مقاله بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

تعداد صفحات : ۱۶۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ به حاکمیت نظام سلطنتی پایان داد و استقرار نظام جمهوری اسلامی را به دنبال داشت ؛ این نظام جدید به لحاظ شکل ، ماهیت ، اهداف سیاست خارجی با نظام قبلی کاملاً متفاوت بود و از همان ابتدا مخالفت خود را با اسرائیل و اشغال سرزمینهای اعراب اعلام نمود و از کمپ آمریکا و اسرائیل خارج شد و توانست به عنوان یک قدرت منطقه ای مهم در کنار مسلمانان و اعراب در برابر اسرائیل بایستد .

سوریه از اولین کشورهای جهان بود که برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و حافظ اسد با ارسال پیام ، این انقلاب را تبریک گفت .

با انزوای مصراز جهان عرب پس ازامضای موافقتنامه کمپ دیوید با اسرائیل ، سوریه تمایل داشت که با هم پیمانی ایران به عنوان یک قدرت اسلامی و بهره گیری از کمکهای آن ، خلأ رهبری جهان عرب در مبارزه با اسرائیل را پرکند ، ایران نیز با توجه به دشمنی غربیها و تلاش آنها برای محدود کردن انقلاب اسلامی ، برقراری روابط باسوریه را نه فقط از دید سیاسی ، بلکه از دیدگاه مبارزاتی (منظور اسرائیل) ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نیز مفید می دانست .

تجاوز عراق به ایران و نادیده گرفتن قرارداد الجزایر ، بستر نزدیکی ایران و سوریه را فراهم نمود . تا پیش از آن سوریه و عراق هر دو در یک جبهه قرار داشتند و در اجلاس بغداد کشورهای گروه امتناع را پدید آورده بودند ، اما تغییر موضع ناگهانی عراق و حمله به ایران ، این دو کشور را ازهم جدا کرد ، مقامهای سوریه پس از آغاز این تجاوز اعلام داشتند :

((جهان عرب به جای آنکه با اسرائیل مقابله کند ، یک خط مشی انحرافی در برابر ایران در پیش گرفته ، در صورتی که انقلاب اسلامی ایران علی الاصول به نفع جهان عرب است و می تواند جبهة جدیدی در برابر اسرائیل ایجاد کند)).در همین چارچوب ، اتحاد ایران و سوریه در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت .

با توجه به طرح موضوع که بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد .  پایان نامة حاضر در فصول ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد :

فصل اول : کلیات طرح پژوهش ؛

فصل دوم  در دو بخش که که در بخش اول ابتدا اشاره کوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .

و در بخش دوم ابتدا اصول و اهداف و ابزارهای سیاست خارجی ایران و سوریه و متعاقب آن نقاط افتراق و اشتراک آن مورد بررسی قرار گرفته است .

در فصل سوم شامل دو بخش که در بخش اول ابتدا سابقه تاریخی روابط ایران و سوریه را بررسی کرده ، در بخش دوم به عوامل تأثیر گذار در روابط دو کشور اشاره خواهیم کرد .

در فصل چهارم در بخش اول ابتدا به بررسی روابط ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی ایران و موضع گیریهای سوریه در جنگ خواهیم پرداخت و در بخش دوم به دلایل حمایت سوریه از ایران در برابر عراق خواهیم پرداخت.

فصل پنجم  در بخش اول روابط سیاسی ایران و سوریه (۲۰۰۱ـ۱۹۸۹) و بخش دوم عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ را توضیح می دهد.

فصل ششم : نتیجه گیری

واژه های کلیدی: روابط سیاسی، ایران ، سوریه ، سیاست خارجی ، روابط خارجی ، بحران خاورمیانه و موازنه قدرت،

