مقاله شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

تعداد صفحات : ۳۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

بیشتر سازه های روستایی در ایران به دلیل عدم توجه مسئولین و نبود فرهنگ ساختمان ایمن نداشتن توان مالی مردم، اکثراً خشتی و گلی و یا با مصالح بنایی با قدمت زیاد است. در واقع ساختمانهای خشتی در مقابل زلزله های ۴ تا ۵ ریشتر به راحتی آسیب می بینند.

در این نوع ساختمانها، همه دیوارها بار را تحمل می کنند. دیوارها خیلی قطور و قطر آنها ممکن است به یک متر هم برسد. هر ساله برای جلوگیری از تخریب سقف اقدام به گلکاری سقف می نماید که این امر به ضخامت سقف و افزایش بار ساختمان و در نتیجه آسیب پذیر بودن در برابر زلزله می افزاید.

مقاله حاضر به شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله می پردازد. در این تحقیق ابتدا در مورد اهداف، اهمیت این موضوع مطالبی ارائه می گردد. سپس به بررسی زلزله، اثرات مخرب آن، نمونه اثر بر ساختمانها، بررسی بافت بیرونی، تراکم مطالعات کالبدی روستاها و شهرها پرداخته می شود. در مرحله بعدی انواع سازه ها و تیپولوژی سازه های شهری و روستایی، اهداف مقاوم سازی، مقاوم سازی سازه های بنایی، روشهای، مقاوم سازی، انتقادات و پیشنهادات چرخه مدیریت بحران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی: تیپلوژی،  سازه های آسیب پذیر،  مناطق شهری، روستایی ،زلزله ، مقاوم سازی

فهرست مطالب

فصل اول    ۱
مقدمه    ۱
بیان مسئله    ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۲
اهداف تحقیق:    ۳
ادبیات و پیشینة تحقیق    ۴
جامعه آماری    ۴
روش تحقیق    ۵
فصل دوم    ۶
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق:    ۶
زلزله    ۶
اثرات کلی زمین لرزه ها    ۷
الف) حرکات مستقیم سازه ها    ۷
ب) گسلهای سطحی زمین    ۷
ج) امواج جذر و مدی    ۷
د) جاری شدن سیل، آتش سوزی، انفجار گاز و غیره    ۸
چگونه زلزله بر ساختمان اثر می کند؟    ۸
عوامل تشدید کننده آسیب پذیری ساختمان    ۹
مطالعه بافت بیرونی روستا و شهر    ۹
پراکندگی و تراکم واحد روستایی و شهری    ۱۰
بررسی تأثیر روابط اجتماعی در بافت روستا و شهر    ۱۰
مطالعه کالبدی بافت روستا و شهر    ۱۱
آشنایی با سازه های شهری و روستایی    ۱۲
سازه های آجری    ۱۳
سازه های فلزی    ۱۴
سازه های مرکب فولادی و بتن مسلح    ۱۵
سازه های بتن مسلح    ۱۶
اهداف مقاوم سازی    ۱۷
آسیب پذیری های قابل پیش بینی    ۱۸
مقاوم سازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی    ۱۸
روشهای مقاوم سازی    ۲۰
انتقادات    ۲۱
پیشنهادات    ۲۱
چرخه مدیریت بحران    ۲۲
مرحله پیشگیری    ۲۲
مرحله آمادگی    ۲۳
الف )آمادگی در برابر خطر Preperednes    ۲۳
ب)تخفیف خطر   Mitigation    ۲۴
نتیجه گیری:    ۲۵
منابع    ۲۶

منابع

گونه شناسی مسکن روستایی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه، جیمز امبروز

مقاوم سازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی، علیرضا بابایی

طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه، دیوید کی

سرپناه پس از حادثه، مرکز تحقیقات، ساختمان و مسکن

مقاله خرابیهای سازه ای ناشی از زلزله ها و لزوم سازماندهی عملیات مجاز شهری، دکتر ساسان عشقی

مدیریت بحران شهری، مجید عبداللهی

فصل اول:مقدمه

همانطور که مستحضر هستید، ایران یکی از ۱۰ کشور بلاخیز جهان است که هر ساله خسارات مادی و جانی بسیار سنگین را متحمل می شود.

