مقاله بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

تعداد صفحات : ۷۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر، درباره دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی می باشد. در فصل اول مقدمه ای از تاریخچه قدمت نساجی در یزد، چله پیچی و ماشین چله پیچی نوشته شده و در فصل دوم مراحل طراحی و ساخت هر یک از مواردرا بیان کردیم. موارد ساخت مکانیزم هماهنگ کننده شیب تامبورها و چگونگی پیشرفت آن به طور کامل توضیح داده شده است. در فصل سوم  با ماشین های چله پیچی موجود و معایب آن آشنا می شویم.

واژه های کلیدی: صنعت نساجی ، دستگاه چله پیچی، کارگاه بافندگی، ساخت و طراحی، قطعه مرکزی، چله پیچی بخشی، چله پیچی مستقیم

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : مقدمه     ۱
۱-۱ مقدمه    ۲
۱-۲ قدمت نساجی در یزد    ۴
۱-۳ چله پیچی     ۵
۱-۴ ماشین چله پیچی امید    ۶
فصل دوم : ساخت    ۸
۲-۱ طراحی و ساخت قطعه مرکزی    ۹
۲-۲ فرزکاری قطعه مرکزی     ۱۰
۲-۳ تنظیم شیب به صورت دستی    ۱۲
۲-۴ اهرم های شیب تامبور    ۱۴
۲-۵ درآوردن شیار میلگرد    ۱۵
۲-۶ بستهای نگه دارنده میلگرد    ۱۶
۲-۷ حرکت قطعه مرکزی    ۱۷
۲-۸ ساخت قطعه های راهنما    ۱۸
۲-۹ برش پروفیلهای تامبور    ۲۰
۲-۱۰ مرحله مونتاژ دستگاه     ۲۱
نتایج پروژه    ۲۳
فصل سوم: اشنایی با ماشین های چله پیچی موجود و معایب آن    ۲۴
۳-۱ چله پیچی بخشی ۲۵
۳-۲ چله پیچی مستقیم    ۲۹
۳-۳ عیوب چله پیچی    ۳۱
۳-۳-۱ تاب حلقه نخ در چله        ۳۲
۳-۳-۲ تفاله نخ در چله    ۳۳
۳-۳-۳ تو رفتگی در چله    ۳۴
۳-۳-۴ جفتی در چله    ۳۵
۳-۳-۵ چله شل پیچیده شده    ۳۶
۳-۳-۶ چله نامشخص    ۳۷
۳-۳-۷ رنگ بندی اشتباه در چله    ۳۸
۳-۳-۸ سرنخ کم یا زیاد در چله    ۳۸
۳-۳-۹ شل بودن یک طرف چله    ۳۹
۳-۳-۱۰ گره بد در  چله    ۴۲
۳-۳-۱۱ نخ اشتباه در چله    ۴۲
۳-۳-۱۲ نخ پاره در چله    ۴۳
۳-۳-۱۳ نخ زیر و رو در چله    ۴۴
۳-۳-۱۴ نخ سفت در چله    ۴۵
۳-۳-۱۵ نخ شل در چله    ۴۷
۳-۳-۱۶ نخ گوریده در چله    ۴۹
۳-۳-۱۷ نقصان در قیطان تقسیم    ۵۰
۳-۳-۱۸ نقصان در قیطان چپ و راست     ۵۰
۳-۴ عوامل محدود کننده نخ پارگی    ۵۱
۳-۵ دستگاه های چله پیچی موجود در بازار ۵۲
۳-۵-۱ ماشین  BENNIMGER    ۵۲
۳-۵-۲ دستگاه چله پیچی مستقیم HACOBA    ۵۶
۳-۵-۳ ماشین چله پیچی بخشی TEXTIMA    ۶۵
منابع و مآخذ    ۶۹

منابع و مآخذ :

بهزادان و شاپور وزیر دفتری، مکانیسم تولید ماشینهای بافندگی،۱۳۷۹

پاستلی و اسلاویرو و مایتا وسیگریتی، بافندگی،ترجمه محمد رضا سید میر و حمید رضا گلشن تفتی انتشارات دانشگاه آزاد۱۳۸۴

مقدمات بافندگی مهندس احمد جمالی

اطلاعات کارخانه سلک بافت (بازدید)

