مقاله محاسبه تبخیر و تعرق گیاه آفتابگردان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله محاسبه تبخیر و تعرق گیاه آفتابگردان

تعداد صفحات :۲۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

امروزه آفتابگردان از نظر مجموع محصول و تجارت جهانی یکی از دانه های روغنی عمده جهان محسوب می شود.

در زنجیره آب- خاک – گیاه و اتمسفر، آب مستقیما از سطح خاک و یا توسط گیاه بداخل اتمسفر وارد می شود. انتقال آب از سطح خاک یا سطح آزاد آب به هوا را تبخیر Evaperation و خروج آن از گیاه را تعرق Transpiration گویند.

این پدیده ها رویهمرفته بنام بارکننده Evapotranspiration نامیده می شوند. منظور از تعیین تیخیر و تعرق بآورد مقدارآبی است که باید به پوشش زراعی داده شود تا در طول دوره رویش صرف تیخیر و تعرق نموده بودن آنکه با تنش آبی مواجه شود، رشد خود را تکمیل کرده و حداکثر محصول را تولید کند. برای اندازه گیری تبخیر تعرق روشهای مستقیم و غیر مستقیم بکار می رود که در روش غیر مستقیم با استفاده  از فرمول زیر می توانیم تبخیر تعرق گیاه مورد نظر را بدست آوریم.

اینکار با استفاده  از اندازه گیری تبخیر تعرق بک گیاه مرجه مثل چمن یاهمان تبخیر تعرق پتانسیل Eto و یک ضریب متغییر گیاهی انجام می شود. در مجموع با استفاده  از این روش می توان به تبخیر تعرق گیاه مورد نظر ودر نهایت مقدار نیاز آب آن پی برد.

واژه های کلیدی: آفتابگردان، تبخیر و تعرق، روش بلانی کریدل

فهرست مطالب

آفتابگردان   ۱
تاریخ کشت   ۱
روش کاشت   ۲
آبیاری   ۵
تبخیر و تعرق در پوشش گیاهی   ۹
روشهای محاسباتی ETo   ۱۱
روش بلانی کریدل محاسبه شده توسط FAO   ۱۳
محاسبه ضریب گیاهی    ۱۵
محاسبات    ۱۹
نتیجه گیری   ۲۳
منابع  ۲۴

منابع:

تولید نباتات صنعتی- تالیف دکتر خواجه پور محمد رضا- دانشگاه صنعتی اصفهان- انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

اختلالات تغذیه ای در آفتابگردان- افزایش پی.سیلندر. بلامی، جی.ادوارد زوسی.جی آشر- مترجم: عرشی یوسف-نشر کمیته دانه های روغنی و همکاری شرکت سهامی توسعه کشت دانه های روغنی

دانه های روغنی- ای.آ.وایس- مترجم: ناصری فرشته- نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

هوا و اقلیم شناسی – دکتر علیزاده امین- انتشارات آستان قدس رضوی

آمار هواشناسی سال ۸۰

آفتابگردان

امروزه آفتابگردان از نظر مجموع محصول و تجارت جهانی یکی از دانه های روغنی عمده جهان محسوب می شود و احتمالا حتی اهمیت آن باید بیشتر شود. این روند نخست مرهون معرفی ارقام پاکوتاه هیبرید است که میزان بازدهی آنها بالاست. این انواع نه تنها میزان روغن را در هر هکتار افزایش داد بلکه امکان کاشت مکانیزه سودمندتری را فراهم آورد. تاکید بر فواید چربیهای اشباع نشده در غذای انسان، استفاده  از روغن آفتابگردان را در روغهای خوراکی و غذاهی پختنی افزایش داد.