اکثر زلزله های گذشته ایران بیشتر از ماهیتی روستایی برخوردار بوده و سازه های آسیب دیده و خراب شده عموماً ساز های یک طبقه خشتی، سنگی، آجری و از نظر سکونت به صورت تک خانوار بوده اند.

بعد از وقوع این زلزله ها، عملیات امداد و نجات به صورت خودامدادی و با وسایل ابتدایی نظیر بیل و کلنگ صورت می گرفته و به ندرت نیاز به عملیات پیچیده جستجو با کمک تجهیزات مکانیکی پیشرفته بوده است.

متأسفانه در حال حاضر در صورت وقوع زلزله در هر یک از شهرهای بزرگ لرزه خیز ایران مثلاً تهران، تبریز، مشهد با توجه به آسیب پذیری لرزه ای سازه های ساختمانی آنها، ابعاد خرابیهای سازه ای بسیار گسترده و تعداد افراد محبوس در آوارهای ایجاد شده، بسیار زیاد خواهد بود که اهمیت شناسایی تیپ لوژی سازه های آسیب پذیر در مناطق شهری و روستایی را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد.

با شناسایی سازه های آسیب پذیر و تخریب و بازسازی مجدد آنها می توان از برزو فاجعه ای انسانی تا حد زیادی کاست.

بیان مسئله

عنوان تحقیق شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله می باشد. به طور جزئی و دقیق تر یعنی بیان نارسایی های محدودة مورد مطالعه در برابر زلزله، راهکارهای تدوین تدابیر اصولی در جهت رسیدن به یک الگوی صحیح و مقاوم در برابر زلزله و بررسی این موضوع در سه دوره قبل، حین و بعد از حادثه.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در کشور ما به اصول ساخت و ساز توجه خاصی نمی شود، هرکس با هر سلیقه و با هر تحصیلاتی اقدام به ساخت و ساز مسکن می نماید که نتیجه آن خانه های غیرمقاوم و غیراستانداردی است که هر لحظه جان افراد بی گناه را تهدید می کند.

در این تحقیق سعی شده به شناسایی تیپ لوژی سازه های آسیب پذیر در مناطق شهری و به خصوص روستایی بپردازیم تا شاید با خواندن این مطالب اندکی به فکر فرو برویم که براستی چرا به این امر مهم و حیاتی که یکی از اساسی ترین نیازهای ما به شمار می رود، توجه بیشتری ننموده ایم و شاید بتوانیم نگاه مسئولان مربوطه را به اهمیت هرچه بیشتر ساخت و ساز و تدوین اصول و قوانینی در جهت بهتر ساختن خانه ها، جلب نماییم.

اهداف تحقیق:

آشنایی با بافت روستا و شهر

آشنایی با مصالح بنایی

آشنایی با سازه های آجری، فلزی، بتنی

بررسی آسیب پذیری سازه های روستایی و شهری

ارائه راههای مقاوم سازی

ارائه راهکارهای اصولی در مقابله با خطر

بررسی مراحل قبل، حین و بعد از بحران

ادبیات و پیشینة تحقیق

تحقیق در مورد مقاوم سازی سازه ها و شناسایی تیپ لوژی سازه های آسیب‌پذیر در ایران را می توان به زمان ایجاد رشته های عمران در ایران نسبت داد. ولی به طور جدی بعد از زلزله ۱۳۶۹ رودبار و منجیل تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده که بیشتر این تحقیقات مربوط به مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی می باشد.

البته بعد از زلزله بم و برجاگذاشتن خسارات مالی و جانی بسیار، اندکی مسئولان مربوطه در جهت مقاوم سازی سازه های آسیب پذیر به جنبش وادار نموده است و این در حالی است که کشور ژاپن از ۵۰ سال پیش اقدامات مقاوم سازی سازه ها را آغاز کرده و امروز به جایی رسیده است که در برابر زلزله ۷ ریشتری یا اصلاً خسارت نمی بیند یا میزان این خسارت بسیار ناچیز است.

جامعه آماری

در این تحقیق کل شهرها و روستاهای ایران به طور خلاصه مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و حالات کلی شهرها و روستاها مد نظر می باشد.

روش تحقیق

بیشتر مطالب و اطلاعات موجود در این تحقیق به صورت کتابخانه ای  و از طریق اسناد و مدارک و به طریق فیش برداری بوده و در بعضی موارد به صورت مشاهده میدانی در مورد چند شهر و روستا بوده است.

30,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.