مقاله ورزش از نظر اسلام

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله ورزش از نظر اسلام

تعداد صفحات : ۳۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

 در این مقاله درباره نظر ربیع ابن احمد در مورد ورزش،تربیت بدنی از دیدگاه جرجانی و ابن خلدون، سخنان شهید بهشتی و شهید باهنر در مورد ورزش و ورزش و اهمیتهای آن را بیان می کند.

تربیت بدنی و ورزش از دو بعد قابل ارزیابی می تواند باشد.

۱-    بعد فردی: که در آن ورزش به عنوان عاملی برای سلامتی و ایجاد تفنن و عاملی برای گذراندن مناسب وقت و تقویت جسمانی و عاملی برای تقویت اراده و نفس می توان یاد کرد.

۲-    بعد اجتماعی: در این بخش از ورزش می توان به عنوان به وجود آورنده دوستیها و ارتباط اجتماعی و ایجاد روحیه ای همدردی و ایجاد عاطفه قوی در اجتماع و رفع تنش و خدمت به خلق خدا و ایجاد روحیه جهاد و دفاع در جامعه یاد کرد.ا

با توجه به اینکه توانایی های جسمی و روحی انسان نقش موثری در امر دفاع و جهاد دارد و ورزش در هر دو زمینه می تواند به صورت عامل موثر عمل نماید بهتر است برنامه ریزیها و اجرای حرکات و تکنیک های ورزشی با هداف عالی آماده سازی امت مسلمانان جهت دفاع و جهاد انجامپ پذیرد و چنانچه مسابقه ای برگزار می گردد، فقط وقت به منظور تبادل تکنیکی و تشویق و ترغیب و تداوم به انجام آن ورزش در طول عمر باشد و توام با حراکات ورزشی جهت تقویت بعد روحی از غنای فرهنگ اسلامی بخصوص شیعی استفاده گردد.

واژه های کلیدی: ورزش، نظر ربیع ابن احمد، اهمیت ورزش،

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
بخش اول
ورزش از دیدگاه لغت فارسی    ۴
تاریخچه ورزش    ۵
بخش دوم
ورزش از دیدگاه     ۸
نظر ربیع ابن احمد در مورد ورزش    ۹
تعریف ورزش    ۱۰
تربیت بدنی از دیدگاه جرجانی و ابن خلدون    ۱۱
سخنان شهید بهشتی و شهید باهنر در مورد ورزش    ۱۳
تعریف ورزش از دیدگاه دکتر پاک نژاد    ۱۴
بخش سوم
ورزش و اهمیتهای آن    ۱۶
بخش چهارم
ورزش در قرآن    ۲۳
جمع بندی و نتیجه گیری    ۳۰
فهرست منابع و مأخذ    ۳۲

فهرست منابع و مأخذ

حرف الف:

۱-   اولین دانشگاه و آخرین پیامبر شهید دکتر رضا پاک نژاد/ کتابفروشی اسلامیه/ ۱۳۶۱ش

۲-  اخلاق ناصری/ خواجه نصیر الدین طوسی/ تصحیح و توضیح: مجتبی مینویی و علیرضا حیدری/ خوارزمی/ تهران ۱۳۶۴ ش

۳-   انیس الناس/ اثر شجاع به کوشش ایرج افشار/ بنگاه ترجمه و نشر کتاب/ تهران/ ۱۳۵۰ش

۴-   اما حسن و حسین (ع)/ سید محسن امین عاملی/ وزارت ارشاد اسلامی/ تهران/ ۱۳۶۳ ش

حرف ب:

۱-   بحار الانوار/ مولی محمد باقر مجلس/ موسسه الوفاء- بیروت/ ۱۴۰۳ ق- ۱۹۸۳ م

۲-   بانوی نمونه اسلام/ ابراهیم امینی/ دارالتبلیغ. الاسلامی/ قم/ ۱۳۴۹ ش

حرف ت:

۱-   تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان غرب/ عباس قنبری یناکی/ انتشارات کمیته تربیت بدنی/ ۱۳۶۷ ش

۲-   تفسیر صاف/ محمد بن المرتضی مشهور به فیض کاشانی/ چاپ اسلامیه، تهران/ ۱۳۵۴ش

حرف ج:

