مقاله فوتبال و تاریخچه آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله فوتبال و تاریخچه آن

تعداد صفحات : ۳۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره تاریخ فوتبال، تاکتیکها و مقررات فوتبال، نیازمندیهای فیزیولوژیک و نیمرخ فیزیولوژیک فوتبالیست را بررسی می کند.

فوتبال پر طرفدارترین و محبوبترین ورزش در پهنة بین المللی است تا آنجا که بسیاری از کشورهای پنج قاره، آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب می دارند.

نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیک بازیکن متناسب با سطح رقابت ورزشی تامین می شود؛ به بیان دیگر، نیازمندیهای بدنی به جنبه های تکنیکی بازی و عناصر فیزیکی رویارویی با حریف وابسته است. از سوی دیگر، عوامل فیزیولوژیکی، حجم و شدت اجرای بازی را تعیین می کند. فوتبالیست در جریان مسابقات حرفه ای، احتمالاً نمی تواند بر همة عوامل گوناگون هیجانی و روانی چیره شود. همچنین در فوتبالیستهای مبتدی و زبده، داشتن پاره ای از ویژگیهای ترکیب بدنی ضروری به نظر می رسد. با وجود این امکان دارد که نقشهای وضعیتی (دفاع، هافبک، فوروارد) آرایش تیمی را بر هم زند.

موفقیت در ورزش فوتبال، چگونگی خصوصیات فردی، در قالب یک نظام منطقی بازی بستگی دارد. این جنبه، بیان نیمرخ فیزیولوژیک بازیکنان فوتبال را بیش از ورزشهای انفرادی مانند دوچرخه سواری یا شنا که در آنها روابط چندگانه ظرفیتهای فیزیولوژیک و عملکرد ورزشی را دقیق تر می تواند توجیه کرد، مشکل می سازد. علاوه بر این با تعیین ویژگیهای فیزیولوژیک بازیکنان فوتبال، اطلاعات سودمندی در اختیار بازیکانان و تیم قرار می گیرد.

 واژه های کلیدی: فوتبال،گسترش فوتبال، تاکتیکها، خط دفاعی، خستگی، تولید انرژی، عملکرد ماهیچه، عملکرد ریوی

فهرست مطالب

پیشگفتار    ۱
فصل اول    ۳
تاریخ فوتبال    ۳
فوتبال بومی در قرون وسطی و اوایل بریتانیای جدید    ۵
حاشیه ای شدن فرهنگی فوتبال بومی    ۷
گسترش فوتبال در مدارس عمومی    ۸
فصل دوم    ۱۱
پیشرفت تاکتیکهای فوتبال    ۱۱
تاکتیکها و مقررات فوتبال    ۱۱
خط دفاع چهار نفره    ۱۲
ویژگیهای بازی برزیل عبارت بود از :    ۱۳
ویژگیهای بازی انگلستان، عبارت بود از :    ۱۴
نتیجه    ۱۴
فصل سوم    ۱۶
نیازمندیهای فیزیولوژیک    ۱۶
تولید انرژی در فوتبال    ۱۶
خستگی    ۱۸
خستگی در دوره های زمانی شدید یک مسابقه    ۱۸
فصل چهارم    ۲۰
نیمرخ فیزیولوژیک فوتبالیست    ۲۰
نتیجه گیری    ۲۱
عملکرد ماهیچه    ۲۲
قدرت ماهیچه    ۲۲
دستگاه انتقال اکسیژن    ۲۳
عملکرد ریوی    ۲۳
اکسیژن مصرفی بیشینه    ۲۳
نتیجه    ۲۵
منابع و ماخذ    ۲۷

منابع و ماخذ

مجلات ورزشی – تاریخ فوتبال -نویسنده: اریک دانینگ -ترجمه: دکتر محمد خیبری

 پیشرفت تاکتیکهای فوتبال –   نویسنده: بیورن بولینگ  -ترجمه: سید نصرا… سجادی

 نیازمندیهای فیزیولوژیک – نویسنده: جنز بانگسبو- ترجمه: عباسعلی گائینی

 نیمرخ فیزیولوژیک فوتبالیست –   نویسنده: توماس ریلی – ترجمه: دکتر فرزاد ناظم

پیشگفتار

امروزه به گواه تمامی شواهد موجود، فوتبال پر طرفدارترین و محبوبترین ورزش در پهنة بین المللی است تا آنجا که بسیاری از کشورهای پنج قاره، آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب می دارند.

لبریز بودن ورزشگاهها از تماشا کردن در دیدارهای داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابتها از بینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیون، فوتبال را به عنوان مردمیترین ورزش جهان، معرفی می کند.

در کشور ما نیز فوتبال، رایجترین و پرطرفدارترین ورزشها بوده و در مقایسه با تمامی رشته ها، بیشترین تعداد ورزشکار را به خود اختصاص می دهد.

در دهه های اخیر، نوجوانان و جوانان میهن ما در کوی و برزنها، زمینهای خاکی محلی، مدارس و ورزشگاهها، مشتاقانه به این ورزش پر تحرک و سرشار از هیجان، روی آورده اند. از این رو خیل عظیم جوانان پا به توپ. ظرفیتی بسیار قابل توجه برای حضور جدی و برتر فوتبال کشور ما در سطوح قاره ای و دستیابی به عناوین در خور و شایان را فراهم آورده است.

با عنایت به این زمینة بسیار مساعد و با دقت نظر به گرایش روزافزون نسلهای نو و ازدیاد توپ زنهای پر شوق، نیاز به افزایش کادر مربیان کاردان و هدایتگر نسل جوان، بیش از همیشه احساس می گردد.

