مقاله معنی هنر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله معنی هنر

تعداد صفحات : ۵۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله به معنی هنر، هنر از دیدگاه بزرگان نقاشی، چگونگی پیدایش هنر (مدرن) می پردازد. کولاژ نوعی بازی است که با تصاویر نامربوط یا مربوط به هم انجام می شود که با کنار هم قرار دادن آنها تصویر و فضای جدیدی در ذهن هنرمند ساخته می شود. انی تصاویر را می توان به روی سطحی به هم چسباند و سپس با طراحی و نقاشی آنها را به هم مربوط ساخت و تصویر را کامل کرد. کولاژ کردن یکی از بازی هایی است که کودکان انجام می دهند. کودک به روی تصویری که در دست دارد نقاشی می‌کند و یا از تکه‌های کاغذ برای پر کردن سطوح استفاده می کند، در نتیجه زاویه دیدی کوبیستی پیدا می‌کند. آزمایش گریهای پیکاسو به تغییری بنیادی در آن چیزی انجامید که می توان عنوان دو واقعیت تصویری بر آن نهاد. او از سال ۱۹۰۸ به بعد، با پیروی از اسلوبی که کولاژ ]= نقش چسباندنی[ نامیده می شد، اشیای پراکنده ای را بر روی بوم چسبانده بود.

واژه های کلیدی: هنر، اوژن دلاکروآ، ماکس بکمان، گوستاوکوربه، جکسون پولاک، مکتب کوبیسم، مکتب اکسپرسیون و کولاژ

فهرست مطالب

۱-پیش گفتار    ۴
۲-معنی هنر    ۷
۱-۲ـ هنر از دیدگاه بزرگان نقاشی    ۹
اوژن دلاکروآ (۱۷۹۸- ۱۸۶۳ میلادی)    ۹
گوستاوکوربه ( ۱۸۱۹- ۱۸۷۷ میلادی)    ۱۱
ماکس بکمان (۱۸۸۴- ۱۹۵۰ میلادی)    ۱۳
جکسون پولاک (۱۹۱۲-۱۹۵۶ میلادی)     ۱۴
۳- چگونگی پیدایش هنر (مدرن)    ۱۵
۱-۳ـ تعریف مکتب کوبیسم    ۱۸
۱-۱-۳ـ پیشگامان مکتب کوبیسم    ۲۱
براک، جرج (۱۹۶۳-۱۸۸۲)    ۲۸
۲-۳ـ تعریف مکتب اکسپرسیون     .۳۰
۱-۲-۳ـ پیشگامان مکتب اکسپرسیونیسم    ۳۲
ماکس بکمان (۱۸۸۴-۱۹۵۰)    ۳۵
۳-۳ـ تعریف کولاژ    . ۳۸
۱-۳-۳ـ تاریخچه کولاژ    ۴۰
۲-۳-۳ـ کولاژ و پیشگامان آن    ۴۱
نتیجه‌گیری    ۴۴
گزارش کار    ۴۷
فهرست منابع    ۵۰

فهرست منابع:

۱-آرناسن، بوروارد دوها روارد- تاریخ هنر نوین – ترجمه : محمدتقی فرامرزی- انتشارات اگه- تهران- ۱۳۷۵٫

۲-بسیج، احمدرضا- فلسفه هنر – انتشارات مرید – تهران – ۱۳۸۰

۳-پاکباز، روئین – در جستجوی زبان نو – انتشارات نگاه.

۴- پاکباز، روئین- دایره المعارف هنر- انتشارات فرهنگ معاصر- تهران- ۱۳۷۸٫

۵- تامک، پطر- سیر تحول عکاسی – ترجمه: محمد ستاری – انتشارات سمت

۶- توستوی، لئون- هنر چیست؟ به ترجمة کاوة دهگان- انتشارات امیر کبیر – تهران-۱۳۶۴٫

۷- جیسون، ه.و- سر چشمه های نخستین هنر مدرن – ترجمه: دکتر ابوالقاسم جزایری – انتشارات فرآیند – تهران – ۱۳۷۹٫

