مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

تعداد صفحات : ۲۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

درس اصلی که سیستم ABC & ABM به ما می دهد، معطوف ساختن یک سازمان به اجزای داخلی اش است.همانطور که بیان شد،نیاز به کاهش هزینه های پیچیده تولید به خوبی توسط اغلب مدیران درک شده است و به همین خاطر است که سازمان ها با فرهنگ بوروکراتیک  تمایل بیشتری به بکار گیری سیستم ABC  دارند.

هزینه یابی / مدیریت بر مبنای فعالیت، ابزارهای مناسبی هستند  که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. این سیستم ها می توانند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رسانند.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و ارزش  افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. هزینه های بدون ارزش افزوده هزینه هایی هستند که:

۱-غیر لازم و غیر ضروری هستند.

۲-لازم ولی بدون کارایی هستند.

مدیریت بر مبنای فعالیت عبارت است از یک روش سیستماتیک بررسی ،برنامه ریزی‌، کنترل و بهبود و هزینه های سرمایه ای که بر اصل هزینه های مصرفی فعالیتها تمرکز دارد.سیستم‌های ABM برخلاف سیستم‌های سنتی هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکیه دارند. رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت، حسابداری فعالیت(activity accounting) است.به عبارت دیگر مدیریت بر مبنای فعالیت از تکنیک های مدیریت هزینه مبتنی بر فعالیت است.فعالیت ، کار انجام شده (مجموعه اقدامات) توسط افراد، تجهیزات ، فن آوری یا امکانات است که در فرآیند صورت می گیرد.

واژه های کلیدی: هزینه یابی بر مبنی فعالیت،  مدیریت بر مبنای فعالیت، تعریف فعالیتها، محرک های هزینه، سیستم هزینه یابی سنتی،

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
تاریخچه ABC    ۶
تعریف ABC    ۷
فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی    ۷
حرکت به سوی ABC    ۱۰
مراحل ABC    ۱۱
۱٫تعریف فعالیتها    ۱۱
طبقه بندی هزینه ها در روش ABC    ۱۲
۲٫محرک های هزینه    ۱۲
طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۱۳
مقایسه ABCبا سیستم سنتی    ۱۴
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۱۵
سیستم هزینه یابی سنتی    ۱۵
اهمیت ABC  در دنیای امروز    ۱۷
چه شرکتهایی بهتر است از ABC  استفاده کنند؟    ۱۸
مزایای ABC    ۱۸
محدودیتهای سیستم ABC    ۱۹
کاربردهای عملی ABC    ۱۹
معایب سیستم ABC    ۱۹
تاریخچه ABM    ۲۰
تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت    ۲۰
ویژگی های مدیریت بر مبنای فعالیت در تعامل با هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۲۱
چرا سازمانهای بیشتری ،سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت را بکار نمی گیرند؟    ۲۱
دلایل نا کامی برخی از سیستمهای هزینه یابی /مدیریت بر مبنای فعالیت    ۲۲
موارد اصلی بازدارنده    ۲۲
موارد عدم پذیرش توسط استفاده کنندگان    ۲۳
موانع سازمانی    ۲۴
سایر موارد ایجاد مشکل    ۲۵
نتیجه گیری    ۲۶
منابع    ۲۷

 منابع

۱٫آذین فر، کاوه ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،سال دوم ، مجله دانش و پژوهش حسابداری ، شماره ۵ ، صفحه۴۰-۳۲

۲٫خوزین ، علی ،عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های ABC/ABM  کدامند، ۱۳۸۷، دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

۳٫خوزین ،علی، سازمان ها و ناکامی سیستم های هزینه یابی ،۱۳۸۵، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۸

۴٫رام روز،علیرضا،سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در عمل،۱۳۸۷،ماهنامه حسابدار،شماره ۲۰۰،صفحه ۱۷-۱۲

۵٫رهنمای رودپشتی،فریدون،کتاب ABC & ABM  رویکرد ارزش آفرینی در کسب و کار اقتصادی پویا،۱۳۸۶

۶٫قربانی ،حسین، مروری بر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ،۱۳۸۴، ماهنامه حسابدار ، شماره ۱۶۹،صفحه ۳۱-۲۸

۷٫گودرزی ، احمد، مدیریت بر مبنای فعالیت-نشانه گیری به سمت علتها ،۱۳۸۶، ماهنامه تدبیر ،شماره ۱۸۰، صفحه ۳۴-۳۱

۸٫مدرس ، احمد ، دیانتی دیلمی ، زهرا، هزینه یابی فعالیت محور ،۱۳۸۶، مجله حسابرس ،شماره ۳۷، صفحه ۴۷-۳۸

