مقاله علم دامپزشکی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله علم دامپزشکی

تعداد صفحات :۱۲۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

علم دامپزشکی به عنوان یکی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف عمده آن عبارتست از ارتقای سلامتی و حفظ سلامتی حیوانات که بستگی به سلامتی انسانها دارد.

ابتدا خلاصه ای از رشته دامپزشکی درایران و شرح دو مقطع کاردانی و دکتری پرداخته ایم در بخش دوم به قسمت کوچکی از آیات واحادیث نبوی در مورد حیوانات اشاره نموده ایم و پس از آن در چند بخش متوالی به وظایف سازمان دامپزشکی و آئین نامه اجرایی آن وواحدهای درمانی و وظایف بخش خصوصی و اداره کل و بخش دولتی سازمان دامپزشکی پرداخته ایم و پس از آن به اهداف واختیارات سازمان نظام دامپزشکی اشاره نموده ایم و نیز به نقش دامپزشکی در اعتلای سطحی بهداشت جامعه اشاره نموده ایم و در مورد تشخیص آبستنی مطالبی تهیه کردیم همچنین در مورد کاربرد سیدر . پس از آن شرح موارد بیماری را به تفکیک نوع حیوان ذکر نموده ایم.

از جنبه های مختلف ، بهداشت عمومی جوامع انسانی مدیون خدمات دامپزشکی میباشد. اگر در برنامه ریزی های اجتماعی و سیاسی نقش تمام عوامل موثر در بهداشت و سلامتی جامعه به طور واقع بینانه در نظرگرفته شود سرمایه گذاری کافی در بخش دامپزشکی اجتناب ناپذیر است

در این صورت است که استقلال و آبادانی کشور از منظر امنیت و سلامتی غذا کاهش بار بسیاری از بیماریهای مهلک و پر هزینه و حفظ محیط زیست به مخاطره نخواهد افتاد.

این اهمیت باعث گردیده امروزه مباحث تخصصی و رشته های دانشگاهی متعددی در هریک از زیر گروههایی که دامپزشکی می تواند در بهداشت عمومی نقش داشته باشد وجود داشته و مورد توجه سیاستگزاران بسیاری از ممالک قرار گرفته است . در نوشتار حاضر به اجمال نقش دامپزشکی در بهداشت عمومی واقدامات دولت دراین خصوص مورد بحث قرار گرفته است ۱ – امنیت غذایی ( Food Security.) و سلامتی غذا (Food Safety )

امروزه دسترسی همگان به مواد غذایی و اطمینان از سالم بودن آن یکی از دغدغه های دولتها سازمانهای بین المللی بهداشتی و تجارتی است .

عوامل آلودگی غذایی که کلیه اقشار جامعه در هر گروه سنی به خصوص گروه با ریسک بالا ( کودکان )‌را در مخاطره قرار می دهند شامل باکتریها ویروسها وانگلها می باشند.این آلودگیها می توانند اولیه ویا ثانویه باشند و درانسان ایجاد بیماریهای عفونی و یا توسط سموم مترشحه باکتریها ایجاد مسمومیت نمایند به گونه ای که مسمومیتهای ایجاد شده توسط میکروارگانیسمها به مراتب بیشتر از مسمومیتهای شیمیایی رخ می دهند.

در سالهای اخیر نگاه ویژه ای به بحث امنیت و سلامت غذا ( دسترسی به غذای کافی و سالم )‌می شود به طوری که روشهای نوین تضمین ایمنی مواد غذایی مانند Risk Analysis ( تجزیه و تحلیل عوامل خطر )‌شناسایی نقاط بحرانی و برقرار نمودن کنترل و پایش نقاط بحرانی یا HACCP در کل زنجیره تولید تا مصرف جایگزین روشهای کنترل سنتی شده اند تا اطمینان حاصل گردد که مواد غذایی سالم به دست مصرف کننده برسد.

علاوه بر موارد فوق ، مخاطرات دیگری مانند باقایای داروهای دامپزشکی سموم دفع آفات ، حشره کش ها ، قارچ کش ها و جونده کش ها ، مواد شیمیایی دیگر مانند فلزات آرسنیک ، کادمیوم ، کرومیوم ، سرب نیکل ، جیوه و آنادیوم ، مس و….

