مقاله دانش آموزان دیرآموز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله دانش آموزان دیرآموز

تعداد صفحات : ۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره بهداشت روانی دانش آموزان دیرآموز، محورهای برنامه ی موفق و نکاتی پیرامون بهداشت روانی دانش آموزان مرزی را مورد بررسی قرار می دهد. آنچه درزمینه ارایه خدمات بهداشت روانی دانش آموزان دیرآموز مطرح است، یکی نوع دیدگاه روان شناختی نسبت به این گروه از دانش آموزان و دیگری چگونگی سازمان دهی خدمات بهداشت روانی به آنهاست.

از آنجائیکه دانش آموزان مرزی منابع کنترل درونی کمتری دارند و منابع انگیزشی آنها تابع عوامل تقویت کننده و امکانات بیرون از آنها می باشد. بنابراین تقویت کننده ها و پاداش ها، باید متناسب با سن، جنس و سطح توانایی ذهنی کودک باشد.

همچنین با اتخاذ نگرش مثبت درمورد دانش آموز مرزی می توان او را به سوی تحول یافتن و ارزش گذاشتن سوق داد. معلمان و والدین می توانند با نگرش های مثبت خود به دانش آموز مرزی کمک کنند تا براحساس و ناتوانی خود چیره شود.

لذا یکپارچه سازی و طرح فراگیر، که چنین کودکانی را حداقل برای قسمتی از روز درکلاس های معمولی می گذارد، به آنها کمک می کنند تا هم احساس کنند که قسمتی از جامعه هستند و به دیگران نیزکمک می کند که نیازهای ویژه دانش آموزمرزی را درک کرده و به قابلیت های آنها پی ببرند.

واژه های کلیدی: دانش آموزان دیرآموز، بهداشت روانی، افکار  مثبت

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
بهداشت روانی دانش آموزان دیرآموز    ۶
محورهای برنامه ی موفق    ۱۰
نکاتی پیرامون بهداشت روانی دانش آموزان مرزی    ۱۲
محور نخست- افکار و باورهای معلمان    ۱۴
محور دوم- رفتارهای معلمان    ۱۹
نتیجه گیری    ۲۴
منابع و ماخذ    ۲۶

منابع و ماخذ:

یوسفی لویه، مجید. (۱۳۸۳). مقدمه ای بربهداشت روانی افراد با نیازهای ویژه . مجله تعلیم و تربیت استثنائی. مرداد و شهریور ۱۳۸۳، شماره ۳۳-۳۲٫ صفحات ۵-۴-۳-۲٫

یوسفی لویه، مجید. (۱۳۸۵). نکاتی پیرامون بهداشت روانی دانش آموزان. مجله تعلیم و تربیت استثنائی. مهرماه ۱۳۸۵، شماره ۵۸، صفحات ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶٫

کمیجانی، مهرناز. (۱۳۸۳). ویژگی های شخصیتی افراد کم توان ذهنی و راهکارهایی برای تامین بهداشت روانی آنان. مجله تعلیم و تربیت استثنائی. آبان و آذر ۱۳۸۳، شماره ۳۶-۳۵٫ صفحات ۹-۸٫

مقدمه:

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ( ۲۰۰۱و۱۹۹۳) به نقل از کمیته اصطلاح شناسی و طبقه بندی ادماک (۲۰۰۲) بهداشت حالتی از بهزیستی جسمانی، روانی و اجتماعی کامل ، و نه تنها عدم ناتوانی، تعریف شده است.

این تعریف برجنبه مثبت بهداشت تاکید دارد. به این معنی ، تندرستی و سلامتی نبود ناتوانی نیست. تندرستی و سلامتی به خودی خود یک هدف است. نگرانی هایی که در زمینه  مسائل بهداشتی دانش آموزان مرزی یا افراد استثنائی از نظر جسمانی، روانی واجتماعی مطرح می باشد، مشابه مسائلی است که در مورد افراد عادی وجود دارد.

حتی می توان اظهار داشت که افراد بانیازهای ویژه (استثنائی) به دلیل ناتوانی ها و محدودیت هایی که درکارکرد فردی دارند ، در حیطه های بهداشتی با دشواری های بیشتری رو برو می باشند. برای نمونه مطالعه نیوچک و همکاران (۱۹۹۸) ، نشان داد بسیاری از دانش آموزان دیرآموز با موانع جدی درمراقبت های بهداشتی روبرو هستند.

