گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

تعداد صفحات : ۵۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تحقیق حاضر گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت تهران می باشدو فصل اول به کلیات و نکاتی درباره ایمنی می پردازد. در فصل دوم به معرفی پالایشگاه تهران، تاریخچه، معرفی دستگاه های اصلی پالایش، معرفی مجتمع کارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران و معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه می پردازد.

پالایش یکی از عمده ترین عملیات نفتی است که بدنبال استخراج نفت انجام می پذیرد، نفتی که توسط لوله های قطور از مراکز بهره برداری به درون پالایشگاهها سرازیر می‎شود در این مراکز تصفیه  وپس از انجام فعل و انفعالات تبدیل به فرآورده های گوناگون مانند گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، قیر و انواع روغنهای صنعتی تولید گردیده و وارد شبکه توزیع می شود.

پالایشگاه تهران یکی از واحدهای پالایشی بزرگ ایران است که در حال حاضر با ظرفیت عملی ۲۵۰٫۰۰۰ بشکه تولید در درون نخستین پالایشگاه داخلی کشور بوده و از این نظر خدمات ارزنده ایی را در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن ایام ارائه نموده و می نماید. مجتمع پالایشگاهی تهران بنام پالایشگاه تهران نامیده می‎شود که مشتمل است بر دو پالایشگاه و همچنین مجتمع تصفیه و تولید روغن عملیات ساختمانی پالایشگاه تهران (پالایشگاه جنوبی اول) بر مبنای نیاز بازار ایران جهت تأمین مواد سوختی گرمازا و بنزین اتومبیل در سال ۱۳۴۴ آغاز و در ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ با ظرفیت طراحی هشتاد و پنج هزار بشکه در روز رسما مورد بهره برداری قرار گرفت و در طراحی این پالایشگاه از استانداردهای روز و آخرین کشفیا ت وابداعات صنعت نفت استفاده شده است.

در فصل سوم آزمایش های متعددی روی مواد نفتی و روغنی صورت می‎گیرد تا کنترل کیفیت مربوط به هر کدام صورت گیرد با انجام این تست ها و گزارش مربوط به هر کدام کیفیت مواد نفتی و روغنی از  لحاظ وجود مواد مزاحم مشخص می‎شود از جمله تست های موجود در این قسمت می‎توان به موارد : اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز، اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته و اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able و… نام برد.

در فصل چهارم آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی، آزمایش های موجود بر روی آب ترش؛ در فصل پنجم لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه ( ویژه، گاز، تجزیه) را توضیح می دهد.

واژه های کلیدی: ایمنی، پالایش، نفت خام، دستگاه تقطیر، دستگاه ایزوماکس، واحد تصفیه، کنترل، ازمایش