وعوامل آلوده کننده محیطی نظیر مواد رادیواکتیو به این مخاطرات افزودند که اهمیت آنها کمتر از مخاطرات بیولوژیک نیست این مخاطرات می توانند منجر به سرطانها و ناهنجاریهایی در انسان گردند چرا که برخی از این عوامل مخاطره آمیز هپاتوتوکسیک ،‌موتاژلیک ، تراتوژنیک و کارسینوژنیک ( سرطان زا )‌هستندکه  دراثر تجمع آنها در بدن اثرات آنها ظاهر می گردد.

بقایای آنتی بیوتیکهای مورد مصرف در دامپزشکی (‌در اروپا ۴۰ درصد داروهای دامپزشکی مورد مصرف را تشکیل می دهند ) به راحتی از طریق فرآورده های دامی به انسان منتقل واولین عارضه ایجاد مقاومت در باکتریهای بیماری زاست به طوری که بسیاری از آنتی بیوتیکهای انسانی در مقابل عوامل بیماریزا کارآیی لازم را از دست می دهند.

استفاده از مواد افزایش دهنده رشد نظیر هورمونها ، آنتی بیوتیکها و… همه وهمه از جمله مسائل مهم در بهداشت عمومی است که مسئولیت کنترل آنها به عهده HPV یا بهداشت عمومی دامپزشکی می باشد.

واژه های کلیدی: دامپزشکی، بهداشت جامعه، آنستروس، نقش سیدر، نقش استرادیول

فهرست مطالب

پیش گفتار   ۱
خلاصه ای از دامپزشکی   ۲
سیری در آیات قرآن و احادیث نبوی و ائمه اطهار در مورد حیوانات   ۴
نمونه هایی چند از حیوانات در فرهنگ عامه و مثلهای زبان فارسی :   ۵
خلاصه ای از وظایف سازمان دامپزشکی :   ۶
خلاصه ای از آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی .   ۹
فصل اول – تعاریف:   ۹
فصل دوم – هدف و شرایط اشتغال :   ۱۰
فصل سوم – دو ماده ۱۰ و ۱۱ که انواع پروانه را توضیح داده است.   ۱۱
فصل چهارم – دارای ۶ ماده ۱۲ الی ۱۷ که شرایط کلی صدور پروانه را توضیح داده است.   ۱۱
فصل پنجم – سایر مقررات :   ۱۱
انواع واحدهای درمانی بر اساس نوع فعالیت آنها   ۱۲
الف – انواع بیمارستان :   ۱۲
۱ – بیمارستان عمومی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به انواع دام می باشد.   ۱۲
ب – انواع درمانگاه :   ۱۳
ج – دفتر خدمات درمانی :   ۱۴
اصول نسخه نویسی   ۱۴
سیستم اطلاع رسانی   ۱۶
وظایف و تعهدات   ۱۷
وظایف و تعهدات دامپزشکی بخش خصوصی   ۱۷
تعهدات اداره کل دامپزشکی استان و سازمان دامپزشکی کشور :   ۲۱
اهداف و وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی   ۲۳
اهداف وظایف و اختیارات   ۲۳
نقش دامپزشکی در اعتلای سطح بهداشت جامعه   ۲۶
دامپزشکی در خدمت بهداشت عمومی   ۲۸
مقدمه   ۲۹
۳ – بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید:   ۳۳
۴ – اقدامات انجام شده درایران :   ۳۵
اخلاق در دامپزشکی   ۳۸
داروهای مصرفی در منطقه :   ۴۲
داروهای مصرفی در دامداری گوسفندی :   ۴۳
تشخیص آبستنی   ۴۵
هورمونهای آبستنی   ۴۵
رشد جنین   ۴۷
طول دوره آبستنی   ۴۹
القاء زایمان   ۵۱
گاو   ۵۳
اهمیت تشخیص آبستنی   ۵۳
تشخیص آبستنی در گاو   ۵۶
توشه رکتال   ۵۶
شروع آبستنی تا شش هفتگی   ۵۷
شش تا هشت هفتگی   ۵۹
هشت تا دوازده هفتگی   ۶۰
دوازده تا بیست هفتگی   ۶۱
بیست هفتگی تا زایش   ۶۳
درستی و دقت توشه رکتال   ۶۳
رشد و توسعه پستان   ۶۴
دوقلو و چندقلوزایی   ۶۶
روش های دیگر تشخیص آبستنی   ۶۷
سنجش پروژسترون شیر و پلاسمای خون   ۶۷
تشخیص تفریقی آبستنی   ۶۹
تجمع چرک در رحم یا پیومترا:   ۶۹
بیماری تلیسه سفید :   ۷۰
مومیایی شدن و استحاله ای شدن جنین :   ۷۱
تومورها یا غدد:   ۷۱
نارسائی های غیر عفونی   ۷۲
منگنز:‌   ۷۲
کبالت :   ۷۳
سیدر   ۷۴
مقدمه   ۷۴
موج فولیکولی و رشد فولیکول غالب:   ۷۵
تخمدان های غیرفعال (آنستروس):   ۷۶
آنستروس:   ۷۶
بیماری های کیست تخمدانی:‌   ۷۶
انواع کیست :   ۷۷
نقش پروژسترون :   ۷۷
نقش سیدر به عنوان منبع خارجی پروژسترون :   ۷۸
نقش استرادیول:   ۷۹
نقش منبع خارجی استرادیول :   ۸۰
موارد کاربرد سیدر   ۸۰
۱ – درمان گاوهای آنستروس   ۸۰
۲ – درمان گاوهای کیستی   ۸۱
۳ – مصرف سیدر برای بقای آبستنی در گاوهای برگشتی   ۸۱
۴ – همزمانی فحلی به روشس آووسینگ + سیدر   ۸۲
همزمانی برای تلقیح اجباری با روش اوسینگ + سیدر (Ovsynch + CIDR)   ۸۴
یافته های دوران کارآموزی   ۸۶
بیماریهای گوسفند:   ۹۶
بیماریهای طیور   ۱۱۰
بیماریهای سگ   ۱۱۳
بیماریهای اسب   ۱۱۵
کارهای متفرقه   ۱۱۶

