گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

گزارش کارآموزی بررسی نحوه تولید در شرکت

تعداد صفحات : ۱۵۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

توجه به سیستم تولید ونحوه و چگونگی تولید یکی از بهترین هدفها برای دستیابی به صحنه های بین المللی بشمار می رود. لذا چگونگی کارکرد و جایگاه این سیستم در اقتصاد جامع می تواند عاملی جهت حرکت و رشد و توسعه و یا دلیلی برای کند کردن رشد اقتصادی تلقی می گردد. در تجارت بین المللی بهترین عاملی که سبب موفقیت در رقابت بازارهای جهانی شناخته شده، کیفیت محصول و خدمات است وبه آن از دیدگاه های مختلف مانند کیفیت از نظر مصرف کننده عامل رقابت ،سوددهی و داشتن سهم بازار توجه می شود.

این تحقیق در ارائه نحوه عملکرد واحدتولید در بهینه تر نمودن محصولات تولیدی شرکت را دارد چون محصولات دارای استفاده ای متنوع و حساسی بوده و می توانند دارای بازار مناسبی در داخل و خارج از کشور باشند، اما با بهبود و ارتقاء وضع کیفیت محصولات و فرهنگ کیفیتی کشور میسر می باشد و این تحقیق شامل پنج فصل می باشد.

فصل اول: تاریخچه و معرفی واحدهای مختلف به همراه محصولات تولیدی شرکت. محصولات این شرکت به دو بخش عمده تقسیم می گردد : سازه های فلزی : در این زمینه این شرکت توانایی تولید انواع پایه های انتقال نیرو و مخابراتی و تلسکوپی تا ۴۰۰ کیلو ولت را دارا می باشد. ضمناً این شرکت توانایی ساخت سازه های مشابه را نیز دارد.

گا لوانیزاسیون گرم : محصولات قابل تولید در این زمینه شامل :گالوانیزاسیون گرم انواع پایه های انتقال نیرو ، مخابراتی و تلسکوپی ،انواع گرتینگ ،انواع سازه های جاده ای (گارد ریل )، انواع  سازه های دریایی ، پالایشگاهی ، نیروگاهی و سکوه های نفتی، سینی و نردبان کابل و سایر سازه های فولادی و …

فصل دوم: مرور مطالعاتی در مورد موضوع مطرح شده از منابع مختلف کتابخانه. پوشش گالوانیزه برای محافظت قطعات فولادی و چدنی در مقابل خوردگی صورت می گیرد. و در ادامه به دسته بندی محیط از نظر تأثیر  بر پوشش گالوانیزه می پردازد.

فصل سوم: نحوه اجرای کنترل کیفیت در شرکت.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نظریات و مسائل بیان شده در مورد کیفیت: کنترل کیفیت:عبارتست از کلیه فعالیت هایی که بکار می گیریم  تا محصول طبق استاندارد تولید و تحویل  گردد.

تعریف استاندارد:به معنی  سنجش  یعنی قاعده، قانون،  ضابطه  و یا کلیه  اصول  که  کار بر اساس  آن انجام می گیرد .

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

واژه های کلیدی: سازه های فلزی، گا لوانیزاسیون گرم، اتمسفر زیاد خورنده، اتمسفر های صنعتی معمولی، اتمسفر های روستایی، حفاظت کاتدی، کنترل کیفیت، کروماته کردن 

فهرست مطالب

مقدمه:۷
فصل اول :تاریخچه و معرفی واحدهای مختلف به همراه محصولات تولیدی شرکت۸
گالوانیزه گرم۱۹
نحوه دریافت سفارش (بازاریابی)۲۱
آموزش۲۱
فصل دوم:مرور مطالعاتی در مورد موضوع مطرح شده از منابع مختلف کتابخانه۲۵
اتمسفر زیاد خورنده ۲۸
اتمسفر های صنعتی معمولی۲۸
اتمسفر های حومه شهری۲۸
اتمسفر های دریایی استوایی ۲۹
اتمسفر های روستایی۲۹
جنبه های الکترو شیمیایی خورندگی ۳۰
حفاظت کاتدی۳۷
شکنندگی فولاد ۴۷
سرد کاری شدید ۴۸
ویژگی روی مصرفی در گالوانیزاسیون۵۲
فصل سوم: نحوه اجرای کنترل کیفیت در شرکت ۶۰
گزینش فولاد ۶۱
عوامل موثر بر پیچیدگی و تغییر شکل۶۶
تحویل بار۶۷
عوامل شلاته و کمپلکس ساز۷۱
چربی گیر۷۳
اسید شویی فولاد ۷۵
دیگچه(وان مذاب)۸۵
طول عمر دیگچه ۸۹
سیستمهای حرارتی الکتریکی۹۱
سیستمهای حرارتی القایی ۹۳
رفتار مایع فلز روی۱۰۲
خنک کردن قطعات۱۰۹
صل چهارم : تجزیه و تحلیل نظریات و مسائل بیان شده۱۱۴
توزین قبل وبعد از گالوانیزه۱۲۳
اسپکترومتری با اشعه x 123
چسبندگی۱۲۴
روش تهیه فلاکس از مواد اولیه۱۳۴
کروماته کردن۱۳۵
مقاومت خوردگی ۱۳۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات۱۴۲
نتیجه گیری۱۴۳
توصیه ها۱۴۴
پیشنهادات۱۴۵
منابع۱۴۶