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول (کلیات)
۱-طرح و تبیین موضوع
۲-ادبیات موضوع
۳-علل انتخاب موضوع
۴-سؤال اصلی و سؤالات فرعی
۵-فرضیه های تحقیق
۶-تعریف مفاهیم
۷-متغییرها
۸-روش‌تحقیق
۹-موانع و محدودیتهای تحقیق
۱۰-سازماندهی تحقیق
یادداشتهای فصل اول
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی
۱-روشهای مطالعه سیاست خارجی
۲-سطح تحلیل
۳-عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی
بخش دوم
۱-اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
۲-ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
۳-اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
۴-ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
۵-بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه
یادداشتهای فصل دوم
فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه ۱۹۷۹ـ ۱۹۴۶)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از۱۹۷۹- ۱۹۴۶
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
۱-عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (۱۹۷۳ـ ۱۹۴۶)
الف ـ روابط ایران و اسرائیل
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث
۲-عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (۱۹۷۹ـ ۱۹۷۴)
الف ـ شرایط منطقه ای
ب ـ شرایط بین المللی
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی
نتیجه گیری فصل سوم
یادداشتهای فصل سوم
فصل چهارم (روابط ایران و سوریه ۱۹۸۸ـ ۱۹۷۹)
بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران
۱-انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه
۲-جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه
بخش دوم
۱-دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ
الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه
ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه
ج ـ اتحاد ایران و سوریه
۲-تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه
۳-تنش های سوریه ـ ایران در لبنان
۳-دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ
۵-قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه
نتیجه گیری فصل چهارم
یادداشتهای فصل چهارم
فصل پنجم (روابط ایران و سوریه ۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)
بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه
۱-پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران
۲-روابط ایران و سوریه (۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
۱-پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه
۲-حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه
۳-کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه
۴-اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه
۵-تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه
۶-پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه
۷-اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران
نتیجه گیری فصل پنجم
یادداشتهای فصل پنجم
فصل ششم (نتیجه گیری)
یادداشتهای فصل ششم
منابع و مآخذ

 فهرست منابع و مآخذ :

آقا بخشی ، علی و مینو افشاری راد ، فرهنگ علوم سیاسی ، (تهران : نشر چارپار ، ۱۳۷۹).

احتشامی ، انوشیروان ، سیاست خارجی ایران و دوران سازندگی (اقتصاد ، دفاع ، امنیت) ، ترجمة ابراهیم متقی و زهره پوستین چی ، (تهران : انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،۱۳۷۸).

ازغندی ، علیرضا ، روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده)، (تهران : انتشارات قومس، ۱۳۷۶) .

اسداللهی ، مسعود ، از مقاومت تا پیروزی (۷۹ـ۱۳۶۱) ، (تهران: مؤسسه اندیشه سازان نور،۱۳۷۹) .

السن ، رابرت ، مسأله کرد و روابط ایران و ترکیه ، ترجمه ابراهیم یونسی ، (تهران : انتشارات پانیذ ، ۱۳۸۰) .

امامی ، محمدعلی ، بررسی روابط سیاسی سوریه و عراق در دهة ۸۰ ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۴) .

امامی ، محمدعلی ، سیاست و حکومت درسوریه ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۷۶) .

ای فست ، کارن ، انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی در دنیای عرب ، ترجمة داوود علمایی، (تهران : دورة عالی جنگ و دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران ، ۱۳۷۹) .

بال ، جرج ، خطا و خیانت درلبنان ، ترجمة حسین ابوترابیان ، (تهران : انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، ۱۳۶۶) .

بخشایشی اردستانی ، احمد ، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، (تهران:انتشارات آوای نور ، ۱۳۷۵) .

بهزادی ، حمید ، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ، (تهران : انتشارات دهخدا،۱۳۵۲) .

بیگدلی ، علی ، تاریخ سیاسی ـ اقتصادی عراق ، (تهران : مؤسسه تاریخی میراث ملل،۱۳۶۸).

ثانی ، رضا ، ایرانی که می تواند بگوید نه ! ، (تهران : مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،۱۳۷۹) .

جعفری ولدانی ، اصغر ، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ سوم ، ۱۳۷۶) .

جعفری ولدانی ، اصغر ، بررسی کانونهای بحران در خلیج فارس ، (تهران : انتشارات کیهان ، چاپ دوم ، ۱۳۷۷) .

جعفری ولدانی ، اصغر ، تحولات مرزها و نقش ژئوپلتیک آن در خلیج فارس ، (تهران : انتشارات قومس ، ۱۳۷۴) .

جعفری ولدانی ، اصغر ، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۶) .