۸- حسامی، منصور- دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر، جلد دوم-انتشارات شابک- تهران- ۱۳۷۸٫

۹- حسینی، مهدی – فصلنامة هنر – شماره پانزدهم – کولاژ و مکتبهای نوین – بهار –۱۳۶۷٫

۱۰- ذولفقاری، غلامحسین- رهنمون- انتشارات آگه- تهران- ۱۳۷۷٫

۱۱- رید، هربرت – فلسفه هنر معاصر – ترجمه: محمد تقی فرامرزی – انتشارات نگاه- تهران- ۱۳۶۲٫

۱-پیش گفتار:

«ای حسن تو در کل مظاهر، ظاهر                   وی چشم تو در کل مناظر، ناظر

از نور رخ و ظلمت زلفت دایم                         قومی همه مومنند و قومی کافر[۱]»

یکی از ویژگیهای انسان که او را از سایر موجودات ممتاز می کند، تشخیص ظرافت و نظم و اعتدال و احساس حسن و جمال است. بدین جهت است که مناظر زیبای طبیعت و نظام آفرینش و صفحات جالب و دواوین و لوحه‏های دل انگیز شعر و نقاشی و خط که از دست سحر آفرین استادان چیره دست، ظهور یافته، او را مجذوب و مشعوف ساخته و نظرش را به سمت خود معطوف می‌دارد.

جمال و زیبائی و کمال ورهیافت در محضر نقاش و قلم ساز و صحنه پرداز و معمار و مبدع جمیلة هستی است که منشاء هنرهای زیباست. علاقة به زیبائی که فطری آدمی است، ذوق را می شکوفاند تا هر آنچه نشانی از زیبائی و جمال دارد و دفتری از معرفت کردگار همراه، او را ملهم کند و ذوق هنرمند آنرا با اندیشه‏های عمیق و دقیق خود درامیخته، به صورت اثر و هنر در منظر و مرآی باهوشان و سرمستان می ناب هستی که معرفت تام و تمام است قرار دهد[۲].

جمال شاهد مقصود چشم بر راه است        بکوش و پاک کن آئینه از غبار اینجا[۳]

هنر همچون مقولة عشق است که رفتن در وادی آن وتحقیق پیرامونش ابتدا سهل می نماید: اما وقتی دستی بر آن گرفتی حرارتش وجود را می سوزاند و تنها آنان که صابرند و به پایمردی ثابت و جانشان مجذوب معشوق ازلی تا شهر حق الیقین پیش می رانند.[۴]

الا یا ایها ساقی ادرکاسا و ناولها          که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها[۵]

در این مجموعه گردآوری شده من سعی کردم تاثیر سبکها و شیوه‌هایی که بر روی کار من اثر گذاشته‌اند را بررسی کنم و مقدمه‌ای باشد برای آشنا شدن بیشتر شما با سبک شخصی من و مکتبهایی که راهگشای سبک من بوده‌اند.

با پرداختن به سبک کوبیسم و اکسپرسیونیسم و شیوة کولاژ سعی کرد‌ه‌ام تاثیر این سبکها و تکنیک را بر روی آثارم شرح دهم و اینکه به وسیله آشنایی با این سبکها و شیوه های هنری  چه راهکارهایی در پیش روی من قرار گرفته‌ است و به چه صورت راهگشای آثار هنری من بوده‌اند.

۲-معنی هنر:

در ابتدا با بیان معنی هنر و بررسی آن از نظر علمی و معنایی این مجموعه را آغاز می کنم:

«هنر به ضم اول و فتح دوم، اوستا hunara. عظمت،‌استعداد، قابلیت هنری باستان Sunara] انسان فاضل[ سانسکریت Sundara زیبا، قشنگ. پهلوی hunar- ارمنی hnar- افغانی و بلوچی henar- کردی huner (فن و معرفت) صنعت، معرفت امری توام با ظرافت و ریزه کاری. هنرهای زیبا- صنایع مستظرفه»[۶]

«هنر ART در معنای عام و انتزاعی، به هر گونه فعالیتی اشاره دارد که هم خود انگیخته و هم مهار شده باشد. بنابراین، (هنر) از فرایندهای طبیعت متمایز است (برخی هنرمندان اروپایی سدة بیستم با گزینش شیء یافته به عنوان اثر هنری، این مرز را از میان برداشته‏اند). در این معنای کمتر مصطلح، تمامی ابداعات و ساخته‏های مبتنی بر قوه خلاقه بشری در زمرة (هنر) به شمار می‌آیند.