منابع

گالوانیزاسیون ،ترجمه کاظم نقندریان –انتشارات وزارت صنایع دفاع ۱۳۷۳

محمد علی شفیعا ،انتشارات دانشکار- چاپ اول ۱۳۷۹

مدیریت کیفیت جامع ، اصغر زمردیان-چاپ اول ۱۳۷۳

منابع موجود در کتابخانه شرکت رویین ساز

زمردیان – اصغر، مدیریت کیفیت جامع، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش

۶ – لامعی – ابوالفتح، مبانی مدیریت کیفیت کمیته کشوری ، وزارت بهداشت درمان و

–  فرجی- حمیدرضا  ، ۱۳۸۱ ، رهبران ، ماهنامه تدبیر – سال چهاردهم – شماره ۱۳۷

– ابوالحسنی – فرید، بهمن ۱۳۷۶ حل مساله به شیوه مدیریت کیفیت گالوانیزاسیون

– اسمیت – کیت، مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتی، مجتبی رجب بیگی، نشریه مدیریت دولتی شماره ۲۶-۱۳۷۳٫

ادوارد – دمینگ، خروج از بحران، ویلیام ادوارد، ترجمه نوروز درداری موسسه خدمات فرهنگی رسا ۱۳۷۵

– امیران – حیدر، مدیریت مشارکتی از طریق کنترل کیفی، انتشارات امین آذین چاپ اول ۱۳۷۱

– زمردیان – اصغر، مدیریت کیفیت جامع، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ۱۳۷۳

– لامعی – ابوالفتح، مبانی مدیریت کیفیت کمیته کشوری ارتقا کیفیت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، چاپ دوم، آذر ۱۳۷۸

رجب بیگی – مجتبی، سلیمی – محمدحسین، مدیریت فراگیر(TQM) ، مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۷۴

مقدمه:

با پیشرفت علوم روشهایی جهت بهبودوبهینه سازی نحوه تولید به وجود آمد. استفاده از روشهای بهینه کردن تولید در مدیریت  تولید کننده را از تغییرات  ناگهانی و یا جزیی در کیفیت محصول آگاه ساخته و اجرا اقدامات چاره جویا نه را امکان پذیر می سازد و از تولید اقلام معیوب و تحمیل هزینه های سنگین جلو گیری می کند. این تحقیق در ارتباط با نحوه وروشهای تولید می باشد که سعی در تشریح و کاربرد ان در صنعت دارد. بعد از مشخص شدن اهداف تحقیق و نحوه وروشهای تولید سعی در شناخت نحوه انجام در شرکت و مشخص شدن مشکلات آن در قسمتهای مختلف کارخانجات توسط واحد تولید این شرکت می باشد.

این تحقیق در ارائه نحوه عملکرد واحدتولید در بهینه تر نمودن محصولات تولیدی شرکت را دارد چون محصولات دارای استفاده ای متنوع و حساسی بوده و می توانند دارای بازار مناسبی در داخل و خارج از کشور باشند، اما با بهبود و ارتقاء وضع کیفیت محصولات و فرهنگ کیفیتی کشور میسر می باشد و این تحقیق شامل پنج فصل می باشد.

فصل اول: تاریخچه و معرفی واحدهای مختلف به همراه محصولات تولیدی شرکت.

فصل دوم: مرور مطالعاتی در مورد موضوع مطرح شده از منابع مختلف کتابخانه.

