربیت بدنی و ورزش، کمیته ملی المپیک.

نادریان مسعود، (۱۳۷۹)، بررسی عوامل موثر در بهره وری سازمان های ورزشی، چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه- گیلان.

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه اماکن و زیر ساخت‌های ورزشی، سیب سبز.

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۸۰)، طرح جامع ورزش کشور، مرحله‌ی اول شهریور ۱۳۸۰، مطالعات تفصیلی توسعه منابع انسانی، تهران، صفحه‌ی ۳۸-۳۷٫

مقدمه:

به طور معمول زندگی انسان توام با حرکت است اما با ظهور انقلاب صنعتی انجام دادن کارهایی را که زمانی با دست انجام می‌شد ماشین‌ها به عهده گرفتند به نسبتی که فعالیت بدنی مردم کاهش یافت، توانایی و زمینه‌ی حرکت طبیعی نیز در آنها کم شد. بدیهی است که زندگی ماشینی راحت‌تر بوده اما مشکلات جدی نیز به بار آورده است. بدون تلاش جسمی روزانه، بدن انسان دچار گرفتگی، ضعف عضلانی و یا انواع بیماریها می گردد. با توجه به اینکه فعالیت های اجباری روزانه ای که اغلب مردم آن را انجام می دهند برای ثبات تندرستی و سلامتی کافی نیست و بیشتر نیازمند جبران این فقر حرکتی به وسیله ورزش می باشند، برای شرکت دادن افراد در ورزش نیازمند ایجاد احساس و باورهای مثبت نسبت به ورزش در وجود آنها هستیم تا ورزش به عنوان یک فعالیت مطلوب اجتماعی پذیرفته شود که در این میان محیط و شرایط محیطی که بخش عمده آن را تاسیسات و تجهیزات ورزشی تشکیل می‌دهند تاثیر گذار هستند. [۱]

ورزش هر جامعه بیانگر بخشی از زیر بنای فرهنگی و اجتماعی هر ملت است. دانشجویان دانشگاهی بخش فهیم و بنیادی هر جامعه هستند و در ورزش نیز فعال‌ترین قشر محسوب می شوند. چشم انداز ورزش دانشجویی از دامنه و کیفیت تدارک ورزشی آن با سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن فرصت‌های جدید توسعه می‌یابد. این امر بیانگر فرصت ها و چالش های بزرگ موسسات آموزشی در رسیدن به این دور نما و تحت کنترل در آوردن گستره پتانسیل ورزشی به عنوان ابزاری برای توسعه سلامتی، رضایت فردی، گنجایش اجتماعی و مشارکت است. از بین عوامل متعددی که ورزش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را از سایر بخش ها متمایز می کند رقابت ورزشی بنی دانشکده ها و دانشگاهها می باشد که از برجستگی خاصی برخوردار است.

فعالیت ورزشی هر دانشجوی دانشگاه به طور گسترده ای درگیر رقابت ورزشی بین دانشکده ای و دانشگاهی است و تعداد زیادی از پرسنل اداری، مربیان و اعضای هیئت علمی نیز به نحوی به آن می پردازند و بودجه های زیادی هم مصرف می‌شود. [۲]

هدف این تحقیق تعیین میزان رضایت دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی دانشگاه تبریز است. این پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان گروه تربیت بدنی تشکیل می دهند.

بیان مسئله:

امروزه مقوله‌ی تربیت بدنی و ورزشی به عنوان بخش عملی تعلیم و تربیت در نظام اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که دستیابی به هدف های آن صرفاً از طریق برنامه ریزی صحیح و اصولی می تواند محقق گردد. در این راستا تغییرات شگرف و سریعی که در دنیای تکنولوژی صورت می گیرد، کاربرد روش‌های آموزشی پیشرفته و پیچیده را اجتناب ناپذیر می سازد. از این رو رسالت مراکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به گذشته سنگین‌تر و پیچیده‌تر شده است به طوری که تحقق هدف های آموزشی در هر جامعه ای به وجود استادان و مربیان ماهر و متخصص بستگی تام دارد. از طرفی برنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای هدف های مشخص و معینی هستند. درک آنها زمانی می تواند در دانشجویان اثرات شایسته و موثری بر جای بگذارد که مربیان و استادان خود، با این هدف آشنا بوده و در کاربرد آن شیوه‌ی درستی را انتخاب کرده باشند. در واقع آگاهی و نحوه‌ی تدریس مربیان و استادان می تواند انگیزه و شوق لازم را در دانشجویان ایجاد نموده و آنانرا به تحریک بیشتر و اشتیاق افزون‌تر نسبت به مسائل علمی و عملی در امر ورزش سوق دهد.