ولی اصطلاح هنر، در معنای مشخص، به فعالیتهای چون نقاشی، پیکره سازی، طراحی گرافیک، معماری، موسیقی، شعر،‌رقص، تئاتر و سینما اطلاق می شود. در گذشته، سعی بر این بود که هنرها را به دو دسته هنر زیبا و (هنر سودمند)[۷]

تقسیم کنند: هنر زیبا در خدمت هیچ مقصودی آجل نیست، و فراوردة آن ارزشی در خور دارد (مثلا: نقاشی)، هنر سودمند واجدهدفی فراتر از خود فراورده است (مثلا: سفالینة منقوش). امروزه، این نوع تقسیم بندی منسوخ نشده است».[۸] در اینجا می توانم سخنی از تولستوی بیاورم که به عقیده من بسیار درست است که : «به رغم خروارها کتابی که درباره هنر نوشته شده، تاکنون هیچ تعریف دقیقی از هنر در دست نیست. سببش این است که در شالودة مفهوم هنر، مفهوم زیبایی را قرارداده‏اند»[۹]

۱-۲ـ هنر از دیدگاه بزرگان نقاشی

من در این مجموعه به دلیل اینکه به توضیحاتی در باره مکتب کوبیسم و اکسپرسیونیسم پردخته‌ام و برخی از پیشگامان این دو مکتب را معرفی کرده ‌ام در این مبحث سعی کرده ام از بزرگان مکتبها و سبکهای دیگر هنری سخنانی و نظریاتی بیاورم تا با این اساتید و این هنرمندان نیز آشنایی مختصری به دست آوریم.

اوژن دلاکروآ[۱] (۱۷۹۸- ۱۸۶۳ میلادی)  Eugene Delacroix

دلاکروا دفترچه خاطرات خود را در سال ۱۸۲۲ آغاز کرد آن را به طور نامنظم تا هنگام مرگش در سال ۱۸۶۳ ادامه داد. او چنین نوشت (من آن را فقط برای خودم می نویسم، بدین امید که مرا شادی بسیار بخشد) این مطلب را دلاکروا در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۸۵۳ در شامپروسی در دفتر خاطرات خودنوشت.

[۱] – نقاش فرانسوی و مهم ترین نماینده سبک رمانتیک.

[۱] – شمس مغربی. دیوان کامل ص ۱۲۱٫

[۲] – بسیج، احمدرضا- فلسفه هنر- ص ۱-۲٫

[۳] – صائب تبریزی. کلیات صائب. مقدمه و شرح حال به قلم امیری فیروزکوهی- ص ۸۰

[۴] – بسیج، احمدرضا- فلسفه هنر- ص ۲-۳٫

[۵] – حافظ، دیوان حافظ براساس نسخة قدسی، مقدمه و تحقیق از عزیزا… .

[۶] – برهان قاطع. محمد حسین بن خلف تبریزی- جلد چهارم- ص ۲۳۸۱ پاورقی.

[۷] -پاکباز، روئین- دایره المعارف هنر- ص ۶۵۱٫

[۸] – روئین پاکباز- دایره المعارف هنر- ص ۶۵۱

[۹] – تولستوی- لئون- هنر چیست؟- ترجمة کاوةدهقان- ص ۵۲٫

50,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مقایسه خدای آتش در ایران وهند وتاثیر ان بر هنر
 • مقاله هنر و جامعه یونان باستان
 • مقاله هنر بودائی و هندی
 • مقاله تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بکاررفته در هنر معماری ایران
 • مقاله هنر و هنرمندان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.