با توجه به تعریف بهداشت از نظر سازمان بهداشت جهانی، شاید بتوان بهداشت روانی را حالتی از بهزیستی روانی دانست که با کارکرد مؤثر و سازنده درزندگی فردی واجتماعی متناسب با ظرفیت ها، توانی ها و امکانات همراه است.

آنچه بهداشت روانی را به عنوان یک هدف تحقق می بخشد، خدمات است که در چهارچوب راهنمائی، مشاوره و روان درمانی ارائه می شود. هرچند که برمبنای تعریف راهنمایی (کمک به فرد برای درک بهتر خود و جهان پیرامون)، مشاوره و روان درمانی، جزیی از قلمرو راهنمایی محسوب می شوند، با وجود این، فرایند راهنمایی به پیشگیری و ارتقای سطح بهداشت روانی ( فردی و گروهی) می پردازد.

فرایند مشاوره برارائه خدمات یاریگرانه به منظور کمک به فرد یا افراد درسازگاری و انطباق با چالش های مرتبط با مشکلات خود، دیگران و جهان پیرامون تاکید دارد و سرانجام روان درمانی در راستای درمان، ترمیم و رفع محدودیت ها و ناتوانی های روان شناختی تا حدامکان گام برمی دارد.

خدمات بهداشت روانی شامل ارزیابی، برنامه ریزی و پیشگیری، مدیریت موردی، درمان آموزش های تحولی می شود.

آنچه درزمینه ارایه خدمات بهداشت روانی دانش آموزان دیرآموز طرح است، یکی نوع دیدگاه روان شناختی نسبت به این گروه از دانش آموزان و دیگری چگونگی سازمان دهی خدمات بهداشت روانی به آنهاست.

هرچند که دانش آموزان مرزی براساس یک ویژگی بارز طبقه بندی شده اند، اما همواره این خطر آنها را تهدید می کند که ما درارایه خدمات بهداشت روانی به آنها دیدگاه مثبتی برناتوانی داشته باشیم. دراین صورت از نکته مهمی که درتعریف بهداشت ازنظر سازمان بهداشت جهانی آمده است، غفلت ورزیده ایم و آن تاکید بر جنبه های مثبت بهداشت یعنی بهزیستی جسمانی، روانی و اجتماعی است. چنین تعریفی از بهداشت برنوعی نگرش سیستمی به انسان از جمله افراد با نیازهای ویژه استوار است. ( یوسفی لویه؛ ۱۳۸۳، صفحه ۲).

بهداشت روانی دانش آموزان دیرآموز

از دیدگاه سیستمی، انسان سیستمی است که از نظام حیاتی متغیرو فرایندها و تعامل های پویا بین اجزاء و محیط و نیز از عناصری که ساخت و رفتار آنها درارتباط با کارکرد کل سیستم تعریف می شود، تشکیل شده است. دراین تعریف ، نظام حیاتی متغیر برتوجه به جنبه تحولی و تکامل انسان تاکید دارد. درواقع هرفرد درمسیر تحول نوعی گرایش ذاتی به انسجام و سازمان یافتگی بیشتر و دستیابی به مرتبه عالی تری از انطباق و سازگاری دارد.

این گرایش ایجاب می کند که هرفرد با تغییرشرایط درونی و بیرونی، همواره پویا و فعال باشد . تا بتواند به هماهنگی و انتظام عالی تر دست یابد.

دستیابی به این تعادل پویا ازراه روابط درونی (مانند رابطه بین شناخت ها، هیجان ها و رفتارها به گونه ای که برای مثال با تغییر یک فکر می توان نوع هیجان و رفتار خویش را تغییر داد) و روابط بیرونی ( مانند رابطه بین ما با دیگران، طبیعت و محیط فیزیکی و تبادل اطلاعات با آنها به گونه ای که برای مثال با تغییر و بهبود الگوی ارتباطی ما در کودک، هردو می توانند به مرتبه ی عالی تری از انطباق دست یابند) میسر است.

25,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش خانواده در بهداشت روانی از دیدگاه قرآن
 • مقاله مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
 • تحقیق مقایسه ی بهداشت روانی در زنان ومردان شاغل
 • تحقیق رابطه بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی
 • تحقیق رابطه بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.