اطلاعات و بازدید از کارخانه یزدچله

اطلاعات و بازدید از کارخانه خیبر فلز

۱ـ ۱٫ مقدمه :

نساجی درایران ازجمله صنایعی است که به صراحت نمی توان تاریخ قطعی پیدایش آنرا مشخص کرد.چه آنکه بشر از ابتدای زندگانی برروی کره زمین بعد از هوا وغذا،نیازبه پوششی برای مقابله با سرما وگرما را درخود احساس کرده وبه همین جهت نیزشاید منطقی ترین تصوراین باشد که قبل ازهرچیزبه فکرتهیه لباس افتاده وبا بهره گیری ازحداقل امکانات موجود وبه احتمال قوی با استفاده ازپوست حیواناتی که شکارمی کرده برای خود تن پوش تهیه نموده وطی گذشت زمان وبا تحولاتی که خواه ناخواه درزندگی اش پیش آمده به شیوه‌های تهیه پارچه پی برده واز به هم انداختن الیاف گیاهی یا حیوانی کوشیده تا به تن پوش خود حالتی اطمینان بخش تر و شیک تر بدهد.

نگاهی گذرا به تاریخچه نساجی ایران نیزموید این ادعاست چه آنکه وسایل بدست آمده ازغار کمربند (درحوالی شهر بهشهر)که متعلق به حدود   ۶۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح است نشان دهنده آن است که مردم آن زمان از فن ریسندگی وتبدیل پشم به نخ اطلاع داشته اند.

با این وجود نخستین نشانه ای که از وجود پارچه وبافت آن درایران موجود می باشد متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح است که طی حفریات  انجام شده در شوش بدست آمده است افسون براین یک میل مفرغی که توسط دکتراریک اشمیت طی حفاریهای تپه حصاردامغان کشف شده ومخصوص تابیدن نخ هایی نازک بوده می تواند دلیلی برپیشرفت صنعت بافندگی در۳۰۰۰سال قبل ازمیلاد مسیح باشد.کمااینکه اسناد دیگری نیزدردست است که نشان می دهد در۲۷۰۰تا ۲۵۰۰سال قبل ازمیلاد بافت پارچه های ظریف بطورکامل درایران متداول بوده ودر همین دوره بافت پارچه هایی باالیاف طلا ونقره نیزرواج داشته ازکتاب استر درتورات نیزچنین استفاده می شود که طی سالیان ۵۵۰ تا۳۳۰ پیش ازمیلاد بافت پرده های الوان ایران مرسوم ولباسهای سربازان وسپاهیان دارای طرحها ونقشه های مفصلی بوده است.

ازکتان،پارچه های ارغوانی و انواع پارچه نیز به کرات اسم برده شده است.ولی ازمنسوجات متعلق به سالهای یاد شده وحتی بعدازآن چیزی درایران بدست نیامده وفقط بعضی تکه های پارچه ابریشمی متعلق به سالهای ۳۳۰-۲۲۴ پیش ازمیلاد درسوریه کشف شده و نیزدر حفریات باستان شناسی منطقه لرکان(درمنتهی الیه شرق ایران) قطعاتی ازقلاب دوزی پیدا شده که احتمالا تعلق به همین دوره دارد.

مقادیری نیز پارچه های ابریشمی ازچین بدست آمده که دارای مشخصات پارچه های ایرانی است وبعید نیست درایران تولید و به چین صادر شده باشد.

درفاصله سالهای ۲۴۱ تا ۲۷۲ میلادی وپس   از تصرف انطاکیه توسط ایرانیان گروهی از بافندگان به خوزستان آمدند وکارشناسان بعضی ازپارچه های ابریشمی کلیساهای اروپا وپارچه های ابریشمی بدست آمده درشیخ عباده واخمیم مصر در یادگارنساجی ایران درهمین دوره می دانند.

در صدر اسلام به دلیل قطع حمایت دربار ساسانی ازتولیدکنندگان،تغییر شیوه مصرف واز آنجا که بسیاری ازمسائل تحت الشعاع ظهوراسلام قرار گرفت بسیاری از کارگاههای صنعتی تعطیل شد ولی بعد ازمدت کوتاه کارگاههای نساجی مجددا در گوشه وکنار کشور شروع به کار کردند.