فصل سوم: نحوه اجرای کنترل کیفیت در شرکت.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نظریات و مسائل بیان شده در مورد کیفیت

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 فصل اول :تاریخچه و معرفی واحدهای مختلف به همراه محصولات تولیدی

تاریخچه:

این شرکت  در سال ۱۳۷۶ با هدف انجام خدمات گالوانیزه گرم بمنظور تکمیل پوشش سازه های فلزی در برابر عوامل محیطی و ایجاد پوششی مطمئن و مناسب باحضور جمعی از صنعتگران و متخصصی کارآزموده تاسیس گردید. با توجه به رضایت و تشویق و پیشنهادات مشتریان و کارفرمایان محترم این شرکت توانست بایاری خداوند متعال نسبت به طرح توسعه کارگاههای خود همت گمارد و در دو بخش کاملاً مجزا و بطور کامل که شامل بخش کارگاههای گالوانیزه گرم و بخش کارگاههای ساخت سازه های فلزی میباشد در  حال حاضر خدمات خودرا ارائه نماید.

این کارخانه  در زمینی به مساحت ۳۰٫۰۰۰ متر مربع و دارای   ۱۰٫۰۰۰ متر مربع سوله در شهرک صنعتی شماره۳ (خیرآباد) شهرستان اراک واقع می باشد. که با استفاده از انواع ماشین آلات مدرن دارای ظرفیت خط تولید گالوانیزه ۲۱٫۰۰۰ تن و ظرفیت خط تولید سازه های فلزی ۵٫۰۰۰ تن در سال است.

کارگاه های  این شرکت عبارتند از :

۱- کارگاههای خطوط کامل گالوانیزه گرم : با دارا بودن تجهیزات کامل شامل کارگاه خط شستشو (پیکلینگ)- آماده سازی و پیش گرم و دو دستگاه وان مذاب به ابعاد ۱۸۰×۱۶۰×۸۰۰ و ۱۲۰×۱۰۰×۶۳۰ سانتی متر بهمراه جرثقیل های هوائی و دروازه ای و سایر وسایل مورد نیاز قادر به انجام کلیه خدمات گالوانیزه گرم براساس استاندارد ASTM-A123 و نظرات مشتری بر روی انواع سازه های فلزی که بصورت سه شیفت و ظرفیت تولید بیش از ۲۱ هزار تن در سال ،  فعالیت می نماید.
۲- کارگاههای سازه های فلزی : مجهز به انواع ماشین آلات مختلف شامل انواع پرس- پانچ- دریل رادیال- کوره خم و ماشین آلات رول فرمینگ و پرس بریک و… بوده که در جهت انجام تولید انواع پایه های انتقال نیرو و تلسکوپی تا ۴۰۰ کیلو ولت و با ظرفیت حدود بیش از ۵ هزارتن درسال  فعالیت می­نماید.

پروژه های انجام شده و در دست اقدام

– انجام عملیات گالوانیزه گرم جهت انواع پایه های انتقال نیرو با شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران (متبا) و شرکت مهندسی طراح گستران پویا (مطنا) طی قراردادهای متوالی اجرائی که در حال حاضر ادامه دارند.

– انجام عملیات گالوانیزه گرم جهت انواع سازه های فلزی توسعه و تجهیزات ایمنی راههای کشور طی       قراردادهای  مختلف با وزارت راه و ترابری و شرکت تجهزات ایمنی راهها.

-انجام عملیات گالوانیزه گرم بخشی از انواع سازه های مربوط به نیروگاه های کشور با نظارت شرکت مدیریت  پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) و با همکاری شرکتهای پارس گرما- آتمسفر و…

– انجام عملیات گالوانیزه گرم جهت انواع سازه های مربوط به پالایشگاههای کشور با همکاری شرکت های بخش خصوصی داخلی.

-انجام عملیات گالوانیزه گرم با سایر پیمانکاران و شرکتهای بخش خصوصی در زمینه دکلهای مخابراتی و انتقال نیرو و سازه های تاسیساتی (گرمایشی- برودتی) و سازه های ویژه خاک مسلح (سد سازی).

– انجام عملیات گالوانیزه گرم جهت انواع اسکلت فلزی پلهای هوائی و سالن ها با همکاری شرکت های ماشین سازی اراک- شرکت هپکو و صنایع آذرآب .

– ساخت انواع پایه های انتقال نیرو تا ۴۰۰ کیلو ولت با شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران (متبا) و شرکت مهندسی طراح گستران پویا (مطنا) طی چندین قرارداد متوالی و ادامه دار.