پیش گفتار

علم دامپزشکی به عنوان یکی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف عمده آن عبارتست از ارتقای سلامتی و حفظ سلامتی حیوانات که بستگی به سلامتی انسانها دارد. بدین لحاظ دانستیم که آموخته های ناچیز خود را در دوره کارآموزی به صورت مکتوب درآورم تامورد استفاده دیگران نیز واقع شود. بدین لحاظ توضیحاتی کوتاه درمورد روال کلی مطالبم شرح می دهم .

ابتدا خلاصه ای از رشته دامپزشکی درایران و شرح دو مقطع کاردانی و دکتری پرداخته ام در بخش دوم به قسمت کوچکی از آیات واحادیث نبوی در مورد حیوانات اشاره نموده ام و پس از آن در چند بخش متوالی به وظایف سازمان دامپزشکی و آئین نامه اجرایی آن وواحدهای درمانی و وظایف بخش خصوصی و اداره کل و بخش دولتی سازمان دامپزشکی پرداخته ام و پس از آن به اهداف واختیارات سازمان نظام دامپزشکی اشاره نموده ام و نیز به نقش دامپزشکی در اعتلای سطحی بهداشت جامعه اشاره نموده ام و در مورد تشخیص آبستنی مطالبی تهیه کردم همچنین در مورد کاربرد سیدر . پس از آن شرح موارد بیماری را به تفکیک نوع حیوان ذکر نموده ام. و مطالبی دیگر نیز که از منابع مختلف استخراج نموده ام و به نظر آمد که به کار آید را ذکر کرده ام .

 

خلاصه ای از دامپزشکی

دامپزشکی علم شناخت بیماریهای دامی اعم از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان یا بیماریهای خاص دام، پیشگیری از بیماریها و همچنین علم تغذیه انسان و دام می باشد.

در نشریه سازمان بهداشت جهانی آمده است هدف نهایی دامپزشکی درمان حیوانات نیست بلکه دقیقا تامین مواد غذایی و بهداشت انسان می باشد چرا که با واکسیناسیون دامها می توان از مرگ و میر آنها جلوگیری کرد و بر میزان فرآورده های دامی افزود.