۱ـ۲٫ قدمت نساجی دریزد:

یزد استانی است تاریخی که بنیاد آن را به قبل ازظهوراسلام نسبت می دهند.وجود نامهای چون یزد(ایساتیس)،زارچ،اشکذر،مهریزومیبد موید قدمت و تاریخی بودن این استان است.کشاورزی دراین استان به علت کمی آب وخشکی هوا علی رغم کوشش فراوان ازرونق کافی برخوردار نیست وچنین است که اهالی این دیار ازقدیم الایام حرفه نساجی (شربافی)را پیشه کرده اند وامروزه درصد زیادی ازجمعیت این استان به این حرفه اشتغال دارند.

ازتولید انواع فراورده های دست باف و اشیاء مختلف دستی به مقتضای وضع خاص جغرافیایی منطقه یزد واستمداد وبرخورداراست اکنون با پیشرفت صنعت وماشینی شدن آن اغلب صنایع معمول نمی باشد.

هم اینک نیزاستان یزد یکی ازقطبهای مهم صنعتی کشور هم ازنظر نساجی و هم ازنظر دیگرصنایع محسوب می شود.

۱ـ۳٫ چله پیچی (warping):

منظور از چله پیچی عبارت است از پیچیدن تعداد معینی سر نخ با طول مشخص بصورت موازی بر روی نورد (اسنو) بافندگی.

اگر سیستم بافت پارچه تاری و پودی باشد بعضی یا تمام نخهای تار باید به یک شکل و در سطح موازی با هم قرار گیرند بنابر این نخها از روی بسته های خود باز شده و بر روی اسنو پیچیده می شوند لازم به ذکر است که نخها باید موازی وبا کشش یکسان روی اسنو پیچیده شوند.

قبل از اینکه نخ بر روی اسنو بافندگی پیچیده شود باید تعداد سر نخها مشخص شود که این کار از طریق فرمولهای مربوط به هر نوع چله کشی معلوم می گردد.

ابتدا می بایست مساله محل بسته ها و همچنین جایی که نخ از روی بسته ها باز می شود را در نظر گرفت. همچنین باید به خاطر سپرد که تعداد سر نخها در هر اسنو شامل صدها و حتی هزاران سر نخ می باشد، پس می بایست برای تغذیه هر سر نخ  بر روی اسنو یک بوبین روی قفسه جای داد.

۱ـ۴٫ ماشین چله کشی امید:

این چله کشی نسبت به اقسام دیگر چله کشی های خارجی ساختمان سادهای دارد و ساخت اصفهان می باشد .

این چله کشی دارای قفسه ۹۹ دوکی می باشد . این ماشین دارای قسمت پیچشی به نام تامبور با قطر خارجی ۹۷ سانتی متر می باشد که در قسمت چپ آن صحفه های شیبدار نصب گردیده است و در واقع این ماشین مجهز به سیستم شیب متحرک می باشد . این ماشین مجهز به سیستم برگردان چله با شفت رزوه دار و دارای متراژ مکانیکی است .

فصل دوم:ساخت

۲-۱ طراحی و ساخت قطعه مرکزی :

به دلیل اهمیت تنظیم شیب در چله پیچی و خصوصا تنظیم هماهنگ کلیه شیب ها در ابتدای پروژه پس از بررسی و مطالعه و بازدید از دستگاههای مختلف تصمیم گرقتیم که طرحی ابتکاری را روی این دستگاه پیاده کنیم به همین منظور قطعه ای را از جنس چدن به علت استحکام زیاد را طراحی و ریخته گری کردیم که مشخصات ابعادی آن به صورت ذیل است .

قطر آن ۲۲ سانتی متر و قطر نافی ۱۰ سانتی متر و ارتفاع نافی از روی سطح قطعه ۵ سانتی متر بود دراین مرحله باید سوراخی به قطر ۲/۵۰ میلیمتر در وسط نافی ایجاد می کردیم به همین منظور با استفاده از تراشکاری هم قطعه را ظریفتر و سبکتر کردیم و هم اینکه سوراخ مورد نظر را در آن به وجود آوردیم که شکل تمام شده آن بعد از تراشکاری در ذیل آمده است .

70,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.