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات
پیشگفتار     ۲
نکاتی درباره ایمنی     ۳
فصل دوم –  معرفی پالایشگاه تهران
۱-۲- معرفی پالایشگاه تهران    ۶
۱-۱-۲- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران     ۷
۲-۱-۲- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن    ۹
۲-۲- معرفی دستگاه های اصلی پالایش    ۱۰
۱-۲-۲- معرفی دستگاه تقطیر در جو     ۱۰
۲-۲-۲- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء    ۱۱
۳-۲-۲- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع     ۱۱
۴-۲-۲- معرفی دستگاه کاهش گرانروی    ۱۱
۵-۲-۲- معرفی دستگاه تبدیل کاتالیستی    ۱۲
۶-۲-۲- معرفی دستگاه تولید هیدروژن    ۱۲
۷-۲-۲- معرفی دستگاه ایزوماکس    ۱۳
۸-۲-۲- معرفی واحد روغنسازی    ۱۳
۹-۲-۲- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله  حلالها    ۱۴
۳-۲- معرفی مجتمع کارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران    ۱۵
۱-۳-۲- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان    ۱۵
۲-۳-۲- معرفی واحد فورفورال    ۱۶
۳-۳-۲- معرفی واحد موم گیری     ۱۶
۴-۳-۲- واحد تصفیه با هیدروژن    ۱۷
۴-۲- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه    ۱۸
تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه  و آزمایش های مربوطه
فصل سوم- کنترل
۱-۳- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز     ۲۱
۲-۳- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته    ۲۲
۳-۳- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able    ۲۳
۴-۳- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی    ۲۴
۵-۳- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی    ۲۴
۶-۳- اندازه گیری نقطه نرمی قیر    ۲۵
۷-۳- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی    ۲۶
۸-۳- اندازه گیری گراویتی بر  روی مواد نفتی     ۲۷
۹-۳- رنگ سنجی در مواد روغنی    ۲۸
۱۰-۳- اندازه گیری ویسکازیته در مواد نفتی    ۲۹
۱۱-۳- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی    ۳۰
۱۲-۳- تقطیر مواد نفتی    ۳۱
۱۳-۳- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت    ۳۲
۱۴-۳- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی     ۳۳
۱۵-۳- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی    ۳۳
۱۶-۳- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی    ۳۴
۱۷-۳- تست متیل اتیل کتون در مواد نفتی    ۳۵
۱۸-۳- اندازه گیری میزان ضریب شکست در مواد روغنی    ۳۵
۱۹-۳- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan)    ۳۶
فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب
۱-۴- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی    ۴۰
۱-۱-۴- اندازه گیری سختی کل در آب صنعتی    ۴۰
۲-۱-۴- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی    ۴۰
۳-۱-۴- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی    ۴۱
۴-۱-۴- اندازه گیری نالکو ۳۵۴ در آبهای صنعتی    ۴۱
۵-۱-۴- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی    ۴۲
۶-۱-۴- اندازه گیری میزان نمک در آب صنعتی    ۴۲
۷-۱-۴- اندازه گیری قلیائیت نمک در آب صنعتی    ۴۳
۸-۱-۴- اندازه گیری pb در آب صنعتی    ۴۳
۹-۱-۴- فسفات در آب صنعتی    ۴۴
۱۰-۱-۴- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی    ۴۴
۲-۴- آزمایش های متداول بر روی آب ترش
۱-۲-۴- اندازه گیری میزان دی گلیکول آمین بر روی آب ترش (D.G.A)    ۴۵
۲-۲-۴- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش    ۴۶
۳-۲-۴- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P    ۴۶
۴-۲-۴- اندازه گیری آمونیاک در آب ترش    ۴۶
۵-۲-۴- اندازه گیری نمک در آب ترش    ۴۷
۶-۲-۴- اندازه گیری PH در آب ترش    ۴۷
۷-۲-۴- اندازه گیری نیتریت در آب ترش    ۴۷
۸-۲-۴- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش    ۴۸
۹-۲-۴- تست spent بر روی آب ترش    ۴۸
۱۰-۲-۴- اندازه گیری قلیائیت کل     ۴۹
۱۱-۲-۴- اندازه گیری مرکاپتان در آب ترش    ۴۹
فصل پنجم – لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه
۱-۵- لیست آزمایشهای گاز    ۵۱
۲-۵- لیست آزمایشهای ویژه     ۵۱
۳-۵- لیست آزمایشهای تجزیه     ۵۱

فصل اول:پیشگفتار

پس از سپری شدن مراحل اولیه دانشجویی در رشته کاربردی لازمه تکمیل جنبه های عملی آن گذراندن دوره کارآموزی می باشد تا بدین وسیله با جنبه های کاربردی معلومات حاصل شده آشنایی دقیق حاصل شود.

اکنون اینجانب این دوره را درشرکت پالایش نفت تهران، در قسمت آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد زیر نظر اساتید مجرب و کارآزموده که هدفشان تنها آشنایی بیشتر دانشجویان شرکت کننده با جنبه های علمی و متعادل کردن معلومات تئوری و عملی می باشد طی نمودم. اکنون پس از طی دوران کارآموزی این پایان نامه را باتمام رسانیدم از کلیه اساتیدی که مرا در انجام این امر یاری نمودند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

ایمنی

مسائل ایمنی و بهداشتی کار از جمله مسائلی هستند که امروزه توجه بسیاری از مسئولان و مدیران را در سطوح خرد و کلان جامعه به خود جلب کرده است و اقدامات مؤثری نیز در این زمینه انجام گرفته است. ولی متأسفانه به رغم این توجهات و سرمایه گذاریها همه ساله در تمام جهان شاهد حوادث و سوانحی هستیم که موجب مرگ هزاران انسان بی گناه و مجروح و معلول شدن میلیونها انسان دیگر می‎شود و خسارات جبران ناپذیری ایجاد می‎کند. تلفات ناشی از  حوادث و سوانح در محیط های کاری از سال ۱۹۵۵ میلادی بیش از مرگ و میرهای ناشی از جنگ ها و حوادث طبیعی بوده است.