خوشوقت ، محمد حسین ، تجزیه و تحلیل در سیاست خارجی ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۵) .

در جستجوی امام از کلام امام ، دفتر نوزدهم ، (تهران : انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۳) .

درویش ، حجت الله ، بررسی پدیده ناسیونالیسم در جهان عرب ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۴ ).

مقدمه :

خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا می باشد .

سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد .

در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشکر و قدردانی می شود که حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .

 ۱ـ طرح و تبیین موضوع :

مطابق با اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس “نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .

پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .

سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .

از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزة عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .

این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حملة اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینة تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .

بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

 ۲ـ ادبیات موضوع :

علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یکی از نکته های جالب توجه در ارتباط با آن کم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و کمتر تحقیق و کتابی در این زمینه یافت می شود که به طور دقیق و موشکافانه به بررسی روابط پیچیدة ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد که بیشتر به مسألة صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

 ۳ـ علل انتخاب موضوع :

همان طور که در مقدمه بیان شد درک و شناخت صحیح از تحولات منطقة خاورمیانه و کشورهای آن برای ایران که خود در این منطقه قراردارد و به عنوان تزدیک ترین محیط جغرافیایی گسترده تر از کشورها محسوب می شود ، ضروری می باشد . در این راستا بررسی روابط دو جانبه میان ایران و کشورهای منطقه نیز یکی از مهم ترین اقدامات شناخته می شود . کشور سوریه که به دلیل مسائل ژئوپلتیک و هم جواری با رژیم اسرائیل به عنوان کشور خط مقدم جبهة اعراب و اسرائیل شناخته شده و اکنون نیز به عنوان کشور خط مقدم مخالف باروند فعلی سازش مطرح می باشد ، جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهمیت این موضوع علاقة نویسنده به مسائل منطقه ای و جهان اسلام نیز سبب گردید که روابط سیاسی دو کشور ایران و سوریه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .

۴ـ سئوال اصلی و سئوالات فرعی :

سئوال اصلی : چرا روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از وقوع انقلاب اسلامی بهبود و گسترش یافته و علل گسترش آن کدامند ؟

سئوالات فرعی :

مسأله بحران خاورمیانه تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟

مسأله عراق و توسعه طلبی آن تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟

پیمان ترکیه ـ اسرائیل چه تأثیری در روابط سیاسی ایران و سوریه داشته است ؟

ساختار نظام بین الملل در دوران نظام دو قطبی و پس از آن چه تأثیری بر روابط دو جانیه داشته است ؟

 ۵ ـ فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : (( گسترش روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از انقلاب اسلامی ناشی از دشمن مشترک یعنی اسراییل و دیدگاه‌های مشترک در ارتباط با برخی تحولات منطقه ای و تلاش در جهت کسب موازنة قدرت در برابر آن بوده است . ))

فرضیه های فرعی :۱٫ (( انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بوده است .))

(( دیدگاه مشترک دو کشور در ارتباط با مسأله فلسطین و اشغالگری اسرائیل از عوامل مهم تأثیر گذار بر روابط سیاسی دو کشور بوده است .))

(( پیمان نظامی راهبردی ترکیه ـ اسرائیل در سال ۱۹۹۶ در منطقه و گسترش همکاریهای دوجانبه، از دیگر عوامل تأثیر گذار بر روابط و همکاری بین دو کشور بوده است . ))

۶ـ تعریف مفاهیم :

در متن این پژوهش مفاهیمی چون سیاست خارجی ، روابط خارجی ، بحران خاورمیانه و موازنه قدرت را ملاحظه می کنیم که باید منظور خود را از این مفاهیم و کاربرد آن مشخص و تبیین نماییم . تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است که مبنای نظری این پژوهش را تشکیل داده و در درک بهتر و عمیق تر متن کمک می کند . بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز پرداخته می شود :

سیاست خارجی : سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می کند . سیاست خارجی در نهایت سعی می کند بر رفتار و کردار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین الملل اثر بگذارد ، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد .(۱)

روابط خارجی : شامل آن دسته از روابطی می شود که به عنوان امری رسمی ، ابتکار آن با حکومتها بوده و توسط آنها هدایت می شود . و از روابط بین گروه‌ها ، سازمانها و احزاب و سندیکاها متمایز می باشد و دارای ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … می باشد .(۲)

بحران خاورمیانه : منظور درگیریها و جنگهای اعراب و اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا زمان کنونی و وجود موجودیتی به نام اسرائیل می باشد .