در نتیجه مواد پروتئینی لازم را برای جیره غذایی انسان تامین نمود موادی که مقاومت انسان بخصوص کودکان را در مقابل کلیه بیماریها افزایش می دهد و نه تنها باعث کاهش قابل ملاحظه هزینه های درمان می شود بلکه جامعه ای سالم و فعال بوجود خواهد آورد.

یک دامپزشک علاوه بر دانش بسیارو قدرت تجزیه وتحلیل باید زیرک و هوشیار باشد تا بتواند نوع بیماری دام را تشخیص دهد و در درس زیست شناسی قوی باشد.

همچنین بر زبان انگلیسی مسلط باشد. رشته دامپزشکی در دو مقطع دکتری و کاردانی دامپزشکی دانشجو می پذیرد . در زیر به شمه ای از فعالیتها و اهداف تاسیس این رشته اشاره می نماییم .

۱ – دکترای دامپزشکی : هدف تربیت دامپزشکان ورزیده در زمینه پیشگیری ریشه کنی درمان بیماریهای دامی تامین بهداشت عمومی از طریق کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام و کنترل بهداشتی مواد غذایی با منشاء‌دامی است . طول دوره حداقل ۵٫۵ سال و بطور متوسط ۶ سال است .کارآیی فارغ التحصیلان عبارت است از : تشخیص، پیشگیری ،ریشه کنی و درمان بیماریهای دامی در دامداریهای سنتی صنعتی ، مدیریت واحدهای دامپزشکی برنامه ریزی و تحقیق پیرامون معضلات دامپزشکی ، مبارزه با بیماریهای مشترک ، تدریس و تحقیق در دانشکده ها و آموزشکده های دامپزشکی و پژوهش در موسسات تحقیقات ذیربط و امکان ادامه تحصیلات در دوره های تخصصی دامپزشکی وجود دارد.

کاردانی دامپزشکی : هدف تربیت افراد کارآمدی است که با راهنمایی و نظارت علمی دکترهای دامپزشک بتوانند در امر کنترل بیماریهای دامی بیماریهای مشترک انسان و دام و کنترل بهداشتی مواد خوراکی با منشاء دامی به فعالیت بپردازند. طول دوره حداقل ۲ سال است . درحال حاضر ادامه تحصیل دراین رشته از طریق شرکت مجدد در آزمون سراسری و انتخاب رشته دکتری دامپزشکی ویا شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته و انتخاب رشتهء‌علوم آزمایشگاهی دامپزشکی امکان پذیر است . مهمترین وظایف فارغ التحصیلان عبارت است از: همکاری در پیشگیری و ریشه کنی بیماریها ی دامی ، بیماریهای مشترک انسان و دام ، کنترل بهداشتی مواد خوراکی با منشاء‌دامی در آزمایشگاهها و کشتارگاهها ، در آزمایشگاههای دانشکده ها ، آموزشکده های دامپزشکی ، سازمانهای تحقیقاتی ذیربط ، مدیریت فنی و ارائه خدمات فنی در حد تکنسین در بخشهای استانهای کشور. .

 

سیری در آیات قرآن و احادیث نبوی و ائمه اطهار در مورد حیوانات

در سوره های مختلفی از قرآن کریم حیوانات مورد بحث قرار گرفته اند و از تسبیح آنان به درگاه خداوند تدبر و تفکر در آفرینش آنها به عنوان نشانه های قدرت پروردگار نوعی حیوان شناسی و موارد دیگری یاد شده است . همچینن در احادیث نبوی و امامان از ترحم و حمایت از حیوانات و نکات بهداشتی ذکر گردیده است . به عنوان مثال در مورد اسب : سوره و العادیات آیه های ۱-۵ «به نام خداوند بخشنده مهربان ، سوگند بدان اسباب دونده که نفسی همی زنند به آواز در تاختن و آتش جهنده از سمهای ایشان تا بامدادان آنها را به غارت گرفتند بر هامون دشمن گرد بر انگیختند و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند » کلمه عادیات را منشاء گرفته از عدو به معنای دویدن و فصیح ،آواز نفس اسب است در وقت دویدن و برخی مفسران عنوان داشته اند که مقصود اسبان جنگجویان اسلام است .