در این حال، پردازش ظرفیتهای عظیم و بالقوه، خود محتاج بازآموزی و نو آوری جامعه مربیان و آموزگاران فوتبال و آشنا ساختن آنان با اصول امروزین این ورزش و جنبه های عملی و کارکردهای علوم مختلف، در این ورزش است.

از جمله ابزارهای کارآی آموزش مربیان، یافته های پژوهشی نوین در زمینه مورد نظر است.

لذا کمک به استفاده از امکانات مکتوب آموزشی و نشر منابع مفید و معتبر، خود راهگشا و تسهیل کننده خواهد بود. گرچه در سالهای گذشته، کتابهایی چند در خصوص آموزش فوتبال به چاپ رسیده و به بازار عرضه شده است، اما بعضاً جنبة تجاری داشته و تعداد کتابهایی که با هدف ارتقاء دانش مربیان، منشر گردیده اند، در اقلیت قرار دارند.

 فصل اول

تاریخ فوتبال

اولین موضوعی که باید در تاریخ فوتبال بررسی شود منشا و معنای عبارت « فوتبال »۲ و « ساکر »۳ است. این بدان دلیل است که در هر کشوری در جهان به طور معمول با عنوان «‌ فوتبال » یا با ترجمة انگلیسی آن به زبانهای بومی به این زبان اشاره می شود؛ مانند «‌فوسابل»۴ به زبان آلمانی «وتبال»۵ به زبان هلندی، «فیوتبال»۶ به زبان پرتغالی، «فیوتبل»۷ اسپانیایی و «فُتبال»۸ به زبان سوئدی.

تنها استثنا در اروپا، ایتالیاست، که مدعی است عبارت «کالچیو»۹ که نام جایی در آن کشور است، منعکس کنندة خاستگاه این بازی جدید بوده است؛ هر چند این ادعا احتمالاً غلط است. اگر چه عبارت فوتبال در انگلستان کاربرد وسیعی ندارد، ولی ساکر واژه ای کاملاً مفهوم و قابل درک است. این واژه در قارة اروپا یا آمریکای مرکزی و جنوبی به طور گسترده جا نیفتاده است. در حقیقت کشورهای اصلی به کار برندة اصطلاح سکر، کشورهای امریکای شمالی هستند؛ که در آنجا استفاده از این واژه ضروری است، چون امریکاییها و کاناداییها فوتبال را به بازی بومی خودشان، بازیهای «گریدی رون» اطلاق می کنند.

ممکن است این بحث فضل فروشی غیر ضروری به نظر برسد، ولی پرداختن به آن لازم است، زیرا به جز کانادا و امریکا، این تصور در نظر عموم رایج شده است که فوتبال در اصل یک بازی لگدزدن است و چنین باوری اشتباه و غلط است. فوتبال یک عبارت عام است که به تمام انواع بازیهای با توپ اطلاق می شود که نقطة مشترک میان آنها اتحادیة فوتبال (ساکر)، فوتبال راگبی، فوتبال امربکایی، فوتبال کانادایی، فوتبال استرالیایی و فوتبال اسکاتلندی است. ساکر، یک شکل به هم ریخته از واژة « اسوسی ای شن»۲ به معنی تجمع و مشارکت است که در نهایت به یک شکل بسیار ویژة تجمع و شرکت در بازی اطلاق می گردد. گفته می شود این واژه در اواخر قرن نوزدهم در دانشگاه اکسفورد ابداع شده باشد، جایی که دانشجویی به نام «چارلز رفورد براون»۳، روزی موقع خوردن صبحانه توسط دوستی مورد سؤال واقع شد که «چارلز آیا امروز تو راگبی بازی می کنی؟» و او جواب داد : «نه» «من ساکر بازی می کنم» (Glanville 1962. P. 29 ). ظاهراً اضافه کردن “er”  به مخففها در میان انگلیسیهای طبقة بالا و طبقة متوسط در آن روز متداول بوده است. با وجود این، چنین داستانی احتمالاً جعلی است. اگر این داستان ساختگی نباشد. یکی از مثالهای معدود در تاریخ ورزش را نشان می دهد، که در آن مقدمة یک تمرین ویژه، توانستبه طور رسمی به نام یک فرد (چارلز رفورد براون) ثبت شود. لغت کلیدی در آخرین جمله رسمی است؛ زیرا گزارشهای افسانه ای متعددی وجود دارد که ریشة ورزشها و نوآوریهای حرکتی را توسط افراد بخصوصی نشان می دهد و نیازی دیده نمی شود که این افراد در زمینة اجتماعی معرفی شوند.

فوتبال بومی در قرون وسطی و اوایل بریتانیای جدید

تا قرن چهاردهم در بریتانیا مدرک موثق برای وجود بازی ای به نام «فوتبال» موجود نیست. البته، بین ۱۳۱۴ تا ۱۶۶۰ توسط مسئولین مرکزی و محلی بریتانیا در بیش از ۳۰ مورد دستوراتی برای ممنوع کردن فوتبال و سایر بازیهای متداول صادر شده بود. جدول ۱-۱ برای ما آشکار می کند که چرا ممنوعیتها تکرار می شده و بازی فوتبال در چه محدوده جغرافیایی مورد توجه و حمایت مردم بوده است. قانون ۱۴۹۶ از هنری۱ هفتم در طول حکمرانی هنری هشتم (۱۵۰۹-۱۵۴۷)، آخرین پادشاه انگلیسیکه چنین قوانینی را وضع کرد، چندین بار تصویب شد. در هر صورت این قانون تا سال ۱۸۴۵، تحت عنوان «لایحه نگهداری توپخانه و ممنوعیت بازیهای غیر قانونی» در کتاب قانون باقی ماند (مارپل۱۹۵۴،ص۴۳).

30,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال
 • مقاله آمادگی فوتبال
 • مقاله تاریخچه فوتبال در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.