موازنه قدرت : که به موجب آن ، باید چنان موازنه ای بین قدرت دولتها برقرار شود که مانع چیرگی یکی یا گروهی از آنها بر سایرین باشد تا در نتیجه ، صلح محفوظ بماند .(۳)

۷ـ متغییرها :

روابط سیاسی ایران و سوریه متغییر وابسته و موجودیتی به نام اسرائیل و برخی تحولات منطقه ای متغییر مستقل می باشند .

۸ـ روش تحقیق :

این رساله با کمک از وقایع تاریخی به تحلیل روابط سیاسی ایران و سوریه پرداخته است . چرا که در بررسی روابط دوجانبه آنچه که مشخص کننده رفتار کشورها می باشد همین اتفاقات و اقداماتی است که به مرور به وقایع تاریخی تبدیل شده است . بنابراین روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی و تحلیلی است .

۹ـ موانع و محدودیتهای تحقیق :

کمبود منابع به زبان فارسی و عدم توجه محققان این رشته به این مسأله و پراکندگی اطلاعات در این رابطه ، سبب ایجاد محدودیتها و مشکلاتی در تحقیق گردید . علاوه بر این محرمانه بودن و عدم دسترسی به اطلاعات از دیگر مشکلات قابل ذکر در این مورد است .

۱۰ـ سازماندهی تحقیق :

با توجه به طرح موضوع و سئوال اصلی و همچنین فرضیه تحقیق پایان نامة حاضر در فصول ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد :

فصل اول : کلیات طرح پژوهش ؛

فصل دوم : اصول و اهداف سیاست خارجی به طور اعم و سیاست خارجی ایران و سوریه به طور اخص ؛

فصل سوم : بررسی پیشینه روابط سیاسی ایران و سوریه با عنایت به روابط ایران و اسرائیل؛

فصل چهارم : بررسی روابط دوجانبه بعد از انقلاب اسلامی در ایران تا پایان جنگ ایران و عراق ؛

فصل پنچم : بررسی روابط دو کشور پس از جنگ تا زمان درگذشت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با توجه به عوامل تأثیر گذار در این مقطع زمانی ؛

فصل ششم : نتیجه گیری .

بخش اول : مبانی نظری سیاست خارجی

در مطالعة روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفکیک کرد . بر همین اساس به    سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یکی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل که اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است که در مراحل بعد عناصر اولیة قضایا و استنتاجات را تشکیل می‌دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است که خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشکیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه کرد . در این مرحله شناخت ماهوی روابط بین الملل هدف اصلی مطالعه است .(۱)

بر این  اساس نیاز به استفاده از تئوری در شناخت بسیار مهم می باشد . نظریه یا تئوری ، بیان منسجم وسیستماتیک شناخت ما از واقعیت است . بنابر این برای نظریه پردازی باید ابتدا به جمع آوری و سیستماتیزه کردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه به‌ویژه رابطه علّی بین عناصر مختلف شناخت به تبیین ماهوی قضیه و اینکه چرا موضوع مورد بحث بدین‌گونه است و نه به گونه ای دیگر بپردازیم . اگر به چنین شناختی دست یابیم قائدتاً باید قادر به پیش بینی تحولات آتی موضوع نیز باشیم . اما نباید فراموش کرد که کمال مطلوب در تئوری با واقعیت تئوری همیشه یکی نیست و کمتر اتفاق می افتد که تئوری را در همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان کند . اگر قرار بود که واقعاً تئوری مجموعه ای از قضایای منسجم و سیستماتیک در تبیین یک واقعیت باشد قائدتاً باید در روابط بین الملل نیز با یک یا دو تئوری بیشتر سروکار نداشته باشیم : زیرا چنین تئوری باید شمائی توضیحی از این روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعیین کننده آن را دقیقاً روشن سازد در حالی که در این زمینه با دهها تئوری روبرو هستیم . (۲)

در این بخش ، ابتدا اشاره کوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .

120,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.