و از جمله .احادیث نبوی می توان به حدیث نقل شده از پیامبر اسلام (ص)‌اشاره نمود که می فرمایند : «بهترین بازیها در پیش خدا اسب دوانی و تیراندازی است » .

تفکر و تدبر در مورد حیوانات :‌در قرآن کریم آیاتی چند درمورد حیوانات و فوائد آنها که به بشر می رسد توصیه به تفکر و تدبر در مورد جانوران می نماید ، از جمله : آیه ۶۶ سوره النحل « ملاحظه چهارپایان همه عبرت و حکمت است که ما از آنچه در شکمهایشان است از میان سرگین و خون شیرپاک ، شما را بنوشانیم که در طبع همه نوشندگان گواراست »

توجه و رعایت حال حیوانات باتوجه به احادیث : احادیثی زیاد از پیامبر و دیگر امامان وجود دارد و همین توجه بزرگان بود که موجب گسترش دامپروری و ازدیاد ثروت دامی در ممالک اسلامی بوده است .

از پیامبر اسلام نقل شده است :« در هر خانه ای که ۳ گوسفند باشد فرشتگان براهل آن خانه شب تا صبح دعا می کنند».و حدیثی دیگر از امیرالمونین (ع )‌منقول است که :یکی ازحاملین عرش به صورت گا و است و گا و سید بهترین حیوانات است ».

رعایت حقوق حیوانات نیز در احادیث نبوی بسیار سفارش شده است و حال می بینیم که کشورهای غربی تازه به اهمیت حیوانات پی برده اند و انجمنهای حمایت از حیوانات تشکیل داده اند و اگر بر فرض در جایی به حیوانی ستمی روا گردد، تنها با صدور بیانیه آنرا محکوم می کنند ویااگر خیلی لطف نمایند محلی جهت نگهداری آنها اختصاص می دهند.

بااین حال ، بر هر فرد مسلمانی وظیفه است که به اعمال سفارش شده توسط قرآن و بزرگان دین عمل کنند و از آن جمله رعایت حقوق حیوانات می باشد. به امید آن روز….

نمونه هایی چند از حیوانات در فرهنگ عامه و مثلهای زبان فارسی :

در مورد اسب :

۱ – از اسب افتاد به خر سوار شد تنزل رتبه

۲ – دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

درمورد گاو : گاوش زایید حادثه جدید .

۱ – تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود گنایه از صبر بسیار

۲ – گاو خوش آب و علف پرخور.

در مورد پرندگان : ۱ – چوچه پائیزه جوجه بهاره را درس می دهد طفلی که می خواهد پیر مجرب رااغفال کند        ۲ – خروس بی محل          ۳ – مرغی که انجیر می خورد نوکش کج است . ۴٫ – کبوتر چاهی آخرش جایش ته چاه است .

 

خلاصه ای از وظایف سازمان دامپزشکی :

ماده یک : به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تاسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی میگردد.

سازمان دامپزشکی کشور که دراین قانون سازمان نامیده می شود ودارای شخصیت حقوقی است و به وسیله یک نفر رئیس از بین دامپزشکانی که دارای دکترا باشد به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.

تبصره – سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات کانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.

ماده دو : در این کانون کلمه دام به حیوانات اهلی طیور، ماهی ،زنبور عسل ، کرم ابریشم ، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری است .

ماده سه : وظایف سازمان به شرح زیر است : بررسی بیماریهای دامی ، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها تامین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری ومبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه ای دام ، همکاری با وزارت بهداری درامر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان ودام همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی و نظارت در نقل وانتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده های خام دامی که به خارج صادر می شود. نظارت بهداشتی چراهگاهها،‌ مراتع ، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به بهداشت دام همچنین نظارت برکارخانه های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی ، نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ورود و صدور و فروش انواع دارو ، سرم ، واکسن و مواد بیولوژیکی مخصوص دام مشارکت در کنفرانسهای بین المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها و همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع دامپزشکی تاسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی  و همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور.