– انجام قراردادهای ساخت و گالوانیزه قطعات برجهای انتقال نیرو و ملحقات آنها با برقهای منطقه ای و شرکت مهندسی طراح گستران پویا (مطنا).

– انجام ساخت و گالوانیزه پست های انتقال نیرو و پایه های مخابراتی و انتقال نیرو با سایر شرکتهای بخش خصوصی و دولتی.

– انجام گالوانیزاسیون کامل پایه های انتقال نیرو از نوع تلسکوپی و لوله ای جهت کشور سوریه با همکاری شرکت ایران اسپیرال.

– انجام عملیات گالوانیزاسیون  برج های انتقال نیرو به میزان ۳٫۰۰۰ تن جهت توسعه خطوط داخلی کشور.

– انجام عملیات گالوانیزاسیون بخشی از پایه های توربین های بادی کشور ( انرژی های نو).

خط مشی سازمان    

شرکت گالوانیزه روئین ساز اراک ارائه کننده خدمات گالوانیزه گرم انواع قطعات فولادی به بازارهای داخلی و خارجی با اتکاء به خداوند منان و نیروهای متخصص خویش جهت رسیدن به خواسته های مشتری و جلب رضایت آن تمام تلاش و دانش خود را بکار برده و در تحقق این امر از استراتژی طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 /2000  بهره می‎جوید و بدینوسیله اهداف و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می‎دارد :

-جلب اعتماد و رضایت مشتری

– فراهم نمودن زمینه های لازم جهت بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصولات

-فراهم نمودن زمینه های لازم و مساعد برای مشتریان جهت کنترل خدمات ارائه شده .

-ارائه روشهای نوین  و بهره گیری از مطالعات و ارتباط با سازمانها و مراکز علمی

-کاهش ضایعات

– فراهم نمودن محیط مناسب جهت کارگروهی پرسنل و آموزش آنان  .

– تدوین برنامه زمانبندی بمنظور پیگیری زمان و نحوه اجرای هر قرارداد

-تلاش در بهبود مستمر و ارتقاء سطح کیفی واحدها با بازنگری در مورد مسئولیتها ، فعالیتها و دستورالعمل های هر واحد  .

مدیریت شرکت روئین ساز با آگاهی کامل از اهداف و خط مشی فوق با روشن کردن اهمیت این اهداف برای پرسنل ، تمام توان و نیروهای خود را به کار بسته تا با همکاری و همیاری یکدیگر به مهمترین خواسته که همان رضایت و خشنودی مشتری است نایل آید .

محصولات این شرکت به دو بخش عمده تقسیم می گردد :

۱- سازه های فلزی :

در این زمینه این شرکت توانایی تولید انواع پایه های انتقال نیرو و مخابراتی و تلسکوپی تا ۴۰۰ کیلو ولت را دارا می باشد. ضمناً این شرکت توانایی ساخت سازه های مشابه را نیز دارد.

۲-گا لوانیزاسیون گرم :

محصولات قابل تولید در این زمینه شامل :

گالوانیزاسیون گرم انواع پایه های انتقال نیرو ، مخابراتی و تلسکوپی

انواع گرتینگ

انواع سازه های جاده ای (گارد ریل )

انواع ایر کولر

انواع  سازه های دریایی ، پالایشگاهی ، نیروگاهی و سکوه های نفتی

سینی و نردبان کابل و سایر سازه های فولادی

بسته بندی محصول گالوانیزه :

_  استفاده از چوب شیاردار ، تسمه فلزی ، موکت و صندوق چوبی برای بسته بندی .

_ در صورت درخواست مشتری بسته بندی طبق درخواست مشتری و دستورالعمل ارائه شده از طرف کنترل کیفی صورت بگیرد .

_  نوع بسته بندی به صورتی باشد که قابل بارگیری ، دارای کمترین حجم ممکن و ایمن باشد .

– در مورد نبشی به صورت زیر عمل شود :

* در مورد قطعات بدون خم ردیف اول بصورت ۸ و ردیف دوم به صورت ۷ و متناوبا تا تکمیل بسته ادامه داده خواهد شد .

* در صورت خم داربودن تماما به صورت ۸ چیده شوند .

*  قطعات می‎بایست هم ردیف بر روی یکدیگر چیده شود بطوریکه انتهای بسته صاف و یکدست باشد .

