مقاله دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار

تعداد صفحات : ۷۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله دستگاه گوارش، خون ، تنفس و دفع ادرار و برخی بیماری های مربوط به آن را بررسی می کنیم.

دستگاه گوارش گوارش عملی است که مواد غذایی را طوری تغییر می دهد که برای سلول های بدن قابل استفاده باشد.و عمل گوارش در لوله باریک اتمام می پذیرد طول آن ۶ متر و قطر آن ۵/۲ سانتی متر و ۲۵ سانتی متر اول آن دوازده نام دارد. کبد و لوزالمعده با آن ارتباط دارند که مهمترین محل گوارش می باشد جدار روده چین خوردگی ها و برجستگی هایی دارد که پرز نام دارد و دیواره سلولهای لایه پوششی پرز در طرف روده چین خوردگیهای زیادی دارند که میکروپرز نام دارد و سطح جذب را ۶۰۰ برابر افزایش داده و به ۲۰۰ متر مربع می رساند.

دستگاه تنفس : پس از عمل گوارش و جذب بایستی انرژی مواد غذایی آزاد گردد تا بدن برای انجام اعمال حیاتی از آنها استفاده کند مهمترین راه آزاد کردن انرژی، اکسیداسیون آن مواد می باشد که در پایان آن انرژی در پیوند غنی از انرژی ATP ذخیره سازی می شود.

فرمول اکسیداسیون کامل گلوکز

به طور کلی در تنفس با دو گاز سروکار داریم. اکسیژن که باید جذب شود و دیگری دی اکسیدکربن که باید دفع شود و انتقال این دو گاز بین سلول و محیط به صورت انتشار است.

نکته: در تک سلولی ها مثل آمیب اکسیژن به صورت محلول از محیط دریافت میشود و دی اکسیدکربن را به آن پس می دهند.

تذکر مهم: در جانوران پرسلولی مثل انسان که سلول ها در تماس مستقیم با محیط نیستند دستگاه تنفس وظیفه تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را بعهده دارد.

دستگاه گردش خون دستگاه انتقال مواد در جانوران است و ۳ جزء دارد:

قلب: نیروی مکانیکی لازم را برای حرکت خون در رگها فراهم می کند.

رگها: کانالهایی که خون در آنها حرکت می کند.

مایع خون: که مواد غذایی و اکسیژن در آن حل می شود.

دستگاه دفع ادرار کلیه ها،میزنای، مثانه و مجرای ادراری است.

در انسان دو کلیه وجود دارد که زیر دیافراگم و عقب روده ها و طرفین مهره های کمر در محلی به نام جایگاه کلیه قرار دارد.

از هر کلیه  لوله ای به نام میزنای ادرار را به مثانه می برد. ادرار که مایع حاصل از تصفیه خون و محتوی مواد دفعی آن است پس از تشکیل در نفرونها به لوله های جمع کننده که متصل به نفرونها هستند وارد می شود و از آنجا به درون لگنچه کلیه می ریزد و سپس از درون لگنچه وارد میزنای (حالب) می شود و از آنجا در مثانه می ریزد و در مثانه ادرار انبار می شود و پس از پرشدن مثانه از طریق مجرای خروج ادرار به بیرون دفع می شود.

واژه های کلیدی: دستگاه گوارش، دهان، معده، مری، روده بزرگف روده کوچک، دستگاه گردش خون ، دستگاه تنفس ، دستگاه دفع ادرار، کلیه

فهرست مطالب

دستگاه گوارش    ۴
نقش دهان در دستگاه گوارش    ۵
بزاق    ۶
معده    ۷
روده باریک    ۱۰
لوز المعده    ۱۱
ساخته شدن صفرا    ۱۲
ساختمان روده بزرگ    ۱۳
راههای جذب غذا    ۱۳
تنظیم فعالیت های گوارشی    ۱۵
بعضی از بیماریهای دستگاه گوارش    ۱۶
دستگاه تنفسی    ۲۰
حفره بینی    ۲۱
تکلم و آواز    ۲۲
چگونگی عمل تنفس    ۲۴
هواهای تنفسی    ۲۶
انتقال و تبادل گازهای تنفسی    ۲۹
انتقال گازهای تنفسی در خون    ۳۰
مبادله اکسیژن با بافتها    ۳۱
نکاتی درباره تنفس    ۳۲
بعضی از بیماریهای دستگاه تنفسی    ۳۳
خون و مایعات بدن    ۳۶
لنفوسیت ها    ۳۸
مونوسیت ها    ۳۹
کارهای خون    ۴۱
انعقاد خون    ۴۳
گروههای خونی اصلی    ۴۳
دستگاه لنفی    ۴۵
وظیفه رگهای لنفی    ۴۶
برخی از ناراحتیهای خونی    ۴۷
دستگاه گردش خون    ۵۰
مسیرهای گردش خون    ۵۵
عوامل موثر درگردش خون سرخرگها    ۵۶
بعضی از بیماریهای قلب و رگها    ۵۸
عوامل موثر در سلامت قلب و رگها    ۶۲
دستگاه دفع ادرار    ۶۳
چگونگی تشکیل ادرار در نفرون    ۶۶
عمل مثانه و تخلیه ادرار    ۶۸
برخی بیماریهای مربوط به دستگاه ادرار    ۶۹
منابع    ۷۴