ماده چهار: کلیه صاحبان و مسئولان نگهداری دام و کارگاهها و کارخانه ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده های خام دامی موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه ای سازمان می باشند.

ماده پنج : سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها اقدامات زیر را به عمل آورد :‌تلقیحات و معالجات دامی وانجام عملیات بهداشتی و قرنطینه ای در موارد لزوم از عبور و مرور ونقل وانتقال دام و فرآورده های خام دامی ممانعت به عمل آورد و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و آن وسایل و مواد آلوده را با تادیه غرامت خراب یا معدوم نماید.

ماده شش : اشخاصی که در مواقع بروز بیماریهای واگیر دامی موجبات سرایت بیماری را فراهم کنند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده پنج این قانون شوند مورد تعقییب قانونی قرار گرفته و به مدت ۳ تا ۶ ماه حبس تادیبی و یا پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده نه : اشتغال به کار تهیه وترکیب و فروش داروهای ساده ، مرکب ،‌واکسنها ، سرمهای مورد مصرف دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.

ماده ده : تاسیس بیمارستانها و درمانگاههای دامپزشکی و همچنین اشتغال به مایه گویی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

ماده چهارده :‌سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید.

ماده پانزده : در صورت بروز بیماریهای واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع می شود و هزینه آن در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت کشاورزی موظف به مبارزه فوری است و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تامین و دراختیار وزارت کشاورزی بگذارد.

ماده هیجده :‌بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور از وظایف سازمنا است و شهرداریها و سازمانهای ذیربط مکلفند پرسنل بودجه واعتبار لازم را طبق آئین نامه اجرایی این قانون در اختیار سازمان بگذارند.

آئین نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت : این آئین نامه در ۲۱ ماده در مورد بازرسی گوشت در کشتارگاههای کشور تدوین شده است . بنابر مواد  ۴ و ۶ آن  کلیه دامهای کشتاری باید قبل و بعد از کشتار بوسیله بازرسان بهداشتی مورد بازرسی و معاینه لازم قرار گیرند. لاشه گوشت بهداشتی سالم مهر می گردد.

لاشه گوشت و ضمائم لاشه ناسالم زیر نظر بازرسان ضبط واز مصرف خارج وامحاء می گردد.

 

خلاصه ای از آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی .

مواد ۱۰-۱۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور

ماده ۱۰ – تاسیس بیمارستانها و درمانگاه های دامپزشکی و همچنین اشتغال به مایه کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهند بود. درمانگاه ها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده ۱۱ – در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه کوبی و درمان اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به ۳ تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه های بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی.

 

فصل اول تعاریف:

ماده ۱ – بیمارستان دامپزشکی مکانی با فضای مناسب مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشکی کشور، با امکانات دامهای کوچک و بزرگ، طیور و … یا هریک از آنها است که دارای امکانات معاینه ، تشخیص ، معالجه ، جراحی دامها ، امکانات آزمایشگاهی برای انجام آزمایشات لازم ، تامین داروهای تجویز شده و در صورت لزوم بستری کردن دامها و اعزام اکیپهای سیار به مناطق تحت پوشش می باشد.

ماده ۲ – درمانگاه دامپزشکی ، مکانی با فضای مناسب ، طبق نقشه های موجود در سازمان دامپزشکی کشور است که دارای امکانات کافی برای پذیرش دام ، معاینه ، تشخیص ، معالجه سرپائی دامها و در صورت لزوم اعزام اکیپهای سیار به مناطق تحت پوشش میباشد.

ماده ۳ – آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی ، مکانی با فضای مناسب طبق نقشه های موجود در سازمان دامپزشکی کشور و مجهز به لوازم و وسایل فنی و مواد آزمایشگاهی است که در آن آزمایشهای مجاز تشخیص دامپزشکی انجام می شود.

تبصره – فعالیت بیمارستان ، درمانگاه و آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی به صورت اختصاصی ، عمومی یا تخصصی (حسب تخصص دامپزشکان) مجاز است.

ماده ۴ – پلی کلینیک دامپزشکی ، درمانگاهی عمومی با فضای مناسب و شامل چند بخش اختصاصی است.