* فاصله اولین چوب شیاردار تا لبه ۳۰ سانتیمتر باشد و در مورد قطعات با طول کمتر از ۲ متر فاصله تا لبه قطعه ۱۵ سانتیمتر باشد .

*  فاصله بین چوبهای شیاردار حداکثر ۲ متر از یکدیگر باشد .

*  حداکثر ارتفاع هر بسته ۵۰ سانتیمتر باشد .

*  چیدن قطعات مختلف با تعداد کم ( که به صورت یک بسته قابل جداسازی نباشد ) بر روی یکدیگر به شرط هم تیپ بودن و نزدیکی سایز صورت گیرد .

*  در صورتی که قطعات کمتر از ۵۰ سانتیمتر طول داشته باشند از صندوق استفاده شود .

*  حداکثر عرض هر بسته ۵۰ سانتیمتر باشد .

*  بر روی هر بسته باید تعداد قطعه و شماره قطعه که  برروی یک برگه ( ترجیحا ضد آب ومقاوم ) نوشته شده ، نصب شود

* در برگ مشخه بسته نام شرکت روئین ساز اراک و نشان OK  کنترل کیفی باید نوشته شده باشد .

* چیدن بسته ها بر روی هم نباید از ۴ عدد بیشتر باشد .

*  ابعاد چهار تراش ۷*۸ به طول ۴۰ ، ۴۵ و ۵۰ سانتیمتر باشد که شیار در وجه ۷ سانتیمتر است .

*  عرض موکت مورد استفاده ۵ سانتیمتر است که به اندازه طول قسمت قابل دید تسمه است .

الف )  دستور کار تعیین ضخامت پوشش گالوانیزه :

تعیین ضخامت پوشش با ضخامت سنج الکتریکی انجام می شود

اطمینان از کالیبره بودن دستگاه در ابتدای هر نوبت کاری .

محل مورد ضخامت سنجی باید عاری از مواد زائد ، رنگ ، مارک و یا ناهمواری زیاد باشد .

بر روی قطعه ۵ ناحیه به مساحت تقریبی ۵ سانتیمتر مربع( برای هر ناحیه ) را انتخاب کرده ، درهر ناحیه حداقل ۵ نقطه را ضخامت سنجی می‎نمائیم .

ناحیه های انتخابی نباید بر روی لبه ها و یا قسمتهایی باشد که خوردگی فلز پایه زیاد است ، باید در طول و  وسط قطعه باشد .

قطعه مورد نظر نباید دمایی بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد داشته باشد . (به طور تجربی در حدی باشد که بتوان قطعه را با دست نگه داشت )

حداقل ضخامت خوانده شده در ناحیه نباید از مقادیر زیر کمتر باشد در غیر این صورت قطعه به کارگاه گالوانیزه برگردانده شود .

برای قطعات با ضخامت بالای ۲/۳ میلیمتر    ۶۵ میکرون

برای قطعات با ضخامت زیر   ۲/۳ میلیمتر   ۴۵ میکرون

مورد بالا شامل لوله ومفتول نمی شود .

در مورد لوله با هر ضخامتی    حداقل ضخامت  ۴۵ میکرون

در مورد مفتول با هر ضخامتی  حداقل ضخامت ۵۰ میکرون

در صورتی که ضخامتی غیر از مقادیر بالا مورد نظر باشد طبق دستور کنترل کیفی و مقادیر داده شده در فرم سفارش تولید عمل شود .

متوسط ضخامت خوانده شده در ناحیه نباید از مقادیر داده شده در جدول زیر کمتر باشد . در غیر این صورت قطعه به کارگاه گالوانیزه عودت داده شود .

از ۴/۶ به بالا از ۸/۴ تا ۴/۶ از ۲/۳ تا ۸/۴ از ۶/۱ تا ۲/۳ زیر ۶/۱ انواع فولاد
۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰ پروفیل ساختمانی
۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰ تسمه
۸۰ ۸۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰ لوله
۸۵ ۷۰ ۶۵ ۵۵ ۵۵ مفتول
           

پروفیل ساختمانی شامل : ورق – نبشی – لوله تلسکوپی – گریتینگ – نرده – پلیت –ناودانی –تیرآهن   میباشد

ب) بررسی ظاهر قطعات گالوانیزه شده :

ظاهر پوشش باید یکنواخت ، صاف و یک رنگ باشد .