منابع:

۱- دستگاه گوارش، ترجمه، مریم عالیخانی، انتشارات سالمی، چاپ سوم، ۱۳۸۷٫

دستگاه گوارش

عمل گوارش: گوارش عملی است که مواد غذایی را طوری تغییر می دهد که برای سلول های بدن قابل استفاده باشد.

لوله گوارش: لوله ای است طویل که از دهان شروع شده و به مخرج ختم می شود.

ساختمان لوله گوارش (از داخل به خارج) ۳ لایه دارد.

لایه مخاطی

لایه عضلانی

شامل عضلات حلقوی صاف در داخل و طولی صاف در خارج است وظیفه آنها ایجاد حرکات درلوله گوارشی و محفوظ کردن محتویات آن می باشد.

۳- لایه پیوندی خارجی:

که از بافت پیوندی است و لوله گوارش را به قسمتهای دیگر متصل می کند و روده بند (مزانتر) نام دارد.

مکانیکی

اعمال عمومی دستگاه گوارش

گوارش

شیمیایی

جذب: روده باریک

نقش دهان در دستگاه گوارش:

تشخیص مزه و کیفیت غذا: به کمک پرزهای چشایی- زبان (بمقدار زیاد)- حلق- دهان

گوارش غذا: که عمدتا مکانیکی و توسط دندانها صورت می گیرد.

دندان ها در هر آرواره

پیش : ۴ عدد با تاج قطع کننده و یک ریشه مخروطی برای بریدن و پاره کردن

نیش: ۲ عدد با تاج مخروطی نوک تیز و یک ریشه مخروطی برای بریدن و پاره کردن

آسیاهای کوچک: ۴ عدد با ۱ یا ۲ ریشه و تاج پهن با ۲ برجستگی برای خرد و له کردن غذا

آسیاهای بزرگ: ۶ عدد با ریشه ۳ شاخه تاج پهن با ۴ برجستگی مناسب برای ساییدن غذا

تاج: بیرون از لثه

ساختمان دندانها

ریشه:  درون لثه

خارجی ترین لایه دندان را مینا که سخت ترین ماده بدن می باشد  پوشانده است[ %۹۶ آهک، ۴% پروتئین (اوسئین)]. زیر مینا عاج قرار دارد با سختی کم (۷۲% آهک و ۲۸% پروتئین) و در حفره وسط آن مغز شامل بافتهای زنده پیوندی، عصب و رگهای خونی راپر می کند و روکش ریشه دندان ساروج است.

نکته: دندانهای انسان مخلوطی از رژیم گوشتخواری و گیاهخواری است.

بزاق

بزاق دهان چسبنده و لزج است.

۳ جفت غده بزاقی شامل:

۱جفت زیر زبانی و ۱ جفت تحت فکی و ۱ جفت بناگوشی می باشد.

آب

لیزوزیم

پتیالین

موسین

ترکیبات بزاق:

آب ۹۹%

لیزوزیم

در گوارش نقش دارد و با تخریب دیواره سلولی میکروبها را می کشد.

پتیالین

نوعی آمیلاز است که نشاسته را به قندهای ساده تر تبدیل می کند.

موسین

نوعی پروتئین که در آب به ماده لزج و لغزنده موکوس تبدیل می شود و حرکت غذا را در دهان حلق و مری تسهیل می کند.

حلق

حلق چهار راهی که از جلو به دهان و و از بالا به بینی و از پایین به مری و نای راه دارد و لقمه غذا باید وارد یکی از آنها شود.

بلع

مرکز آن  در بصل النخاع می باشد و به کمک عصب واگ (پنوموگاستریک) و همکاری ماهیچه های زبان که راه دهان را می بندد و اپی گلوت که نای را می بندد و زبان کوچک که بینی را می بندد صورت می گیرد تا غذا وارد مری شود.