۱-   جایگاه ورزش بانوان/ مصطفی رئیسی/ انتشارات شورای همبستگی ورزش بانوان/ ۱۳۷۴ش

۲-   جواهر الکلام/ شیخ محمد حسن نجفی/ دارالاحیاء التراث العربی/ بیروت/ ۱۹۸۱ م

حرف ح:

۱-   حرمت بازی با شطرنج/ آیه ا… شیخ محمد مظفری/ انتشارات سید الشهداء/ قک/ ۱۴۱۷ ق

۲-   الحدائق الناضره/ یوسف بن احمد بحرانی/ مکتبه العزیز/ قم/ ۱۴۰۹ ق

مقدمه

   از روزی که خداوند بشر را خلق فرمود، نیاز به ورزش و تربیت بدنی نیرومند و قوی از جانب این مخلوق به خوبی حس شد چه از جنبه دفاع شخصی و یا کسب معاش و چه از جهت مقابله و رویارویی با طبیعت پیرامونش.

نیاز بشر به ورزش و تربیت بدنی در طول روزگاران همواره وجود داشته و هیچگاه نبود که انسان خویش را از داشتن بدنی سالم و قوی بی نیاز ببیند. هرچه زمان جلوتر می‌رفت به گونه های مختلف، انسان ضعیف از انجام اموری که توانایی لازم را داشته باز می تواند (هر زمان به مقتضای خودش) بعد از ظهر و ترویج شریعت اسلام که این دین همواره پیروانش را به داشتن بدنی سالم و قوی تشویق و ترغیب می کند، مسئله پرورش بدن به منظور برخورداری از روانی سالم در میان مسلمانان جایگاه ویژه ای یافت.

از جمله شعارهایی که اسلام نیز آن را تایید می‌کند این است که:

روح سالم در بدن سالم است. زیرا کسی که دارای بدنی ضعیف و تربیت نشده باشد، حتی به جای آوردن واجبات و عبادات نیز دچار کاستی و نقصان است چه رسد به اینکه بخواهد در محیط اطرافش احقاق حقی بکند و دست ظلمی را از دامن مظلومی قطع بکند.

اگر ما در سیره رهبران دینی از جمله علی (ع) یا حتی پهلوانان نگاه بکنیم در خواهیم یافت که ایشان قدرت بدنی بالا را در راه صحیح و جهت مثبت آن صرف می کردند و نه در راه ظلم به دیگران. در احوال پهلوانان دیده می شود که ایشان معتمد ونقطه اتکا افراد جامعه بوده اند چرا که ایشان توانسته اند معنویت را با قدرت بدنی ممزوج کرده و از ثمره شیرین آن که همانا دستگیری از افتادگان و کمک به بیچارگان باشد بهره ها برده اند ولی متاسفانه مسئله ورزش و تربیت بدنی باآن جایگاه رفیع که از آن یاد شد به صورت حربه تبلیغاتی در دست استعماراگران و دشمنان کشورهای جهان سوم در آمده و بهره هایی که ایشان از تبلیغات ورزش برده اند چیزی نیست جز پر کردن جیبهای خود و به باطل گذرانیدن وقت ارزشمند جوانان.

   امروزه ورزش آلت دست مبلغان محصولات کارخانه ها آمده و در جریان یک بازی یک فوتبال آخرین مدهای استعماری خود را برای کشورهای جهان سوم از طریق ماهواره تبلیغ می کنند.

   در اینجا لازم است بدان اشاره شود این است که از نظر اسلام ورزش هدف نیست، وسیله است. یعنی خود ورزش به عنوان انجام یک سری حرکات موزون نمی تواند هدف یک مسلمانان در زندگی باشد بلکه ورزش وسیله ای است که اگر در جهت صحیح آن قرار بگیرد می تواند در بهتر انجام دادن فرامین الهی به انسان کمک کند و همان گونه که قبلا اشاره کردیم طرز تلقی و برداشت اسلام و ورزش و تربیت بدنی هیچ کدام از سیاستهای امروزی نیست و اگر اسلام ما را به داشتن بدنی سالم و نیرومند توصیه می‌کند صرفاً به خاطر:

اولاً خود ماست که بتوانیم به وظائفی که از جانب خداوند برای ما تأمین شده به خوبی عمل بکینم و در آن کاستی و کوتاهی به علت ضعف بدنی نداشته باشیم و ثانیاً به خاطر جامعه پیرامون ماست که ما در سایه این نیرومندی جهت دار بتوانیم محیط پیرامون خویش را از فساد و تباهی پاک کرده و در جهت رضای معبود گام برداریم.