منظور از یکنواختی پوشش آن است که در طول قطعه گالوانیزه شده، تجمع روی اضافی منجمد شده (ماسیدگی ) و همچنین تشخیص دو منطقه با ظاهری متفاوت بر روی قطعه ممکن نباشد

منظور از صاف بودن پوشش آن است که بر روی پوشش برآمدگی ، ذرات چسبیده اضافی به پوشش ، تفاله روی ( دراس ) ، سرباره وان مذاب (خاکه وان ) و یا هر نوع روی اضافی که به صورت نقطه‎ای و یا در حین تخلیه بر روی قطعه منجمد شده ( شرآبه) ، نباشد .

منظور از یک رنگ بودن پوشش آن است که قطعه باید دارای رنگی نقره ای روشن بوده و فاقد هر گونه رنگ دیگری باشد .

قطعات باید فاقد پیچیدگی و یا تابخوردگی باشند .

در صورت مات شدگی قطعات ادامه تولید مشروط به اجازه کنترل کیفی است و در صورت قید شدن ، عدم مات شدگی ، در فرم سفارش تولید، از تولید خودداری شود .

پوشش باید عاری از نقاط ولکه های بدون پوشش (سوختگی ) باشد .

لکه های بدون پوشش در بلند ترین وجه خود نباید از ۲ سانتیمتر بیشتر باشد و همچنین مساحت لکه سوخته نباید از ۰۵/۰ % مساحت سطح بیشتر باشد ( ۵ سانتیمتر مربع برای یک متر مربع مساحت )

در صورت عدم شرایط قید شده در بند ۱ تا ۶  قطعات معیوب در مکانی جداسازی شده و با هماهنگی کنترل کیفی و دستور العملهای اجرایی رفع عیب شود .

ج) آزمون و بررسی چسبندگی پوشش :

پوشش گالوانیزه باید از چسبندگی قابل قبول برخوردار باشد .

کنترل کیفی موظف است برای هر گونه از تولید ۳ قطعه را به صورت اتفاقی انتخاب کرده و با تیغ موکت بری( کاتر) تست نماید .

تیغ کاتر باید در یک زاویه ۴۵ درجه(به طور تقریب ) بر روی پوشش به منظور برداشتن پوشش کشیده شود و در صورت نمایان شدن فلز پایه و جداشدن یک لایه پوشش ، چسبندگی مورد تائید نمی باشد.

در صورت مشاهده عدم چسبندگی تعداد بیشتری تست شود و آزمایشات تکمیلی را به آزمایشگاه ارجاع داده و با تائید کنترل کیفی از تولید جلوگیری شود و یا قطعات تولید شده جداسازی شود .

توجه :  پریدگی لبه ها و یا هرگونه علائمی که نشان از افت چسبندگی دارد گزارش شود .

گالوانیزه گرم 

شرکت روئین ساز اراک بر اساس این  طرح تمامی خدمات خود را با مختصر تغییرات بر اساس خواسته مشتری و یا استاندارد تعریف شده انجام خواهد داد . هدف از ارائه این طرح هماهنگی و اطمینان از رسیدن به فرآیند تکوین خدمات بصورت اصولی ، منطقی و عملی می باشد .

شرکت روئین ساز اراک خدمات خود را در قالب گالوانیزه گرم قطعات و سازه های فولادی و گالوانیزه قطعات برجهای انتقال نیرو و مخابراتی ارائه می دهد .

مواد ورودی جهت ارائه خدمات به شرح زیر می باشد :

– مواد فولادی ( بار سیاه ) جهت انجام گالوانیزاسیون، که کل فرآیند، جهت گالوانیزه این مواد طراحی و اجرا می گردد. این مواد جزء اموال مشتری محسوب می گردد و باید بر اساس مواردی که در فرآیند گالوانیزه و غوطه وری ایجاد مشکل ننماید طراحی وساخته شده باشد.

-شمش روی : اصلی ترین ماده اولیه ورودی جهت ایجاد یک لایه پوشش بر روی سطح فلزات ، روی مصرفی باید خالص و بر اساس استاندارد ASTM B6   باشد .

-اسید کلریدریک : شرکت جهت زنگ بری و پاک کردن آلاینده ها از سطح فلز از اسید کلریدریک ۱۵ تا ۲۰% استفاده می کند . درصد این اسید توسط واحد آزمایشگاه تعیین می گردد .

-آب : آب مورد نیاز برای آبکشی قطعات ( مورد استفاده کارگاه گالوانیزه ) از آب لوله کشی شهرک صنعتی تامین می گردد .

120,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.