مقاله هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 عنوان :

مقاله هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر

زندگی جوانان

تعداد صفحات :۵۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

هنجارهای اجتماعی رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش های اجتماعی قرار دارند ارزشهای اجتماعی به تدریج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آیند و با رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتار ی معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد به کار می بندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهنده مثلا شیوه حرف زدن با افراد سلام کردن احترام کردن دست دادن جزئی از قواعد و آدابی است که افراد از طریق تعلیم و تربیت فرا می گیرند و به کار می برند و افراد دیگر را هم در اجرای این هنجارها تحت کنترل قرار می دهند اگر کسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد مثلاً تعارف کردن یکی از هنجارهای جامعه ماست همه وقتی می خواهیم از در کلاس خارج شویم یا اینکه به سالن غذا خوری بروین به هم تعارف می کنیم و در خروج از کلاس یا رفتن به سالن غذا خوری حق تقدم با بزرگتر است اجرای این رسم اخلاقی رضایت ما را جلب می کند رعایت کردن هنجار جامعه تنها ناشی از وجود پاداش یا  مجازات نیست .

والدین و مربیان باید با کمک تربیت ارزشها و هنجارها را در کودکان و نوجوانان نهادینه کنند برای این کار باید نکات مهمی را در نظر گرفت .

در مقابل ناهنجاری های اجتماعی که بزهکاری ، یکی از عوامل موثر در بزهکاری اضطراب و ناآرامی روحی است نابسامانیها از قبیل اختلافات پدر و مادر و بد رفتاری والدین با فرزندان به اضظراب روحی در فرزندان دامن می زنند و آنان را بیشتر در معرض این گونه انحرافات قرار می دهند . فرار از خانه یکی از ناهنجاری های موجود در جامعه‌ی ما فرار دختران و پسران از خانه است که سر انجام به کجروی نوجوانان منجر می شود.

اعتیاد ، از جمله  مشکل ها بزرگ جامعه اعتیاد و در بین جوانان می باشد که فرد را به نابودی خواهد کشاند.

تهاجم فرهنگی هجومی است از سوی یک نظام فرهنگی خاص به نظام فرهنگی دیگر که از طریق شیوه ها و ابزارهای خاص فرهنگی به صورتی یکجانبه و ناگهانی صورت می گیرد و هدف اساسی آن جایگزینی ارزش ها روش زندگی اخلاقیات و نظام مکتبی فرهنگ مورد تهاجم می باشد در اثر تهاجم فرهنگی ، ارزش های موجود به چالش کشیده شده    گرفته می شود فرهنگ جامعه دچار ضعف و زبونی و در نتیجه جامعه منحط می گردد و تحت تسلیم سلطه ی بیگانه در می آید معمولاً تهاجم فرهنگی در مواردی صورت می گیرد که فرهنگی غنی و قوی وجود دارد و جنگ فرهنگی نفوذ و حتی استعمار نتوانسته اند آنرا به انحطاط بکشانند .