بخش اول

ورزش در لغت و تاریخچه ورزش

الف) ورزش از دیدگاه لغت فارسی

۱-   ورزش: .ورزیدن/ اجرای مرتب تمرینهای بدنی به مظنور تکمیل قوای جسمی و روحی.[۱]

۲-   ورزش:

الف) فعالیت منظم بدنی یا برنامه ریزی شده ای برای پرورش یا حفظ سلامتی بدن یا تواناییهای جسمی معین.

ب) علمی که برای کسب مهارت یا حفظ آن انجام می گیرد. [۲]

۳-   ورزش: ورزیدن. [۳]

۴-   ورزش: ملکه کردن ورزیدن باشد، همچو خمیر ساختن آب با آرد و آمیزش تمام دادن به چیزهای دیگر و هر کاری است که بسیار و با بار کنند، برای آنکه در آن هنرمند و کامل شوید.[۴]

ب) ورزش از دیدگاه لغت عرب

الف: راض یروض: روضاً و ریاضةً و ریاضاً، الحیوان، ذَلَّلَه، الدّر، ثَقَبه

الریاضه:

۱-  مصدر راض ۲- تمارین منظمه و العاب ذات اصول و قواعد یقصد بها الی تقویه الجسم و تغذیه النفس، بإکساب المرء صفات حمیده کالمثابره و الجلد واللین.

ج) تاریخچه ورزش

برای پی بردن به اهمیت ورزش و لاینفک بودن آن از زندگانی انسانها در طول تاریخ خوب است بحثی پیرامون تاریخچه ورزش داشته باشیم.

اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوت انجام می یافت و پاروزنی، بوکس، کشتی، شنا، شمشیر بازی و تیراندازی، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال، سافت بال، بستکبال و انواع فوتبال و چوگان بازی، والیبال، گلف، انواع تنیس، شنا، پرتاب وزنه و … جزو ورزش محسوب می شوند.[۵]

اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام نهاده اند یونانیان قدیم می باشند که ابتدا اصول ورزش در یونان خیل خشن و ناصحیح بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن دانسته اند. بعدها ورزش در یونان به شکل ریسمان بازی (جان بازی) درآمده و برای آن اهمیت زیادی قائل بودن و عمل کنندگان آن را آکروبات می نامیدند و این نوع حرکات را آکروبایتیک می گفتند. به محل هایی که درآنجا ورزش می نمودند ژیمنازیوم گفته می شد که مهمترین آنها یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش می کردند کلمه ژیمناز از کلمه گلیمنوس که به معنی لختی است گرفته و به آن محل ها نام نهاده اند و بعداً به عموم ورزش های بدنی نیز ژیمناستیک نام گذاشته شد.[۶][۱]– فرهنگی معین، دهخدا، ج ۱۴، ص ۲۰۴۷۶، ماده ورزش.

[۲]– فرهنگ زبان فارسی، امروز، تالیف: غلامحسین صمدی، ص ۹۸۴٫

[۳] – فرهنگ عمید، ج ۲ ص ۱۹۴۶٫

[۴] – فرهنگ جامعع فارسی، تالیف: محمد پادشاه، ص ۴۴۸۷٫

[۵]– اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید دکتر سیدرضا پاک نژاد، ص ۶۳٫

[۶] -ژیمناستیک، رحیم حسن نائینی. ص ۱۱٫

30,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ورزش و ادیان
 • مقاله تاثیر ورزش بر بیماری
 • تحقیق بررسی حقوق و مسؤولیت های اجتماعی زنان در اسلام ـ فمینیسم
 • مقاله اوضاع سیاسی و مذهبی ایران در آستانه ظهور اسلام
 • مقاله تاریخچه ورزش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.