 

تاریخ کشت:

حداقل حرارت لازم برای جوانه زدن بذر آفتابگردان حدود ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد در خاک است. معمولا این حرارتها در خاک با رسیدن میانگین شبانه روزی حرارت هوا به ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد (بسته به عوامل خاک و اقلیم) تامین می گردد. طول فصل رشد مورد نیاز رقم، زمان وقوع اولین سرمای کشنده (حدود۲- درجه سانتیگراد ) در پائیز، برخورد دوران گرده افشانی با فعالیت حشرات و فرار دوران گرده افشانی و اوایل دانه بندی از گرمای شدید تابستان(حرارت های ماکزمم بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد ) از عوامل تعیین کننده در انتخاب تاریخ مناسب کشت آفتابگردان است.

 

روش کاشت:

آفتابگردان را در شرایط دیم روی بستر مسطح یا داخل جوی کم عمق می کارند. ولی تحت شرایط آبیاری روی پشته کشت می گردد. معمولا کاشت با ردیف کار ذرت انجام می شود. عمق کاشت بذر روب پشته ۵ تا ۷ سانتیمتر و در روی بستر مسطح ۳ تا ۵ سانتیمتر می باشد. فاصله ردیفهای کاشت ۷۰ تا ۹۰ سانتی متر و فاصله بین بوته ها ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر مناسبت است. تراکم بوته به روقم، وضعیت رطوبتی خاک و ماشین آلات بستگی داشته و معمولا بین ۴ تا ۸ بوته در متر مربع می باشد.

در شرایطی که برداشت کاملا مکانیزه است از ارقامی استفاده  می کنند که بیش از یک طبق در بوته تولید می کند. همیچنین تراکم بوته را زاید می گیرند. این عمل سبب تولید طبقهای کوچکی می گردد که سریعا خشک شده، هنگام رسیدگی مستقیم قرار گرفته و برداشت تسهیل می گردد. چنانچه براشت با دست انجام می شود می بایستی از ارقامی استفاده  کرد که تولید ساقه های جانبی ننموده و فقط یک طبق بزرگ در انتهای ساقه اصلی دارد. همچنین تراکم بوته را کم می گیرند تا طبقهای بزرگی تشکیل شود و برداشت آنها ساده تر باشد. در این شرایط و در صورت امکان جهت کاشت را شمالی – جنوبی انتخاب می کنند تا اکثر طبقهای آفتابگردان در زمان رسیدگی بطرف شرق آویزان باشد. کارگران برداشت کننده روی تریلر سوار می شوند و طبقها را بسهولت قطع و جمع می کنند.

در بعضی شرایط حصول تراکم مطلوب بوته از طریق کاشت با تراکم نهائی امکان پذیر نیست. در چنین وضعی می بایستی محصول را متراکم کاشت و هنگامیکه بوته ها ۲ تا۴ برگ حقیقی دارد نسبت به تنک کردن محصول اقدام کرد. میزان بذر در کشت ردیفی تا ۵ تا ۱۰ کیلو درهکتار و درکشت دستپاش غیر ردیفی به ۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار می رسد.

جمعیت مطلوب (تعداد بوته ها در هر هکتار عرض ردیف(cm)
75000 50000 40000 32000 28000  
۲۸

۲۱

۱۹

۱۶

۱۵

۱۳

۱۳

۱۳

۱۱

۱۱

۱۰

۴۳

۳۳

۲۸

۲۵

۲۱

۲۱

۲۰

۱۸

۱۱

۱۶

۱۵

۵۳

۴۱

۳۵

۳۱

۲۸

۲۶

۲۵

۲۳

۱۶

۲۰

۱۹

 

66

51

44

39

35

33

31

29

21

25

24

 

75

60

50

44

40

37

36

33

30

29

27

35

45

53

60

68

70

75

83

88

90

100

 

 

کنیا

استرالیا
بازدهی

(کیلوگرم در هکتار)

تاریخ بازدهی

(کیلوگرم در هکتار)