حوادثی از قبیل حوادث نیروگاههای اتمی، وسایل حمل و نقل موتوری، فرو ریختن سقف ساختمانها، سقف معادن با انفجارهای درون آن، همه ساله جان میلیونها انسان را در معرض خطر قرار داده و میلیاردها دلار خسارت مالی، درمانی و مستغلاتی ایجاد می کند.

مجموعه دستور العمل های ایمنی

استفاده از مقررات استحفاظی فردی در محیط کار – بر اساس مقررات جاری صنعت نفت، استفاده از وسایل استحفاظی نظیر لباس کار، کفش، کلاه، دستکش و عینک ایمنی برای کلیه کسانیکه در وحدهای مختلف وزارت نفت به کار اشتغال دارند اجباری است. این وسایل با توجه به نوع مشاغل و در زمانهای مشخص، و درخواست سرپرستان واحدها و تایید ادارات ایمنی بین کارکنان توزیع می گردد. سرپرستان و مسئولین ادارات موظفند براستفاده مطلوب و به موقع از این وسایل توسط کارکنان نظارت نمایند. ادارات ایمنی برحسن اجرای این امر نظارت لازم را اعمال نمایند.

حیطه بندی تاسیسات و کنترل تردد – ورود افراد متفرقه به واحدهای عملیاتی و صنعتی مجاز نمی باشد. فقط کارکنان هر واحد مجاز به تردد در واحد مربوطه می باشند. ورود سایر کارکنان جهت انجام کارهای اداری و تعمیراتی با در دست داشتن مجوز از مسئولین ذیربط مسیر می‎باشد. بدین جهت مسئولین واحدها موظفند که مناطق تحت سرپرستی خود را با علائم و نشانه های کاملاً مشخص تعیین و از ورود افراد متفرقه ممانعت بعمل آورند. در این راستا سازمان حراست با علامت گذاری کارتهای شناسایی کارکنان محدوده تردد آنها را مشخص می نماید. مراجعه بازدیدکنندگان و افراد غیرشرکتی به واحدهای عملیاتی پس از اخذ مجوز حراست باید در معیت مسئولین واحدهای عملیاتی یا نماینده آنان صورت گیرد.

بازرسی سیستم امداد و اطفاء حریق- به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم های فوق الذکر کلیه وسایل ثابت و سیار‌آتش نشانی و ایمنی مستقر در واحدهای عملیاتی، ادارات و ایستگاههای آتش نشانی می بایستی توسط مسئولین ایمنی و آتش نشانی مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و مطابق با استانداردهای مربوط آزمایش و از سلامت آنها اطمینان حاصل شود. این بند شامل: کپسولهای اطفاء حریق دستی و چرخدار، شلنگها، نازلها، هایدرنتها، سیستم های اعلام و اطفاء حریق ثابت، تلمبه و خودروهای آتش نشانی، تلمبه ها، دستگاههای کف ساز آتش نشانی، چشم شوی ها،‌ آمبولانس، دستگاه های تنفسی، فیلترها و وسایل امداد نجات می گردد.

ضبط و ربط در تاسیسات و اماکن- مسئولین واحدها و بازرسان ایمنی موظفند که از واحدهای عملیاتی و محوطه های مربوط به طور منظم بازدید و بازرسی بعمل آورده، مواد ناامین را شناسایی نموده و با همکاری مسئولین ذیربط نسبت به رفع آنها اقدام بعمل آورند.

مقررات صدور پروانه های کارهای سرد وگرم – صدور پروانه های کارهای سرد و گرم برای انجام کارهای مختلف براساس مقررات و دستور العمل های مندرج در کتاب مقررات ایمنی نفت الزامی می‎باشد. این پروانه ها بایستی بطور دقیق تکمیل و دستورات مندرج در آن بطور کامل رعایت گردد. در صورت نیاز آزمایشات گازهای قابل اشتعال اکسیژن و گازهای سمی بایستی توسط افراد مجرب وآگاه و تایید شده انجام گیرند.