واژه های کلیدی: هنجارها، کنترل اجتماعی، ناهنجاری ها، کجروی، بزهکاری،

فهرست مطالب

پیشگفتار  :   ۱
فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع مختلف آن   ۳
فصل دوم   ۹
ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف در پروش ارزش ها   ۹
نتیجه گیری   ۱۲
فصل سوم   ۱۳
کنترل اجتماعی   ۱۳
انواع نا هنجاری ها و کجروی های موجود در جامعه   ۱۷
فصل چهارم   ۱۷
کجروی   ۱۷
فصل پنجم   ۱۸
بزهکاری جوانان و نوجوانان   ۱۸
بزهکاری نوجوانان و جوانان   ۱۸
علل و عوامل بزهکاری نوجوانان :   ۲۱
زمینه ها و علل پیدایش بزه و بزهکاری :   ۲۲
پیشنهادات عملی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان :   ۲۴
فصل ششم   ۲۵
فرار از مدرسه و افت تحصیلی و ترک تحصیل   ۲۵
فصل هفتم   ۲۷
فصل هشتم   ۲۹
اعتیاد   ۲۹
راه حل های پیشنهادی   ۳۰
پیشنهاد اول ( طرح سازمان دهی جوانان و نوجوانان )   ۳۰
پیشنهاد دوم ( طرح سختی با جوانان )   ۳۰
پیشنهاد سوم (طرح مدارا در خصوص جوانان )   ۳۰
پیشنهاد چهارم ( خانه . جوانان )   ۳۱
پیشنهاد پنجم ( طرح آموزش همگانی )   ۳۱
فصل نهم   ۳۱
تهاجم فرهنگی   ۳۱
تهاجم فرهنگی :   ۳۲
( زیان و خطرات تهاجم فرهنگی )   ۳۵
مباحث اجتماعی تهاجم فرهنگی ( ماهواره ها ) (( خلاصه نویسی ))   ۳۵
فصل دهم نیاز به شادی در جامعه   ۳۸
فصل یازدهم   ۴۰
موسیقی و گرایش جوانان امروز به موسیقی های پاپ کلاسیک غربی .   ۴۰
فصل دوازهم   ۴۱
حجاب دختران ( مصاحبه )   ۴۱
منابع   ۴۷

منابع

۱ – ماهنامه راهنما شماره‌ی  ۱۹ و ۱۸ مرداد شهریور ماه ۱۳۸۲ ، چاپ شرکت ایثار .

۲ – راهنمای پوران و مادران ( شیوه های برخورد بانوجوانان جلد اول ، تالیف محمد علی سادات ، نشر دفتر فرهنگ اسلامی .

چاب پنجم ۱۳۷۴ .

۳ – پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان ، دکتر علی قائمی ، انتشارات امیری ، چاپ بهرام شهریور ۱۳۷۰٫

۴ – ماهنامه بصیریت دانش آموز بسیجی ، شماره‌ی  ۳ ، آبان ماه ۱۳۸۲ ، چاپ میثاق

منابع و ماخذ

مباحث اجتماعی اقتباس از خبرهای مجلس و پژوهش .

مبانی جامعه شناسی – حمید خضر نجات – ۱۳۷۱ – چاپ اول

جامعه شناسی ارزش ها – پرویز مانعی – ۱۳۷۴

رفتارهای بهنجار و هنجار . دکتر شکوه نوابی نژاد – چاپ چهارم – ۱۳۷۳ انتشارت انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران .

فصلنامه می آییند – تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۶

فصلنامه می آیند – زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸

فرهنگیان بسیجی – پیش شماره – ۱۳۸۲

سلسله رهنمودهای موضوعی – دشمن شناسی سخنرانی مقام معظم رهبری .

سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – ۱۳۸۱ چاپ اول

مباحث اجتماعی – مفاسد اجتماعی – گرد آورنده : مرتضی حسینیان –

اطلاعات هفتگی – شماره ی ۱۶ – ۱۳۸۱

لغت نامه دهخدا ، واژه ای ارزش .

بصیرت ماهنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی شماره ۳ آبان ۱۳۸۲ .

فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع مختلف آن

( هنجارها ارزش ها و کنترل اجتماعی )

( الف – هنجارهای اجتماعی )

هنجارهای اجتماعی رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش های اجتماعی قرار دارند ارزشهای اجتماعی به تدریج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آیند و با رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتار ی معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد به کار می بندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهنده مثلا شیوه حرف زدن با افراد سلام کردن احترام کردن دست دادن جزئی از قواعد و آدابی است که افراد از طریق تعلیم و تربیت فرا می گیرند و به کار می برند و افراد دیگر را هم در اجرای این هنجارها تحت کنترل قرار می دهند اگر کسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد مثلاً تعارف کردن یکی از هنجارهای جامعه ماست همه وقتی می خواهیم از در کلاس خارج شویم یا اینکه به سالن غذا خوری بروین به هم تعارف می کنیم و در خروج از کلاس یا رفتن به سالن غذا خوری حق تقدم با بزرگتر است اجرای این رسم اخلاقی رضایت ما را جلب می کند رعایت کردن هنجار جامعه تنها ناشی از وجود پاداش یا  مجازات نیست . ما در اجرای این هنجارها و قواعد نیاز به تذکر دیگران نداریم این قواعد نزاکت جزئی از وجو ماست و به نحوی با آن آشنا هستیم و خود را موظف به اجرای آن می دانیم که به کار نبستن آنها در مواردی ما را دچار احساس گناه می کند به عبارت دیگر افراد در صورت تخلف از هنجارهای گجروهی خود را مجازات می کنند راعایت کردن هنجار اجتماعی یا سازگاری همنوائی با جامعه است در بسیاری از موارد همنوائی بر اساس تمایل و خواست و دلبستگی فرد است و گاه بر اساس اجبار اجتماعی صورت می گیرد افراد از همان آغاز کودکی و تشکیل شخصیت از طریق خانواده پدر و مادر خواهران برادران بزرگتر دوستان و خویشاوندان خود بتدریج هنجارهای اجتماعی را فرا می گیرند و آنرا جزئی از شخصیت خود می سازند و می آموزند آنچه را که هنجار اجتماعی است به کار بندند و آنچه را که خلاف هنجار اجتماعی است به کار نبندند .

