مقاله دولت چیست؟

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله دولت چیست؟

تعداد صفحات : ۱۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

زندگی ما در درون چهار چوب دولت آغاز رو پایان می یابد بدینسان دولت علاوه بر آنکه مفهومی پیچیده است . واقعیت روزمره ای است که نمی توان نادیده گرفت. دولت نه نهادی منفعل و بی طرف است که بتوان آن را نادیده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده می باشد. دولت دارای برخی خصوصیات قدیمی و سنتی است که به تدریج در طی زمان رشد کرده اند . با این حال فهم کامل شکل و ساخت دولت عمدتاٌ نیاز درک نظریه های حقوقی و سیاسی مندرج در آن خصوصیات است .

دولت منبع قانون است و یا حداقل ماهیت آن سخت به وجود قانون وابسته اشت . قانون با دولت پدید می آید و افراطی ترین وجه بیان  این نکته را باید در مکتب اثبات گرایی حقوقی یافت. اصولاٌ مکتب حقوق ، طبیعی استدال می کند که دولت تابع قانون است و قانون پیش از پیدایش دولت پیدا شده است.

و دولت که در چهار قالب ۱- چگونگی پیدانی ۲- وجوه دولت۳- کار ویژه های دولت  ۴ – عناصر متشکله آن شامل قلمرو ملت و حاکمیت مورد مطالعه قرار می گیرد . و هر یک از تغییر های مستقل خود می تواند به عناصر فرعیت- فرعی تر  تقسیم شود .

بررسی مفهوم  دولت در چهار قالب است : جوهر موضوع اصلی سیاست ، دولت و اجزای آن است ، با استفاده از روش تمثیل و می توان بررسی دولت را ملموستر مورد ملاحظه قرارداد . همان طور که شیء تاریخی مانند سکه فلزی دارای قالبهائی مانند چگونگی پیدایش ، وجوه ، کار ویژه و عناصر تشکیل دهنده میباشد. و دولت می تواند  در این چهار قالب مورد تشابه و مقایسه باشد. و در ادامه مقاله به نظریه های دولت را مورد بحث قرار می دهد.

واژه های کلیدی: پیشینه ی دولت، پیدایش دولت، ، نظریه دولت مطلق، نظریه دولت مشروطه، نظریه اخلاقی دولت،نظریه طبقاتی دولت.

فهرست مطالب

مقدمه :    ۱
شروع بحث    ۲
ریشه ی واژه ی دولت:    ۴
پیشینه ی دولت :    ۶
قالب اول چگوگی پیدایش دولت :    ۸
الف) الگوی مکانیکی دولت :    ۸
قالب چهارم عناصری تشکیل دهنده دولت :    ۹
انواع نظریه ی دولت :    ۱۰
نظریه ی دولت مطلقه:    ۱۰
دولت اخلاقی :    ۱۱
منابع  : مورد استفاده در تحقیق :    ۱۳

منابع  :

نظریه های دولت ، اثری از اندرو نیسنسنت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه

اصول سیاست خارجی  اثری از ج.۱٫۱

نظریه دولت ایران ، اثری از ( آن ، کی ، اس ، لمتون) ترجمه چنگیز پهلوان

نوسازی و دگرگونی سیاسی ، مولف دکتر سید حسین سیف زاده

( اصول علم سیاست ) تالیف : دکتر احمد بخشایشی اردستانی

مقدمه :

دولت چیست ؟ این پرسش یکی از ساده ترین و در عین حال مبهم ترین پرسشهایی است که در مبحث سیاست مطرح می شود . پاسخ آن نیز می تواند به همان اندازه مبهم یا ساده اند اندیشانه باشد.

لازمه ی درک اندیشه ی سیاسی و سیاست در قرنهای نوزدهم و بیستم است . حتی آن دسته ازسنتهای فکری مانند مارکسیسم که سخت به دولت تاخته اند ، با هم درباره ی اهمیت و معنای آن عمیقاٌ به تامل پرداخته.

امروزه علمای سیاسی که دیدگاه مارکسیستی دارند ، در پی کشف دوباره ( مقوله  ) دولت بر آمدند. این بدان معنا نیست که پیش از این مفهوم دولت و در محافل علمی کشوره های انگلیسی زبان در طی قرن بیستم متروک مانده بود . شگفت آنکه کاهش علاقه به مفهوم دولت هم زمان با افزایش چشم گیر و کار کرد علمی دولت صورت گرفته است . البته باید تاکید کرد که در فرانسه ،ایتالیا، آلمان مفهوم دولت همچنان مورد بحث و توجه بوده است . اما در کشور های انگلستان و ایالات متحده به مفهوم و ماهیت دولت علاقه ای نشان نداده اند .

