مقاله تاثیر فعالیتهای بدنی بر فاکتورهای جسمانی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله تاثیر فعالیتهای بدنی بر فاکتورهای جسمانی

تعداد صفحات : ۲۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

هر رشته ورزشی چهار بخش عمده دارد که عبارتند از : تکنیک ۱- تاکتیک ۲- آمادگی جسمانی ۳-  آمادگی روانی۴-  یکی از مهمترین بخشهای تمرینی در هر رشته ورزشی آمادگی جسمانی است که رکن و اساس دستیابی به اجراها ومهارتهای ورزشی است که هدف از آن توسعه و افزایش قابلیتهای عملی ورزشکاران می باشد. آمادگی جسمانی اولین مرحله پیشرفت ورزشکار بوده و موفقیتهای بعدی ورزشکار براساس آمادگی جسمانی عمومی بدست می‌آیند . هرچه زمان بیشتری به آمادگی جسمانی عمومی در برنامه تمرینات اختصاص یابد اجراها و مهارتهای ورزشی بهتر خواهد بود. آمادگی جسمانی یعنی قابلیت انجام فعالیتهای بدنی بدون ایجاد خستگی و حفظ این قابلیت و آمادگی جسمانی را بعد عمومی و همگانی آن برای هر انسانی مهم می‌باشد چراکه به فرد کمک می‌کند تا در فعالیتهای روزمره خود توان لازم را داشته باشد . هدف از آمادگی جسمانی بدون توجه به ویژگیهای رشته ورزشی موردنظر، بهبود توانایی و ظرفیت کاری ورزشکاران می‌باشد .

در این مقاله نقش آمادگی جسمانی افراد در تغییرات ایجاد شده در سیستم انعقادی خون هنوز مورد بحث‌ است.افراد شرکت‌کننده در این مطالعه ۲۶ مرد جوان سالم بودند که از لحاظ جسمانی به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند. گروه فعال حداکثر از ۲ ماه قبل به طور متوسط ۳ بار در هفته به‌ مدت نیم ساعت به ورزش هوازی با دوچرخهء ثابت می‌پرداختند.به‌ منظور تعیین اثر یک جلسه ورزش بر فاکتورهای انعقادی در افراد فعال و غیر فعال تست دوچرخهء ثابت انجام شد.گروه فعال ورزش‌ موجب افزایش معنی‌دار فعالیت فاکتورهای ۸:۹،ون و یلبراند و فیبرینوژن و همزمان کاهش معنی‌دار فعالیت فاکتور ۷ و مقدار aPTT و آنتی‌ژن ون ویلبراند شد.بنابراین هرگونه فعالیت بدنی‌ به‌ویژه برنامه‌های ورزشی باید به دقت از نظر تأثیری که بر تعادل‌ هموستاتیک دارند تحقیق شوند تا با کنترل این مارکرها بتوان‌ خطر ناشی از ورزش حرفه‌ای حتی در افراد سالم را شناسایی کرد.

واژه‌های کلیدی: آمادگی جسمانی،دوچرخهء ثابت،انعقاد خون،فاکتورهای‌ انعقادی،فاکتور ۸٫

فهرست مطالب

چکیده    ۴
نقش و اهمیت فعالیت‌های بدنی    ۵
شواهد اپیدمیولوژی    ۶
فعالیت بدنی شغلی و chd    ۶
فعالیت بدنی اوقات فراغت و chd    ۷
آمادگی جسمانی و تندرستی    ۹
روش زندگی و طول عمر    ۱۲
فاکتورهای آمادگی جسمانی    ۱۴
فاکتورهای آمادگی جسمانی     ۱۶
یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی    ۱۸
آمادگی    ۲۰
مفاهیم اساسی در فاکتورهای آمادگی جسمانی    ۲۳
مفهوم اول؛ علم تمرین    ۲۴
مفهوم دوم؛ آمادگی    ۲۵
توانایی سازگاری با یک رفتار مشخص سازگاری    ۲۵
مفهوم سوم؛ تمرین    ۲۶
منابع     ۲۹

منابع :

۱-     اصول بدنسازی جلد ۲ ، شهرام خسروی ، انتشارات آفتاب ، ۱۳۸۴

۲-     سلامتی و روان ، دکتر سید محمد محسن جلالی تهرانی ، انتشارات آفاق ، ۱۳۸۲ ، چاپ دوم

نقش و اهمیت فعالیت‌های بدنی

نقش و اهمیت فعالیت‌های بدنی دیرزمانی است که در میان افراد کم تحرک شناخته شده است. این مسئله باعث شد تا افراد جامعه تمایل پیدا کنند نسبت به تأثیرات مختلف فعالیت‌های بدنی حساس شوند و تلاش نمایند تا دانش و اطلاعات خود را توسعه بخشند. در این مورد، رابطة بین ورزش، آمادگی جسمانی و بهداشت (تندرستی) با تضادهای آن در شکل زیر به خوبی ترسیم شده است.

طول عمر زیاد = تندرست = ورزیده = فعال

طول عمر کوتاه بیمار غیر ورزیده بی‌تحرک

بدون تردید آرزوی هر فردی بهبود کیفیت و طول عمر زندگی‌اش می‌باشد. با این همه، نکاتی که باعث پیشبرد موضوع مورد بحث ما می‌شود همچنان ناشناخته باقی مانده است. حتی تعاریف ابتدایی مربوط به ورزش (تمرین)، آمادگی جسمانی و تندرستی نیز همواره مورد بحث و مجادله است.