بدیهی است امضاء کنندگان پروانه کار مسئول عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت مفاد مندرج در پروانه کار می باشد.

در این پروانه ها می بایستی شرایط محیط کار و اقدامات احتیاطی که لازم است صورت گیرد دقیقا ذکر شده و از کلی گوئی اجتناب گردد مسئولین و بازرسان ایمنی موظفند که از کارهائیکه برای آنها پروانه کار صادر نشده و یا اقدامات احتیاطی کافی برای آنها صورت نگرفته ممانعت بعمل آورند.

فصل دوم:معرفی پالایشگاه تهران

۱-۱-۲- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران

پالایش یکی از عمده ترین عملیات نفتی است که بدنبال استخراج نفت انجام می پذیرد، نفتی که توسط لوله های قطور از مراکز بهره برداری به درون پالایشگاهها سرازیر می‎شود در این مراکز تصفیه  وپس از انجام فعل و انفعالات تبدیل به فرآورده های گوناگون مانند گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، قیر و انواع روغنهای صنعتی تولید گردیده و وارد شبکه توزیع می شود.

پالایشگاه تهران یکی از واحدهای پالایشی بزرگ ایران است که در حال حاضر با ظرفیت عملی ۲۵۰٫۰۰۰ بشکه تولید در درون نخستین پالایشگاه داخلی کشور بوده و از این نظر خدمات ارزنده ایی را در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن ایام ارائه نموده و می نماید. مجتمع پالایشگاهی تهران بنام پالایشگاه تهران نامیده می‎شود که مشتمل است بر دو پالایشگاه و همچنین مجتمع تصفیه و تولید روغن عملیات ساختمانی پالایشگاه تهران (پالایشگاه جنوبی اول) بر مبنای نیاز بازار ایران جهت تأمین مواد سوختی گرمازا و بنزین اتومبیل در سال ۱۳۴۴ آغاز و در ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ با ظرفیت طراحی هشتاد و پنج هزار بشکه در روز رسما مورد بهره برداری قرار گرفت و در طراحی این پالایشگاه از استانداردهای روز و آخرین کشفیا ت وابداعات صنعت نفت استفاده شده است. در سال ۱۳۵۲ با ایجاد تغییراتی در سیستم طراحی این پالایشگاه ظرفیت آنرا به صد و پنج هزار بشکه در روز افزایش دادند روند این افزایش مصرف و سیاست تأمین نیازهای بازار داخلی ساختن پالایشگاهی دیگر را در کنار پالایشگاه اول تهران ایجادب نمود.

لذا با استفاده از تجارب حاصل از طراحی و ساختمان این پالایشگاه ساختمان پالایشگاه دوم تهران را در جوار پالایشگاه اول بر مبنای کپیه سازی با حذف  اشکالات و نارسائی های موجود تسجیل نمود و کار ساختمانی آن از اواخر سال ۱۳۵۰ آغاز و در فروردین ماه سال ۱۳۵۳ با ظرفیت یکصد هزار بشکه تولید در روز شروع بکار کرد.

نفت خام مورد نیاز این پالایشگاهها از منافع نفتی اهواز تأمین می گردد و طراحی واحدها چنان انجام گرفته است که می‎تواند درصد نفت خام شیرین اهواز و یا ۷۵% نفت اهواز و ۲۵% نفت خام سنگین سایر مراکز را تصفیه و تقطیر نماید. هدفی که در طرح ریزی و انتخاب دستگاههای پالایش در هر شرایط مورد نظر قرار گرفته است تأمین و تولید حداکثر فرآورده های میان تقطیر یعنی نفت سفید و نفت گاز بوده است. برای ازدیاد تولید این فرآورده از تکنیک تبدیل (تبدیل کاتالیستی و آیزوماکس) حداکثر بهره وری را دریافت نموده اند.