هگل فلاسفه دان مغرور می گویند: ‍(( همه ی تضادها نهاد یتاٌ دردولت پروس حل می شوند)) از این رو ، جان دیویی فیلسوف آمریکایی، احساسات بسیاری از مردم دوران خود را در خصوص دولت در سالهای ما بین دو جنگ جهانی در این جمله بیان داشت: (( به محض آنکه ما واژه دولت ی را به زبان می آوریم شمار بسیاری از اشباح فکری ظاهرمی شوند و ذهنمان را تیره و تارمی کند)) دلایل وجود این بدبینی نسبت به دولت انگلستان و آمریکا بسیار عمیق اند. از یک نظر هیچ یک از دو کشور دارای سنت و سابقه دولت نیرومندی نبوده اند ، در این کشورها در تمام سطوح جامعه از وزیران ، کارمندان و کلا گرفته تا مردم عادی خود آگاهی در خصوص تعلق به سنت دیر پای دولتی بسیار اندک است . فلاسفه سیاسی از دهه ۱۹۴۰ توجه خود را اغلب به مسائل دقیق تر مانند بررسی و تحلیل حقوقی و یا تعهدات معهدات داشته و از پرداختن نظریه سیاسی دستوری یا تجویزی پرهیز کرده اند ، در حالی که وظیفه فلسفه سیاسی در نزد نویسندگان قدیم چون : هابز ، ((لاک، رسو، هگل به صرف تحلیل و توصیف محدود نمی شد. فلسفه ای سیاسی قدیم آشکا را تجویز را وظیفه خود می شمورد و معمولاٌ در چهار چوب تفسیر وسیع فرا گیری از دولت و ماهیت و غایت آن ، به بررسی موضوعاتی چون شهروندی ، خانواده و اشکال حکومت می پرداخت. بیشتر تئوریهای دولت را باید در سنت فلسفه سیاسی قدیم جستجو کرد.

 شروع بحث

به دلیل چندی باید در خصوص دولت به دقت اندیشید ؟ از نظر علمی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهاد هاست بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال رفتاری است که مختصراٌ مدنیت خوانده شده و به حق جزئی از تمدن به شمار می آیند . برخی از مواضع فکری گوناگون نسبت به ضرورت وجود دولت شک و تردید کرده اند و اندیشه هایی در خصوص جامعه بی دولت عرضه داشته اند .

لکین در سطوح امور روزمره دولت به صورت ظریفی در قسمت عمده ای  زندگی ما نفوذ می کند. زندگی ما در دورن چهار چوب دولت آغاز رو پایان می یابد بدینسان دولت علاوه بر آنکه مفهومی پیچیده است . واقعیت روزمره ای است که نمی توان نادیده گرفت. دولت نه نهادی منفعل و بی طرف است که بتوان آن را نادیده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده می باشد. دولت دارای برخی خصوصیات قدیمی و سنتی است که به تدریج در طی زمان رشد کرده اند . با این حال فهم کامل شکل و ساخت دولت عمدتاٌ نیاز درک نظریه های حقوقی و سیاسی مندرج در آن خصوصیات است . گاه این نظریه پردازی معطوف به ما سابق است ، به این معنی که در پی فهم ماهیت ساختارهای موجود از پیدایش آنها بر می آید، اما در موارد دیگر خود نظریه موجود پیدایش نهادهای خاصی  شده است . از آنجا که نظریه های دولت اغلب هم شکل آن و هم نگرشهای ما درباره ی  آن را تعیین می کنند . بنابراین فهم نظریه هایی اساسی دولت باید بخشی  از هر گونه آموزش سیاسی را تشکیل دهد . پیچیدگی و ابهام قابل ملاحضه ای در پیرامون اندیشه ای دولت و بویژه در ارتباط آن با مفاهیم  دیگر مانند جامعه ، ملت، حکومت ، سلطنت نیره وجود دارد . اغلب این مفاهیم با مفهوم دولت خلط می شوند . این خلط بودن مفاهیم خود نتیجه ی عدم توجه به کاربرد های گوناگون مفاهیم مذکور در حوزه های نظری مختلف است و آشنایی با برخی از اشکال استدلال در نظریات گوناگون برخی از مشکلات ومسائل را دراین خصوص روشن خواهد کرد.

15,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.