پذیرش هنجارهای اجتماعی دو صورت دارد یکی اینکه جامعه یا گروه مانند خانواده کودکستان ، مدرسه عمداً به جامعه پذیر کردن فرد می پردازد و از طریق آموزش ، افراد را با هنجارهای اجتماعی گروه آشنا می سازد و او را ملزم به انجام آن می کند دیگر اینکه فرد خود با مشاهده رفتارهای اعضای گروه یا جامعه با هنجارهای اجتماعی آشنا می شود و آنها را اجرا می کند .

در هر جامعه ای برای رعایت کردن و ارجای هنجارهای اجتماعی ، قواعد عرفی و مدون وجود دارد قواعد از طریق نظارت و کنترل اجتماعی صورت می گیرد همه کس همگان را در اجرای هنجار گروه یا جامعه خود تحت کنترل قرار می دهند . در اجتماعات کوچک و محدود از نوع روستا ، عشیره یا طایفه که روابطه  افراد رویا روی چهره به چهره و مبتنی در بر شناخت متقابل است ، کنترل اجتماعی اهمیت زیادی دارد و افراد را تحت فشار قرار می دهد و ملزم به اجرای هنجار اجتماعی می کند در اجتماعات بزرگتر در شهرها خصوصا ً شهرهای بزرگ که مردم نسبت به هم بیگانه اند کنترل افراد از طریق دستگاه های انتظامی ، اجرائی و نظامی صورت می گیرد عبور اتومبیل به هنگامی که چراغ راهنمائی قرمز باشد ممنوع و امری نابهنجار است و جریمه دارد هنجار این است که اتومبیل ها یا افراد صبر کنند تا چراغ سبز شود و آنگاه از چهار راه یا خیابان بگذرند . اگر فردی هم به هنگام قرمز بودن چراغ راهنمائی از خیابان یا چهار راه عبور کند با نگاه سرزنش آمیز و تند و تیز عابرین که در انتظار سبز شدن چراغ ایستاده اند روبرو و مجازات می شود . وقتی عده‌ای مسافر در  ترمینال منتظر اتوبوس هستند و چند نفر از آنها دارند سیگار می کشند و یک نفر می آید و به آنها می گوید : آقایان چرا سیگار می کشید ؟ منظورش این نیست که در اینجا سیگار کشیدن ممنوع و خلاف هنجار اجتماعی جامعه است بلکه منظورش این است که سیگار نکشید البته این یک امر اخلاقی است و توصیه ای که به آنها می کند آنها را اندرز می دهد این امر با وقتی که شخص در اتوبوس داخل شهر سیگاری در می آورد و آتش می زند و دودش را هوا می کند یا اینکه با سیگاری که به لب دارد داخل اتوبوس می شود فرق دارد سیگار کشیدن در اتوبوس بر خلاف انجار اجتماعی است و فرد هنجار شکن ممکن است با اعتراض و سر زنش مردم مواجه شود و از عمل خلاف هنجار دست بکشد بدین ترتیب همه اعضای جامعه همدیگر را در اجرای هنجار جامعه به منظور انتام امور جامعه بر قراری و حفظ وحدت و یگانگی تحت کنترل قرار می دهند وقتی همه اعضای جامعه هنجارهای اجتماعی جامعه را به کار بندند سازگاری و امنیت اجتماعی بر قرار خواهد شد در صورتی که هنجارها را رعایت نکنند و یا اینکه جامعه دارای هنجارهای متضادی باشد ناسازگاری و نا ایمنی در جامعه پدید خواهد آمد و نظام جامعه دستخوش تزلزل قرار خواهد گرفت .