نظر به اینکه رشته های تربیت بدنی با دروس عملی و نظری سر و کار دارد، و به ویژه بخش عملی آن زمانی نمود بهتری پیدا می کند که امکانات و تجهیزات لازم و کافی در حد رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در اختیار باشد. از این رو محققان اهمیت برخورداری از تاسیسات و امکانات ورزشی مطلوب برای دانشگاه‌ها را در حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها و عملکرد بهتر ورزشکاران را در فعالیت‌های ورزشی مورد تاکید قرار داده‌اند. [۳]

تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است و بدون وجود وسایل و محیط مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه‌ی مطلوب در ورزش دست یافت. تحقیقات نشان می دهد که برآورده شدن نیازها، رضایت خاطر فرد را به وجود می‌آورد و این احساس رضایت منجر به تحریک فرد برای تلاش بیشتر و کارآیی مطلوب‌تر می‌شود. اگر انتظارات فرد از حرفه اش برآورده نشود و به هدفی که از انتخاب حرفه‌ی خود داشته است برسد در او ایجاد رضایت شده و خود را موفق احساس می‌کند. [۴]

بدیهی است دانشجویان زمانی با تحصیل در رشته ی تربیت بدنی احساس رضایت خواهند نمود که توقعات و انتظارات آنان با تحصیل در این رشته برآورده شود و آموزش این رشته بتواند زمینه‌ی رشد و بروز استعدادهای نهفته‌ی آنان را فراهم آورد. [۳]

تحقیق حاضر با عنوان «بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی و عملی و منابع انسانی» بر آن است تا با توصیف امکانات و تجهیزات علمی و عملی دانشگاه و نحوه توزیع آنها، نقاط قوت و ضعف این امکانات و نیروی انسانی خدمت کننده، به بررسی میزان رضایت تحصیلی و انگیزش دانشجویان بپردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنای همه‌ی جوامع به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. از آثار مثبت این پدیده تامین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش انگیزه و رضایت مندی تمام افراد یک جامعه است. [۵]

تسهیلات و امکانات ورزشی به طور روز افزون در حال گسترش است. محیط ورزشی مناسب یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرایی ورزش به شمار می‌رود. فقدان و کمبود امکانات و تسهیلات ورزشی مناسب و مربیان مجرب از جمله عواملی است که موجب کندی پیشرفت و نارضایتی ورزشکاران می‌شود. [۶]

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت‌های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. [۷]

رضایتمندی افراد از حرفه‌شان نسبت مستقیمی با بهره وری دارد و در این رابطه نیروی انسانی فعال نقش عظیم و ارزشمندی دارد. رضایت مندی باعث می شود فرد نسبت به آن حرفه متعهد شده، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شده و روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.

وجود انگیزش برای ادامه فعالیت لازم و ضروری است و اگر فرد به حرفه خود علاقه‌مند نباشد ادامه حرفه برایش ملالت آور خواهد بود، ولی برآورده شدن نیازها از طریق حرفه احساس رضایت ایجاد می کند. بسته به اهمیت و شدت وجوتد نیاز و میزان ارضاء آن توسط حرفه احساس رضایت نیز در فرد بیشتر می شود. [۷]

ایجاد رضایت در دانشجویان معمولاً از سرعت مناسبی برخوردار نخواهد بود اما قطعاً با شتاب قابل قبولی از بین می رود. ممکن است همه‌ی شرایط برای بالا نگه داشتن رضایتمندی دانشجو در حدی فوق العاده باشد. اما صرفاً با یک عملکرد نامناسب از طرف کارکنان، مربیان و یا اساتید و همچنین با کمبود امکانات و نامناسب بودن فضاهای ورزشی و استمرار آن، امکان تاثیر این شرایط مناسب به صورت کاملاً محسوسی به مرور زمان به سمت صفر میل می کند. [۸]

با توجه به موارد فوق در این تحقیق سعی بر این داریم که با بررسی تاثیر فضاها و تاسیسات ورزشی و تعداد کارشناسان و عملکرد آنها در گرایش افراد به ورزش و رضایت آنها کوشش بیشتری داشته باشیم.

60,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.