مقاله نقش انگیزش و انگیزه در عملکرد ورزشکاران و مربیان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله نقش انگیزش و انگیزه در عملکرد ورزشکاران و مربیان

تعداد صفحات :۱۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

نیازی به تاکید بر نقش و اهمیت موضوع انگیزش در ورزش نیست. پیچیدگی این موضوع بر اکثر افراد آشکار است. افرادی که در مورد انگیزش صحبت کرده و یا مطالبی نوشته اند ، به انگیزه های درونی و بیرونی نیز اشاره نموده اند. آنها می گویند” انگیزه های درونی از درون فرد سرچشمه می گیرند و منشاء انگیزه های بیرونی ، محیط پیرامون فرد است.” کسانی که محرکشان نیروی انگیزشی درونی است، از یک کشش درونی جهت رشد و کسب قابلیتها و از خود سازمانی در راه رسیدن به یک هدف یا تحقق یک امر خارجی و یا نیل به موفقیت برخوردارند. کیفیات، میزان توانایی های شخصی، خود سازمانی ، کسب مهارت در کار و نیل به موفقیت اهدافی هستند که به وسیله انسانهای درون انگیخته تعقیب می شوند و دستیابی به این اهداف همانا پاداش آنهاست.

بدون شک این عوامل نقش به سزایی در توانایی و عدم توانایی، شکوفایی یا عدم شکوفایی و در نهایت عملکرد کلی یک ورزشکار دارند. در مقوله امروز ما به بحث در مورد انگیزه و انگیزش در ورزشکاران و عوامل مربوطه و نقش آن در فعالیت بین مربی – محیط و ورزشکار خواهیم پرداخت.

واژه های کلیدی: انگیزش، عملکرد، ورزشکاران، مربیان

فهرست مطالب

نقش انگیزش و انگیزه در عملکرد ورزشکاران و مربیان   ۱
انگیزش در ورزشکاران   ۱
تعریف انگیزه   ۲
تفاوت انگیزه با انگیزش   ۲
نقش انگیزش در ورزش   ۳
انگیزش مستقیم و غیر مستقیم   ۴
روشهای مستقیم انگیزش   ۴
روش اول : قرارداد:   ۴
روش دوم:همانند سازی:   ۵
روش سوم:برانگیختن درونی سازی:   ۵
روشهای غیر مستقیم انگیزش در ورزشکاران   ۶
نیازهای ورزشکاران و انگیزش   ۶
۱-     نیاز به جنبندگی   ۶
حال به چند توصیه در این خصوص توجه فرمایید :   ۷
۲-     نیاز به پیوند جویی (Affiliation  ) و تعلق به گروه   ۸
نظارت و مسئولیت و نقش آن در انگیزش   ۹
پی ریزی و توسعه احساس مسئولیت   ۹
منابع :   ۱۲

منابع :

روان شناسی بالینی : پرون پرون

زمینه روان شناسی  ج دوم  ل . اینکسون

روان شناسی ورزشی . اسوآهولا

نقش انگیزش و انگیزه در عملکرد ورزشکاران و مربیان

بی شک در ورطه روانشناسی فاکتورها و عوامل مختلفی به چشم می خورند که هر یک به نوعی رفتار یک ورزشکار یا مربی را تحت الشعاع قرار می دهند.

استرس، التهاب، بهت زدگی ، جو گرفتگی یا ترس از تماشاگر، در صد افت یا افزایش انرژی روانی ، نحوه انتقال یافته های تمرین و بروز آن در عملکرد بموقع، خستگی کاذب و ترس از باخت و اعتماد به نفس کاذب از برد و …. از جمله عواملی هستند که می توانند نحوه رفتار یک ورزشکار را از محدوده طبیعی خویش خارج کرده و او را در راه رسیدن به هدف دستخوش تغییر کنند.

از جمله عوامل مهم که بی تردید می توان آن را مهمترین عامل درونی یک ورزشکار یا مربی دانست، عامل انگیزه و انگیزش می باشد.

بدون شک این عوامل نقش به سزایی در توانایی و عدم توانایی، شکوفایی یا عدم شکوفایی و در نهایت عملکرد کلی یک ورزشکار دارند.

در مقوله امروز ما به بحث در مورد انگیزه و انگیزش در ورزشکاران و عوامل مربوطه و نقش آن در فعالیت بین مربی – محیط و ورزشکار خواهیم پرداخت.

 

انگیزش در ورزشکاران

کلمه انگیزش و انگیزه را ممکن است چندین بار در روز در مکالمات روزمره به کار بریم، ولی اگر با دیدی وسیع و عمیق بخواهیم این کلمه را برای خود معنی کنیم، به راستی چه معنایی را برای این کلمه در نظر می گیریم. آیا تاکنون فکر کرداه اید انگیزه های درونی از درون فرد سرچشمه  می گیرند و منشاء انگیزه های بیرونی ، محیط پیرامون فرد است. کسانی که محرکشان نیرونی انگیزشی درونی است، از یک کشش درونی جهت رشد و کسب قابلیتها و از خود سازمانی در راه رسیدن به یک هدف یا تحقق یک امر خارجی و یا نیل به موفقیت برخوردارند.

یعنی چه؟ آیا معنی آن با انگیزش یکی است. اگر تفاوت دارد، تفاوت آن در کجاست.

برای جواب دادن به این سوالها در این فصل ما به تعریف انگیزش و ارتباط آن با روان شناسی ورزشکاران و در کل به حیطه انگیزش در ورزش می پردازیم.

تعریف انگیزه

انگیزه به معنای لغوی یعنی سبب، علت و آنچه که کسی را به کاری وادار می کند.

انگیزه یک عامل درونی است که انسان یا به طور کلی موجود زنده را به حرکت در می آورد.