نکته: در مری گوارش صورت نمی گیرد و حرکات کرمی شکل غذا را به سمت معده حرکت می دهند.

نکته: انقباضات منظم و پشت سر هم عضلات حلقوی و طولی جدار مری به صورت موجی از حلق به طرف معده پیش می رود و این حرکات را واکنش های خودکار عصبی تنظیم می کند.

معده

مکانیکی: توسط حرکات معده

گوارش معده

شیمیایی: توسط شیر معده

تذکر: در محل اتصال معده به روده کوچک دریچه وجود دارد و غذا را کم کم به روده وارد می کند.

حرکات معده

حرکات نوع اول که بلافاصله بعد از خوردن غذا شروع شده و غذا را به شیره معده مخلوط می کند.

حرکات نوع دوم نیم ساعت بعد از خوردن غذا شروع می شود و باعث تحویل غذا به معده می شود.

غدد معده

در دیواره معده غده های ترشحی زیادی وجود دارند که اسید، آنزیم و موسین ترشح می کنند.

و این غده ها از انواع لوله های ساده یا منشعب می باشند و سه نوع سلول دارد.

سلولهای غدد معدی

سلول های اصلی گردن: ماده مخاطی موسین دار غلیظ برای حفاظت معده ترشح می کند.

سلول های اصلی تنه: آنزیم ها را ترشح می کند.

سلول های کناری: اسید کلریدریک ترشح می کند.

اسید کلریدریک

آنزیم پپسین

شیره معده   آنزیم لیپاز

آنزیم رنین

ترشحات مخاطی

۱- ضد عفونی کردن معده

۱- اسید کلریدریک  ۲- فعال کردن پپسین

۳-کمک به هضم مواد غذایی

۲- آنزیم پپسین

پروتئین ها را به اجزای ساده تر تبدیل می کند. و مهمترین آنزیم معده است.

۳- آنزیم لیپاز

مقدارش کم است و چربی های شیر را به اسید چرب و گلیسرول تبدیل می کند.

۴- آنزیم رنین (مایه پنیر)

کازئین شیر را به حالت جامد در می آورد تا پپسین آنرا گوارش دهد.

نکته: رنین در پنیر سازی مصرف می شود.

نکته: PH اسید معده بزرگسالان برای عمل رنین مناسب نیست.

۵- ترشحات مخاطی

ترشحات مخاطی نقش حفاظتی دارند و جدار معده را از اثر آنزیم و پپسین و اسیدکلریدریک حفاظت می کند.

کیموس معده

سوپ مخصوصی است که پس از گوارش معدی بوجود می آید و به طور متناسب از دریچه پیلور تحویل روده می شود.

ترتیب خروج مواد از معده:

۱-قند ها     ۲- پروتئین ها           ۳- چربی ها

روده باریک

عمل گوارش در لوله باریک اتمام می پذیرد طول آن ۶ متر و قطر آن ۵/۲ سانتی متر و ۲۵ سانتی متر اول آن دوازده نام دارد. کبد و لوزالمعده با آن ارتباط دارند که مهمترین محل گوارش می باشد جدار روده چین خوردگی ها و برجستگی هایی دارد که پرز نام دارد و دیواره سلولهای لایه پوششی پرز در طرف روده چین خوردگیهای زیادی دارند که میکروپرز نام دارد و سطح جذب را ۶۰۰ برابر افزایش داده و به ۲۰۰ متر مربع می رساند.

فعالیت های گوارشی روده باریک:

گوارش غذا کامل می شود.

مواد غذایی برای روده به خون و لنف جذب می شود.

مقدار الکترولیت ها و املاحی که دفع می شوند را کنترل می کند.

هورمون هایی برای تنظیم ترشحات لوزالمعده و صفرا و معده ترشح می کند.

علل گوارش زیاد مواد در روده باریک:

غذا در دهان و معده گوارش مقدماتی می یابند.

برای گوارش انواع غذاها شیره لازم موجود است.

توقف بسیار طولانی غذا برای عمل آنزیم ها وجود دارد.

– شیره لوزالمعده ترشحاتی که به روده وارد می شود.      ۲-ترشحات دیواره روده

۳- صفرا

لوز المعده

در  زیر و پشت معده است نوکش متوجه طحال است و آنزیم های لوزالمعده در محیط خنثی فعالیت زیاد دارند و صفرا و بیکربنات حالت اسیدی کیموس معدی را خنثی می کنند.

75,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ورزش و قلب و تأثیر آن بر دستگاه گردش خون
 • مقاله دستگاه گردش خون (قلب)
 • مقاله استقامت دستگاه گردش خون و تنفس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.