تاریخ
۹۸۶

۸۸۵

۵۴۹

۲۳۵

۱۴ خرداد

۵ تیر

۲۶ تیر

۱۶ مرداد

۲۵۲۲

۳۶۴۰

۳۳۴۵

۳۴۲۷

۳۱۹۲

۲۵۱۲

۷۹۰

۵ شهریور

۵ مهر

۳آبان

۱آذر

۲۹ آذر

۲۸ دی

۲۶ بهمن


آبیاری

با اینکه آفتابگردان به خشکی خاک مقاومت دارد و تولید دیم آن امکان پذیر است اما حصول عملکرد های خوب مستلزم تامین رطوبت کافی در خاک طی تمامی طول دوره رشد گیاه است. حساسیت به کم آبی در افتابگران در زمان تشکیل جوانه گل تا هنگام رنگ گیری کامل دانه ها زیاد است. آبیاری محصول در این مرحله می بایستی هنگامی انجام گیرد که پتانسیل آب در خاک به حدود ۰٫۵ اتمسفر رسیده و یا بیش از ۵۰% رطوبت قابل استفاده  از عمق ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتری خاکهای دارای بافت متوسط خارجی نگردیده باشد. تنش رطوبتی در این مرحله موجب نقصان تعداد بذر در طبق و در نتیجه عملکرد در هکتار می شود. چنانچه تنش رطوبتی طی دوره ۲۰ روزه پس از ریزش گلبرگها پیش آید موجب نقصان درصد روغن دانه می گردد. ملاک آبیاری آفتابگردان از زمان پس از استقرار محصول تا تشکیل جوانه های  گل و نیز از زمان رنگ گیری دانه تا رسیدگی محصول، رسیدن پتانسیل آب در خاک به ۱- تا ۲- اتمسفر یا تحلیه حداکثر ۶۰ تا ۶۵ % از رطوبت قابل استفاده  در خاکهای دارای بافت متوسط است. معمولا در هر آبیاری خاک را بسته به مرحله رشد گیاه و نفوذ پذیری خاک تا عمق ۵۰ الی ۱۵۰ سانتیمتبری به حد ظرفیت مزرعه می رسانند.

اشکال بزرگ آفتابگردان آبی در مقایسه با سیار محصولات، ارتفاع آفتابگردان با سیستم نسبتا محدود ریشه است. هنگامی که آفتابگردان تحت شرایط فاریاب در نواحیی کاشت می شود که معمولا بادهای شیدی می وزد، بوته ها بسهولت ریشه کن می شوند، زیرا خاک خیس آنها را بخوبی نگاه نمی دارد.برای اطمینان از تشکیل دانه های آفتابگردان آخرین آبیاری زمانی است که طبقها در حال رسیدن  باشند.

هنگامی که آفتابگردان پس از محصولی کاشت شود که بسیار آبیاری شده باشد  یا در نقاطی کاشت شود که رطوبت زیر خاک بطور طبیعی بالا باشد، فقط با ۳۰۰ –۵۰۰ میلیمتر آب بیشتر، محصولات خوبی به بار خواهد آمد. در شرایط طبیعی مصرف آب آفتابگردان عمدا به ۱۵۰ سانتیمتر بالای خاک محدود می شود،  اما اغلب گزارش می شود که ریشه تا دو برابر این مقدار در خاک نفوذ می کند.

یک بار آبیاری قبل از کاشت و یک بار در زمانی که طبقهای گل در حال شکل گرفتن هستند و دراین بین، حداقل دو بار آبیاری دیگر با فواصل مناسب ضروری است.

رطوبت اضافی برای آفتابگردان در هر مرحلا از رشد مضر است و میزان خسارت مستقیما به طول دوره غرقابی شدن بستگی دارد. امروزه به ویژه هنگامی که هیبرید های کوتاه کاشت می شوند، آبیاری بارانی آفتابگردان بیشتر معمول است.

رابطه بین آب – خاک- گیاه و اتمسفر

 

20,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین
 • تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.