هنجارهای جامعه انواع مختلف دارد پاره ای از مهمترین هنجارهای جامعه عبارتند از ،

۱ – رسم اجتماعی : رسم های اجتماعی رفتارهای هستند که در آغاز برای رفع نیازهای اجتماعی انسان بوجود می آیند و بر اثر تکرار در طول زمان به تدریج به صورت ثابت در می آیند مانند رسم میهمان نوازی در اجتماعات روستائی و عشایری در روستاها و مناطق عشایری به علت نبودن مسافر خانه یا محلی برای گذراندن در شب ، مسافران غالباً به خانه های روستائیان و عشایر مراجعه می کنند این پدیده به تدریج در اثر تکرار بوصرت یکی از رسم های پسندیده در آمده است و بوسیله مردم روستائی و عشایری و همچنین در جامعه شهری که در گذشته دور یا نزدیک خاستگاه روستائی یا عشایری داشته اند ، اجرا می شود .

۲ – میثاق اجتماعی رسمی است که بر اثر وضعیت خاصی بوسیله بخشی از افراد جامعه بر قرار می شود و با هم عهد و پیمان میبندند که در امر خاصی بطور متحد اقدام کنند . در زمان بزرگ مالکی در یکی از روستاهای جنوب که مالک ده بهره مالکانه را از صورت جنسی که معادل     محصول بود بصورت نقدی تبدیل کرد ، زارعان در مسجد اجتماع کردند و هم قسم شدند که تا وقتی ارباب ده بهره مالکانه نقدی را لغو نکند در زمین او زراعت نکنند بر اثر این وضعیت مالک از روستاها دیگر عده ای از زارعان را بکار زراعت به شیوه دلخواه خود مشغول کرد و در آن سال زارعان ده زمین مالک را کشت نکردند.

۳ – تشریفات اجتماعی مانند آداب پذیرایی از میهمان در جشن های بزرگ .

۴ – شعائیر اجتمماعی : تشریفات اجتماعی خاصی که دارای قدمت و اهمیت زیادی است مانند عید قربان یا عید غدیر و اعیاد دینی دیگر شعائر اجتماعی خوانده خوانده می شود .

۵ – آداب اجتماعی : مانند آداب غذا خوردن ، آداب لباس پوشیدن که به منظور خوشایند دیگران انجام می گیرد .

۶ – شیوه های قومی : رسمی که در میان گروه خاصی از مردم که دارای فرهنگ یا خرده فرهنگ مشترکی هستند وجود دارد مانند سحر خیزی نزد دهقانان و یا رسم پتلاچ در میان بومیان کناره های شمالی اقیانوس آرام که بر اساس آن هدایائی میان دو خانواده رد و بدل می شود این رسم در پاره ای مناطق دیگر به شیوه مشابهی وجود دارد .

۷ – قوانین اجتماعی : قوانینی هستند که بر اساس آگاهی قبلی در مجلس قانون گذاری وضع می شوند و برای نقض آنها نیز مجازاتهائی پیش بینی شده است .

۸–    اخلاق اجتماعی : رسم اجتماعی که دارای اهمیت زیادی است و جامعه نقض آنرا زشت و ناپسند می داند ، اخلاق اجتماعی نامیده می شود مانند احترام گذاشتن به پیران که یک رسم اخلاقی است .

۹ – مقررات اجتماعی : قوانی خاصی است که جامعه با آگاهی قبلی وضع می کند . این قوانین کلیت ندارد و به گروه خاصی مربوط می باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی .

مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی بصورت یک نهاد اجتماعی در می آید مانند نهاد اجتماعی خانواده ، پدر و مادر از فرزندان رفتار خاصی انتظار دارند فرزندان به پدر و مادر احترام می گذارند و از آنها حرف شنوی دارند همچنین پدر و مادر برای فرزندان خود خوراک و پوشاک فراهم می کنند و به آنها محبت می کنند زن و شوهر و برادران و خواهران نسبت به هم رفتار معینی دارند . بنابر این در خانواده ، نظامی از هنجارها پدید می آید که آنرا بصورت یک نهاد اجتماعی در می آورد خانواده دارای دو نوع هنجار است بعضی از هنجارها خصوصی اند و بعضی عمومی ترند هر زن و مرد ممکن است برای خود در خانواده هنجار خاصی داشته باشند .

 

فصل دوم

   ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف در پروش ارزش ها

 

(ارزش های  اجتماعی و نقش نهادهای مختلف در پرورش ارزش ها )

ارزش نوعی معیار و ملاک بریا تشخیص برای مادی یا معنوی اشیاء است و آدمی بر اساس آن تحریک به کرا و تلاش می شود و سعی در به دست آوردن آن می کند .

ما در زمینه تهیه لباس ، غذا ، مسکن ، انتخاب رشته تحصیلی ، انتخاب همسر ، عبادت ، خدمت ، جنگ ، صلح و ……. به مسئله ارزشها توجه داریم . .

منشاء ارزشها ممکن است یکی از مواردذیل باشند ۱ – ذهن و فکر خود انسان ۲ – فلسفه های اجتماعی سیاسی  ۳ – مذهب و وحی

در عین حال منابع در چه دومی نیز وجود دارد مانند شرایط اجتماعی – زمینه های روانی – ارتباط و تداعی انفکار – زمینه های منطقی آداب و رسوم – قانون گذاری پارلمان ما – اظهار نظر مرتاضان و ….. که از نظر ما هیچکدام از آنها اصیل نیستند و البته در آنجا که اصطکاک با مذهب پدید نیاورند می توانند برای ما قابل اخذ باشند .

شک نیست که تربیت صحیح می تواند ارزشهای مطلوب را به جای ارزشهای نامطلوب بگذارد و آنچه   را که پسندیده است به نسل بعدی منتقل سازد  ، مفاسد و معایب هر جامعه را تشخیص دهد به فرزندان میهن تفهیم کند که چه چیزی خوب پسندیده و چه چیز ناپسند است .

ما از طریق ارزش می توانیم به افراد بیاموزیم که چرا مسئولیت بپذیرد چرا باید در رعایت آن وفادار باشد یا چرا باید کار کند ، دانش بیاموزد مودب باشد و … و به جراًت می توان ادعا نمود هر گاه ارزش در جامعه ای سقوط کرد در ان جامعه به قهقرا سقوط می کند هرج و مرج وبی ثباتی در آن پدید می آید ، مفاهیم معروفو منکر در آن جابجا می شود البته باید در نظر گرفت که بسیاری از ارزشها در جوامع غیر مذهبی در حال تغییر و در گرگونی هستند و این به علت دگرگونی شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنی در جامعه است البته ارزشها مطلق مانند دوستی ، زیبایی – اخلاق – مذهب – علم عدالت و ثابت هستند به عنوان مثال انتقال از فقر به ثروتمندی – یا مهاجرت از کشوری به کشور دیگر و همچنین شرایطی چون جنگ صلح و اکتشافات  نوین و پیشرفتها ، انتقال از کشاورزی سنتی به صنعتی ، پدید آمدن تحولات تاریخی در جامعه تجارب و معلومات جدید در این امر موثر است و در امر تربیت این مراقبت ضروری است که از ورود چه ارزشهای جدید ی در جامعه جلوگیری به عمل آید و یا چه ارزشهایی ضبط و جذب گردند .

ارزشها تحت  تاثیر عواملی چون سن – رشد – وضع اقتصادی – وضع فرهنگی – وضع سیاسی – فلسفه جات – نیاز ها و لرزشهای مورد قبول )  – تحولات هستند لذا باید خانواده ها و در بیان به این مسائل توجه کافی داشته باشند . و غفلت خانواده ها و مربیان موجب گرایش آن به ناهنجاریهای مختلف می شود .