ماده ۵ – نسخه ورقه ای است که در آن تجویز دارو بر اساس معیارهای نسخه نویسی و به زبان لاتین صورت می گیرد و روش تجویز آن به زبان فارسی نوشته می شود.

ماده ۶ – دامپزشک ، به فارغ التحصیلان رشته های دامپزشکی داخل و خارج از کشور اطلاق می شود که مدرک دکترای دامپزشکی آنها به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

ماده ۷ – طبقه بندی بیماریها ، گروه بیماریهای (A,B,C) است که بر اساس طبقه بندی موجود در دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دام (  OIE ) تعیین می شود.

 

فصل دوم هدف و شرایط اشتغال :

ماده ۸ – هدف از صدور پروانه بیمارستان ، درمانگاه ، پلی کلینیک و آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی خصوصی و اشتغال به امور درمانی و مایه کوبی دام ، اجرای سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور در جهت ایجاد هماهنگی و نظارت لازم بر فعالیتهای مربوط به بهداشت و درمان دام به منظور حفظ سرمایه دامی کشور و بالا بردن سطح بهداشت عمومی است.

ماده ۹ – دامپزشکان در صورتی می توانند به حرفه دامپزشکی اشتغال ورزند که پروانه مربوط را از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کرده باشند.

تبصره – شاغلان حرفه های دامپزشکی شاغل در دستگاه های دولتی فقط بعد از ساعت اداری و با رعایت مقررات مربوط می توانند در بخش خصوصی فعالیت کنند.

فصل سوم دو ماده ۱۰ و ۱۱ که انواع پروانه را توضیح داده است.

فصل چهارم دارای ۶ ماده ۱۲ الی ۱۷ که شرایط کلی صدور پروانه را توضیح داده است.

فصل پنجم سایر مقررات :

ماده ۱۸ – دامپزشکان دارای پروانه مکلفند به ترتیب زیر بروز بیماریهای واگیر را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به نزدیکترین اداره دامپزشکی گزارش کنند.

گروه بیماریهای A , B به صورت تلفنی یا تلگرافی.

گروه C به وسیله گزارشهای پستی .

ماده ۱۹ – آزمایشهای مربوط به تشخیص بیماری سل ، بروسلوز ، مشمشه و بیماریها دیگری که تحت نظارت و ریشه کنی سازمان دامپزشکی کشور هستند و آزمایشهای مربوط به ترخیص یا صادرات فرآورده های خام دامی و خوراک دام و طیور، همچنین آزمایشهای کنترل کمی و کییفی دارو و مواد بیولوژیک فقط توسط سازمان دامپزشکی انجام می شود.

ماده ۲۰ – چنانچه برای تشخیص بیماریهای تحت نظارت اعلام شده انجام آزمایشهای مخصوص در مناطق و دامداریهایی که در شعاع برنامه ریشه کنی بیماریها قرار نگرفته اند لازم باشد، دامپزشکان دارای پروانه می توانند با موافقت کتبی سازمان دامپزشکی کشور و با در نظر گرفتن کلیه شرایط و مقرراتی که برای کنترل و ریشه کنی بیماریها اعلام شده است ، نسبت به آزمایشات مورد نظر اقدام کنند.

ماده ۲۱ – در موارد اضطرار دارندگان پروانه های دامپزشکی موظفند تا رفع اضطرار با سازمان دامپزشکی کشور همکاری کنند.

ماده ۲۲ – سازمان دامپزشکی می تواند در صورت لزوم نسبت به برگزاری دوره های مختلف بازآموزی اقدام کند. دارندگان پروانه ، موظف به شرکت در برنامه های پیش بینی شده هستند.

ماده ۲۳ – دارندگان پروانه های موضوع این آئین نامه موظفند درصورت معرفی و درخواست کتبی سازمان دامپزشکی کشور کارآموز معرفی و درخواست کتبی سازمان دامپزشکی کشور کارآموز معرفی شده را برای آموزش در قالب تعرفه های موضوع ماده ۱۷ این آئین نامه بپذیرند.

 

انواع واحدهای درمانی بر اساس نوع فعالیت آنها

 

90,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.