مقدمه

با توجه یه تغییرات  شگرفی که در زمینه تکنولوژی و ارائه روشها و دیدگاههای جدید از اوایل دهه ۸۰ ایجاد گردید ، سازمانها به این نتیجه رسیدند که برای ادامه حیات خویش و ارائه خدمات برتر به مشتریان باید شیوه ها و فرایندهای خود را بهبود بخشند و برای بقا در بازار ضمن افزایش مستمر کیفیت ، هزینه را به نحو قابل قبولی پایین آورند ،البته رشد سریع تکنولوژی در ابعاد مختلف این امکان را تا حدی برای آنها فراهم می آورد، اما علاوه بر این ،این سازمانها می بایست در روشهای حسابداری و مدیریتی خویش تجدید نظر کنند . چون اتکا به روشها و تکنیکهای سنتی دیگر نمی توانست نیازهای امروزی آنان را برآورده کند. این نیاز مبرم از یک طرف و رشد و توسعه  دیدگاههای جدید در زمینه حسابداری مدیریت از طرف دیگر ،باعث ایجاد تحول در ارائه روشهای نوین محاسبه بهای تمام شده گردید .

تاریخچه ABC

تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیتها  در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ در آثار برخی از نویسندگان از جمله سالومنز و استاباس  ارائه گردید. در دهه ۱۹۸۰ با افزایش رقابت و تغییرات سریع فناوری اکثر واحدهای اقتصادی ایالات متحده از سیستمهای هزینه یابی  استفاده می کردند که در دهه های پیشتر توسعه یافته بود . زمانی که رقابت شدت کمی داشت و مواد اولیه و دستمزد مستقیم به عنوان جمع بهای تمام شده محصولات بیشتر شرکتها به حساب گرفته می شد و استفاده موثر و کارآمد از کار مستقیم ،عامل مهمی در موفقیت به حساب می آمد . با توجه به نقش تعیین کننده رقابت در بقای شرکتها ، مبنای رقابت فراتر از استفاده موثر از کار مستقیم قرار گرفت و آشکار شد که  سیستمهای هزینه یابی سنتی برای براورده کردن نیازهای واحدهای اقتصادی فعال در محیط اقتصادی جدید نامناسبند . در اواخر دهه۱۹۸۰ به دنبال انعکاس ضعفها و نارساییهای سیستمهای رایج حسابداری در ارائه اطلاعات دقیق هزینه ،توجه جدی در محافل دانشگاهی و حرفه ای به رابطه بین فعالیت و هزینه بیشتر جلب گردید. این توجه عمدتا بر اساس پیدایش سه سازه اصلی بود.سازه اول تغییر نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی مدرن ،مکانیزم های تولیدی جدید در کشورهای مختلف بویژه ژاپن و … رخ داد.سازه دوم این بود که در دهه ۱۹۸۰ فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکتها دستخوش تغییرات عمده گردید و علاوه بر سودآوری ،رقابت در سطح جهانی ، افزایش رضایت مشتریان ، تاکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها نیز جزء اهداف اصلی مدیران قرار گرفت .

سازه سوم این بود که عده ای از نویسندگان حسابداری به تشریح فضای جدید تولید ،نقشهای گوناگون تکنولوژی و دید گاههای جدید مدیران پرداختند . در این میان  محققانی چون رابرت کاپلان و روبین کوپر از دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد  نسبت به دیگران تاثیر بسزایی در انعکاس نارسایی های سیستم های سنتی داشتند. این نویسندگان معتقد بودند که استفاده از سیستمهای سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست ،بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح می شود . این شرایط  که به امر دسترسی به اطلاعات سریع و به موقع اهمیت زیادی بخشیده است ،منجر به پیدایش شیوه جدیدی برای هزینه یابی موسوم به ((هزینه یابی بر مبنای فعالیت )) گردید.

تعریف ABC

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است:

می هر و دیکین معتقدند : «هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند بدست می آورد».

هیلتون می نویسد: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود».

در واقع می توان گفت که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و ارزش  افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. هزینه های بدون ارزش افزوده هزینه هایی هستند که:

۱-غیر لازم و غیر ضروری هستند.

۲-لازم ولی بدون کارایی هستند.

 فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی

در سیستم های سنتی هزینه یابی بهای تمام شده هر محصول عبارت است از مجموع هزینه های مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار ساخت تخصیص یافته.هزینه سربار ساخت نیز با استفاده از نرخ سربار و محرک هزینه ای نظیر ساعت کار مستقیم محاسبه و تخصیص می یابد.در حالی که امروزه هزینه کار مستقیم غالبا کمتر از ۱۵%ودر مقابل هزینه های سربار بیش از ۵۰%از هزینه محصول را در بر می گیرد . بنابر این تخصیص هزینه های سربار بر اساس مبناهای همچون ساعت (هزینه ) کار مستقیم منجر به محاسبه نادرست بهای تمام شده محصولات می شود.

25,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان
 • مقاله نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی
 • پروژه هزینه یابی مرحله ای شرکت تولید پاکت فریزر
 • مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت
 • مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.