 

تفاوت انگیزه با انگیزش

همانطور که می دانیم انگیزش به معنای تحریک و ترغیب است و حالتی است که در اثر دخالت یک انگیزه به ارگانیسم دست می دهد.

بعنوان مثال نیاز به جنس مخالف انگیزه و عاشق شدن و احساس تمایل به جنس مخالف انگیزش است و یا کمبود مواد غذایی بدن یا نیاز به آب انگیزه و حالت گرسنگی یا احساس گرسنگی انگیزش است.

 

نقش انگیزش در ورزش

نیازی به تاکید بر نقش و اهمیت موضوع انگیزش در ورزش نیست. پیچیدگی این موضوع بر اکثر افراد آشکار است. بغرنجی آن تا حدی است که تعداد زیادی از مربیان اعتقاد دارند که انگیزش موضوعی ناشناختنی است و اگر هم شناختنی باشد، بر انگیختن دیگران غیر ممکن است. افرادی که در مورد انگیزش صحبت کرده و یا مطالبی نوشته اند ، به انگیزه های درونی و بیرونی نیز اشاره نموده اند. آنها می گویند” انگیزه های درونی از درون فرد سرچشمه می گیرند و منشاء انگیزه های بیرونی ، محیط پیرامون فرد است.” کسانی که محرکشان نیروی انگیزشی درونی است، از یک کشش درونی جهت رشد و کسب قابلیتها و از خود سازمانی در راه رسیدن به یک هدف یا تحقق یک امر خارجی و یا نیل به موفقیت برخوردارند. کیفیات، میزان توانایی های شخصی، خود سازمانی ، کسب مهارت در کار و نیل به موفقیت اهدافی هستند که به وسیله انسانهای درون انگیخته تعقیب می شوند و دستیابی به این اهداف همانا پاداش آنهاست.

در ورزش نیز افرادی که به خاطر علاقه درونی به فعالیت ورزشی می پردازند، جزو این دسته از افراد هستند. آنها برای ارضاء تمایل و احساس غرور درونی ، ورزش می کنند. این تمایل آنها را به صرف بیشترین میزان تلاش و تکاپو، حتی در شرایط فقدان مشوقین، تماشاچیان و ارزشیابان یا تحلیل گران ورزشی وا می دارد. انگیزش خارجی یا بیرونی همانطور که ذکر شد، در جریان تقویت های مثبت یا منفی که فرد از طرف منابع بیرونی دریافت میکند شکل می گیرد . تقویت استفاده از محرکهایی است که وجود یا عدم وجود آنها امکان وقوع رفتار را افزایش یا کاهش می دهد. تقویت کننده ها یا محسوسند و یا غیر محسوس . وقتی تقویت کننده ها دریافت شوند ، به عنوان پاداشهای خارجی شناخته می شوند . به احتمال زیاد ورزشکاران به منظور دریافت هر دو نوع پاداش درونی و بیرونی به ورزش می پردازند. میزان اهمیتی که هر ورزشکار به یکی از این دو عامل می دهد، متفاوت است. این تفاوتهای فردی را مربی باید به ورزشکاران بشناسد.

انگیزش مستقیم و غیر مستقیم

مربی ممکن است که از روشهای مستقیم و غیر مستقیم ایجاد انگیزه هر دو روش را تواماً به کار گیرد. وقتی مربی بازیکنی را خلوتی فرا می خواند و با توجه به شناختی که از بافت روحی و خصوصیات شخصیتی او دارد، صحبتهایش را آنچنان تنظیم می کند که ورزشکار را به تمرینات سخت و جدی وا می دارد، از روش انگیزش مستقیم استفاده می کند.

روشهای مستقیم انگیزش

یکی از سه روش قرار داد، همانند سازی و درونی سازی برای انگیزش مستقیم ورزشکاران به کار گرفته می شوند.

روش اول : قرارداد:

روش قرارداد بر به کارگیری تنبیه و پاداش استوار است.

مثال : اگر امروز مسابقه را ببرید، روز یکشنبه استراحت دارید و روز جمعه را نیز در اختیار خودتان هستید.

روش دوم:همانند سازی:

این روش بر پایه چگونگی مناسبات مربی و ورزشکاران بنا می شود و به آن بستگی دارد. مربی به کار گیرنده این روش معمولاً می گوید:” اگر به وظایف تیم مسؤولانه بر خورد کنی ، تعهد خود را نسبت به من به جای آورده ای”.

برای به کارگیری موفقیت آمیز این روش حتماً مناسبات مربی با شاگردان باید حسنه مربیانی که به وفور از تنبیه استفاده می کنند ورزشکاران را دچار بیزاری می نمایند، نمی توانند از روش همانند سازی بهره گیرند.

باشد، به طوری که آنها احساس تعهد قوی درونی نسبت به انجام فرامین مربی داشته باشند.

مربیانی که به وفور از تنبیه استفاده می کنند و ورزشکاران را دچار بیزاری می نمایند، از این روش نمی توانند بهره  گیرند.

روش سوم:برانگیختن درونی سازی:

این روش مبتنی بر انگیزش ورزشکاران بر مبنای باورها و ارزشهای فکری شان می باشد.

مثال : تو زحمات زیادی برای درخشش در این مسابقه کشیده ای . با اتکا به همان زحمات باید اعتماد به نفس داشته باشی. فکر می کنم در بهترین فرم ورزشی ات در این مسابقه ظاهری شوی. می خواهم بدانی که چه ببریم و چه ببازیم ، به بازیکنی چون تو افتخار می کنم.

 

روشهای غیر مستقیم انگیزش در ورزشکاران

 

10,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگیزش در کلاس درس
 • مقاله انگیزش
 • مقاله عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش
 • مقاله انگیزش
 • مقاله بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.