مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیکی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیکی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ

تعداد صفحات : ۱۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله تاثیر پارامترهای جنس نخ روی دینامیک و پایداری شرایط کاری در سیستم تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ در طی پیچش بسته نخ به حالت پودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یک برنامه کامپیوتری شبیه سازی در بخش “تکنولوژی و ساختار نخها” طراحی شد و تاثیر عوامل ویژه روی دینامیک سیستم به عواملی که در یک روش رایج و جداگانه عمل می کنند مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. برنامه بر اساس یک مدل ریاضی از دینامیک سیستم تابیدن و پیچش طراحی شده است.این مدل همچنین بهم خوردگیهای خارجی را در بر میگیرد.برنامه به کاربر اجازه میدهد که آزمایشات عددی را روی سیستم با هر نوع پارامتر پیاده کند.

لغات مهم :ماشین ریسندگی رینگ ، سیستم تابیدن- پیچش، پدیده دینامیکی ، شبیه سازی نخ ،چگالی الیاف نخ،مدول سختی اولیه ، ضریب اصطکاک.

فهرست مطالب

چکیده    ۱
مقدمه    ۲
-برنامه ازمایشی و شرایط آزمایشات شبیه سازی:    ۳
– برنامه شبیه سازی دینامیک سیستم:    ۵
– نمونه نتایج آزمایشات شبیه سازی به قرار زیر است:    ۷
-دینامیک عملکرد درست سیستم تابیدن و پیچش در طی مرحله نهایی بسته نخ:    ۸
– دینامیک سیستم تابیدن و پیچشی با عملکرد ناقص و ویژگی  جبری و تصادفی در طی مرحله اولیه تشکیل بسته:    ۱۱
نتیجه گیری    ۱۳
مراجع    ۱۴

مراجع

Przybył K., Simulating the Dynamics of the Twisting-and-Winding System of the Ring Spinning

Frame, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 9, January/March 2001, No 1 (32).

Przybył K., Stability of Working Conditions of the Twisting-and-Winding System of the Ring

Spinning Machine in Dependence of Yarn Material, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 9,

October/December 2001, No 4 (35).

Przybył K., Influence of Yarn Surface Properties on the Dynamic of the Twisting-and-Winding

System of the Ring Spinning Frame, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 10, April/June 2002,

Sonntag E., Die Schallgeschwindigkeit in belasteten Garnen, Textil Praxis International,

November 1993.

Urbańczyk G. W., Nauka o włóknie (Science of Fibre), WNT, Warsaw 1985.

Greń J., Statystyka matematyczna: modele i zadania (Mathematical Statistic: Models and

Exercises), PWN, Warsaw.

مقدمه

با وجود توسعه روشهای جدید ریسندگی تولید سنتی نخ با استفاده از ماشین ریسندگی رینگ هنوز انجام می شود.یکی از دلایل این است که ماشین ریسندگی رینگ نخ را در یک محدوده وسیعتر از چگالی خطی در مقایسه با روشهای دیگر ریسندگی تولید می کند.با توجه به مزایای نخ ریسیده شده کلاسیک ،توسعه شرایط کاری و افزایش سطح کارایی هدف ثابت و همیشگی تولید کنندگان نخ می باشد و این با بهینه سازی شرایط کاری در سیستم های تابیدن و پیچش آمیخته می شود.افزایش سرعت دوک یکی از روشهای ممکن روی افزایش کارایی ماشین رینگ می باشد.با این وجود،افزایش کشش نخ در نهایت منجر به پارگی در یک سطح استاندارد می شود که از نتایج این پدیده می باشدو باید از آن جلوگیری کرد و مزیت خاصی ندارد.تعداد نخ پارگی های نخ با کاهش کشش نخ در طی فرایند ریسندگی کاهش می یابد.آگاهی کامل از شرایط کاری تاثیر پارامترهای نخ ودستیابی به اطلاعات مر بوط به تاثیر انها و عوامل موثر روی دینامیک سیستم تاب و پیچش بسیار مشکل است. در این صورت با داشتن این سطح علمی و روشها موثرترین روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به دینامیک سیستم استفاده از مدلهای ریاضی می باشد. یک برنامه کامپوتری شبیه سازی در بخش “تکنولوژی و ساختار نخها” طراحی شد و تاثیر عوامل ویژه روی دینامیک سیستم به عواملی که در یک روش رایج و جداگانه عمل می کنند مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.هدف اصلی این کار که بررسی تاثیر ویژگیهای نخ روی شدت پدیده دینامیکی سیستم تاب و پیچش در ماشین ریسندگی رینگ است که با ارزیابی وابستگی بین پارامتر های تشکیل دهنده نخ و دینامیک سیستم ارتباط دارد.ار طرفی یک تجزیه و تحلیل کامل انجام شد و در طی آن تاثیر جداگانه ویژگیهای ظاهری نخ روی روش پدیده دینامیکی سیستم آشکار شد . آخرین مرحله بررسی به تاثیر رایج عوامل ذکر شده روی دینامیک سیستم مربوط می شود و به نتایج ذکر شده در این مقاله منتهی می شود.هدف از این مقاله ،تحقیق و جمع آوری اطلاعات مربوط به تاثیر نخ روی سیستم تاب و پیچش ریسندگی رینگ می باشد.

ریسندگی رینگ با ویژگیهای زیر مشخص میشود:

چگالی مواد-مدول سختی الاستیسیته-ضریب اصطکاک نخ

-برنامه ازمایشی و شرایط آزمایشات شبیه سازی:

تحقیقات انجام شده در این مقاله شامل تجزیه و تحلیل تاثیر الیاف نخ و ویژگیهای ظاهری آن روی دینامیک سیستم، در طی فرآیند ریسندگی است و شرایط فنی آن از طریق عملکرد زیر بررسی می شود:

عملکرد درست و کامل یک سیستم تابیدن و پیچش که در آن فقط تنشهای پایه ظاهر می شود یعنی تنشهایی که ناشی از هندسه خط ریسندگی است. عملکرد سیستم تابیدن و پیچش به طور ناقص کار می کند که درآن بهم خوردگی  نخ دارای یک مشخصه جبری و تصادفی است.

– برنامه شبیه سازی دینامیک سیستم:

برنامه بر اساس یک مدل ریاضی از دینامیک سیستم تابیدن و پیچش طراحی شده است.این مدل همچنین بهم خوردگیهای خارجی را در بر میگیرد.برنامه به کاربر اجازه میدهد که آزمایشات عددی را روی سیستم با هر نوع پارامتر پیاده کند.

20,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.