رشد اقتصادی و رفاه حاصل از ازدیاد سریع قیمت نفت در اوائل سالهای دهه پنجاه باعث ایجاد صنایع مونتاژ و در نتیجه ازدیاد منابع مصرف روغن گردید. برآورد مصرف و بررسیهائیکه در این باره انجام گرفت نشان داد که تولیدات کارخانجات داخلی که عبارت بودند از پالایشگاه آبادان و شرکت تولید و تصفیه روغن پاسخگوی تأمین احتیاجات روز کشور نمی باشد لذا ایجاد کارخانه ای که بتواند نیازهای آتی را تأمین نماید مورد احتیاج واقع شد. از اینرو امکانات احداث یک واحد یکصد هزار متر مکعبی روغن در سال در مجاورت مجتمع پالایشگاهی تهران فراهم گردید این مجتمع شامل واحدهای اصلی پالایش از قرار آسفالت از فورفورال، واحد جداسازی موم و تصفیه با گاز هیدروژن و واحدهای وابسته از قبیل دستگاه اختلاط و امتزاج روغن، سیستم تولید و بسته بندی قوطیهای یک لیتری، چهار لیتری، چلیک بیست لیتری و بشکه های ۲۱۰ لیتری می باشد. روغنهای تولیدی پالایشگاه تهران با نامهای: الوند، البرز، چهار فصل، الموت، لار و ارژن جهت استفاده در مورتورهای احتراقی مطابق با آخرین و جدیدترین استانداردهای بین المللی ساخته و عرضه می گردد و علاوه بر آن انواع روغنهای صنعتی نیز از تولیدات این کارخانجات می‎باشد و اخیراً نیز محصولات جدیدی از روغن ترانس پارافین مایع، روغن انتقال حرارت نیز به بازار مصرف عرضه گردیده است.

دراینجا باید یادآور می گردد که ظرفیت تقطیر و تصفیه نفت خام در پالایشگاه تهران یا از بین بردن تنگناها به حد نصاب تولید دویست و پنجاه هزار بشکه در روز افزایش یافته و ظرفیت تولید روغن نیز مورد تجدید قرار گرفته و میزان جدید تولید ۱۴ میلیون لیتر از انواع مختلف روغنهای چرب کننده و صنعتی بدست آمده است.

پالایشگاه تهران علاوه بر تصفیه نفت خام و تولید و تحویل فرآورده های نفتی خدمات مورد لزوم را در زمینه های مختلف صنعتی به سازمانهای تابعه وزارت نفت و همچنین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت ارائه نموده است و می نماید  و این پالایشگاه شرکت فعال در امر بازسازی و نوسازی پالایشگاه آبادان و پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) داشته و خدماتی را بشرح زیر ارائه داده است:

بازسازی کلیه قسمتهای آب و برق و بخار و منجمله دیگ بخار و تلمبه خانه، کمپرسور هوا و هم چنین برجهای خنک کننده.

بازسازی واحدهای راکتور، دستگاه احیاء کننده دستگاه ذخیره کاتالیست و واحد تقطیر و هم چنین سایر واحدهای وابسته به دستگاه کت کراکر پالایشگاه آبادان که قادرا ست روزانه حدود ۴۰ هزار بشکه خوراک را دریافت و آنرا تبدیل به سه میلیون لیتر بنزین مرغوب با اکتان بالای ۹۴ بنماید و کلیه سرویسهای جنبی واحد مربوطه به کت کراکر بازسازی گردید و در حال حاضر در سرویس تولید قرار دارد.

بازسازی و تعمیرات ۱۱۰۰ دستگاه منازل سازمانی در آبادان در منطقه بوآرده.

شرکت بسیار فعال در بازسازی بخشهای مهمی از پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) با اعزام گروه های مختلف در سطوح تخصصی.

۲-۱-۲- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن

از نفت خام این ماده سیال انواع سوختها برای وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی و حلالهای مخصوص، روغنهای موتور، قیر برای جاده سازی و بالاخره تعداد زیادی فرآورده های دیگر تهیه می گردد. بدیهی است که نفت خام بخودی خود قابل استفاده نمی باشد برای آمادگی آن جهت مصرف لازم می اید که نخست تصفیه شود.

اولین مرحله تصفیه، تفکیک نفت خام بوسیله تقطیر است. در مرحله بعدی اجزاء حاصله از آن بوسیله شستشو با مواد شیمیایی یا با اضافه کردن مواد شیمیایی برای مصرف مورد نظر آماده می گردند. در حقیقت وظیفه اصلی یک پالایشگاه عبارتست از:

الف- تهیه یک عده محصول از نفت خام که دارای نقطه جوش معینی بوده و قابل عرضه در بازار باشد.

50,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.