بعضی، فعالیت بدنی یا تمرین را تحرک بدن همراه با انقباض عضلانی و مصرف انرژی تعریف می‌کنند. بنابراین از آمادگی جسمانی نیز به عنوان یک سری از شاخص‌های تعیین‌کنندة ظرفیت در اجرای فعالیت‌های بدنی نام می‌برند. تندرستی هم بود یا نبود بیماری نیست، بلکه تندرستی شاخصی است که تمامی مراحل مختلف حیات جسمانی از آغاز تا پایان زندگی را در بر می‌گیرد.

شواهد اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی (همه‌گیر شناسی) در ابتدا به عنوان پژوهشی برای یافتن علل و عوامل گسترش بیماری‌های عفونی آغاز شده، ولی تعمیم آن به بیماری‌های مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی (chd) نکته‌ای کاملاً جداگانه است. در این بحث تلاش ما بر این است که تا موضوع فعالیت، آمادگی جسمانی و طول عمر را در ارتباط با chd مورد بررسی قرار دهیم و به فواید و مضراتش در افراد ورزشکار و غیرورزشکار و نقش آن در تندرستی، بیماری و یا مرگ زودهنگام بپردازیم. مهمترین علت این گزینش کارهای بسیاری زیادی است که تاکنون در این زمینه انجام شده است. به علاوه، chd بزرگترین علت مرگ و میر پیش از دورة سالمندی در کشورهای مختلف می‌باشد.

فعالیت بدنی شغلی و chd

داستان جدید ورزش و chd با کارهای پروفسور موریس و همکارانش در لندن آغاز شد. آنها شروع به آزمایش و تحقیق روی چند تن از رانندگان اتوبوس دوطبقه و بلیط جمع‌کن‌ها کردند. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که افراد بلیط جمع‌کن بسیار کمتر به chd (بیماری کرونری قلب) مبتلا شده‌اند. بعلاوه این نکته روشن شد که چنانچه آنها دچار عوارض یا بیمار خاصی شده‌اند، شدت آن به مراتب کمتر از رانندگان اتوبوس بوده است. ضمناً توانایی آنها در مقابل حمله قلبی خیلی زیاد بوده است. در تحقیق مشابهی، بیش از ۶۳۵۱ نفر از کارگران بنادر و عرصة کشتی‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجة این پژوهش با نتایج پژوهش پروفسور موریس یکسان بوده است. در این تحقیق روشن شد که کارگران و افرادی که کارهای سنگینی همچون باربری، بلند کردن و جابجا کردن اشیای سنگین و غیره را برعهده داشتند، نسبت به کارمندان، سرکارگران و یا کسانی که با ماشین‌های بالابر و جا به جا کنندة اشیاء سر و کار داشتند به مراتب کمتر در معرض خطر حمله یا بیماری قلبی قرار گرفته‌اند. مدت این تحقیق نزدیک به ۲۲ سال طول کشید و متغیرهای مورد اندازه‌گیری عبارت از فشارخون و دیگر پارامترهای فیزیولوژیکی و با استفاده از آزمایشاتی که روی دوچرخه‌کارسنج (ارگومتر) انجام گرفت، بوده است. هرچند عوامل دیگری همچون روش زندگی، وضعیت اقتصادی، مسایل اجتماعی و اعتیاد به سیگار نیز نقش مهمی در این نتایج داشت، ولی بدون تردید مهمترین عامل فعالیت شدید و مستمر بوده است.

فعالیت بدنی اوقات فراغت و chd

در مورد احتمال chd بین افراد کم‌تحرک میانسال، یک سری آزمایشات مقایسه‌ای در انگلستان انجام شده است که همگی به نتایج مشابهی دست یافته‌اند. در میان افراد مورد آزمایش، کسانی وجود داشتند که در اواخر هفته و یا در اوقات فراغت روزانه خود به ورزش می‌پرداختند. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که افراد اخیر خیلی کمتر مبتلا به chd شدند تا افراد کاملاً بی‌تحرک.

شکل و نوع ورزش در اوقات فراغت نیز در کاهش chd بسیار حائز اهمیت است. تمرینات شدید به خصوص تمرینات استقامتی و تمریناتی که دستجات ماهیچه‌ای بزرگ را درگیر می‌سازد شودمندتر هستند.

برای بررسی این افراد از معیارهای «اندازه‌گیری چربی زیر پوستی» و «الکتروکاردیوگرام» استفاده شد، با این همه، در این آزمایش‌ها نتایج کاملاً معکوسی بین chd و ورزش به دست نیامده است.

اصولاً افرادی که ورزش می‌کنند کالری بیشتری مصرف می‌کنند و از وزن کمتری نیز نسبت به افراد بی‌تحرک برخوردارند. در این پژوهش‌ها مشخص شد که نوع تمرین می‌تواند chd را تحت‌ تأثیر قرار دهد، چون برآمادگی قلبی عروقی، وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی عمومی تأثیر می‌گذارد.

30,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.