نوجوانان ارزشها را از خانواده – مدرسه – جامعه کسب می کنند .

خانواده : خانواده ها در آن ها والدین ، لاابالی و بی عقیده باشند و با ارزشهای مخالف و متضاد در آن وجود داشته باشد کودکان حالت سر گردانی و سردرگمی دارند .

مدرسه : برای فرزندان که به سنین مدرسه رفتن رسیده اند مسئله معلم و مدیر و ناظم و مستخدم مطرح است اگر برنامه مدرسه در حقیقت ادامه راه تربیت در خاه باشد مسئله ای پیش نمی آید ولی اگر متضاد و مخالفتی در کار باشد حاصل آن سرگردانی مجدد است .

نحوه رفتار معلم ، روش تدریس او – طرق اصلاح و سازندگی که معلم به کار می برد امر و نهی های مدیر و ناظم و نوع بر خورد معاشران با کودکان و نوجوانان ، محتوای درس و برنامه اهداف تربیت و در کل سیستم و نظام حاکم بر او خود ناقل ارزشهای خاص به کودک است که در جمع ممکن است عامل سازندگی با مدیران بنای شخصیت او باشد .

تسلط و نفوذ هر کدام از خانواده و مدرسه که بیشتر باشد نفوذ ارزش ها از آن سو زیادتر خواهد بود .

جامعه : منظور از آن فرهنگی است که بر مردم اجتماع حاکم است و در آن مسئله هنر – ادبیات – آداب و رسوم – علم – فکر سن و شعائر مطرح است .

این زمینه ها از سوی افراد جامعه و بخصوص گروه دوستان به نوجوانان منتقل می شود و باید تحت ضابطه ای در آید کودکان از وقتی به سن تشخیص رسیدند تحت تاثیر وسایل و ابزار و فکر و القاآت دیگران قرار می گیرند . وسایل ارتباط جمعی از روزنامه ها مجلات کمیت – محتوای برنامه رادیو – تلویزیون – سینما – ویدئو – ماهواره و در آن ها اثر گذارند . ارزش هایی که توسط این وسایل ابزار به فرد منتقل می شوند اهمیتی کمتر از تاثیر خانواده ندارند .

نتیجه گیری

والدین و مربیان باید با کمک تربیت ارزشها و هنجارها را در کودکان و نوجوانان نهادینه کنند برای این کا باید نکات مهمی را در نظر گرفت .

۱ – شناخت ارزشها که ارزشهای حاکم هر جامعه کدام صحیح کدام نا صحیح هستند یا کدام شخصی کدام  غیر شخصی و …

۲ – شناخت طرز فکرها که طرز فکر کودک یا نوجوان در باره ارزشهایی پذیرفته چگونه است برخی به دنبال ارزشهای بعضی به دنبال ارزش های مشروط ثابت یا متغیر و … طرز فکرها شناخته نشوند القای ارزش و کیفیت انتقال آن به نسل کودک و نوجوان و جوان و بزرگسال امکان پذیر نیست .

۳ – شناخت تمایلات و عواطف که بر اساس جنس دختر و پسر و همچنین بر اساس سن متفاوت است شناخت تمایلات در سنین کودکی – نوجوانی – جوانی و بزرگسالی متفاوت است .

۴ – شناخت مملکیت مورد قبول تربیت بر اساس ملکیت و مذهب مورد قبول انجام می شود

که معتقدیم خداوند شناخت جامع نسبت به انسان دارند لذا از ملکیت خود شناخت داشته باشیم تا بتوانیم براساس آن فرزندان خود را تربیت کنیم .

در آخر اینکه ارزشها از طریق

۱ – احیای فطرات

۲ – آموزش مستقیم

۳ – آموزش غیر مستقیم

۴ – ارائه الگو به نسل دیگر منتقل کرد .

و در این راه باید والدین و مربیان خود الگوهای نمونه در این زمینه باشند .

فصل سوم

کنترل اجتماعی

 

45,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه جرم و بزهکاری
 • مقاله بزهکاری اطفال
 • مقاله نقش خانواده در بزهکاری فرزندان
 • مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال
 • پایان نامه ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.