گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

تعداد صفحات : ۱۳۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

موجود زنده ای چون انسان ،‌ترکیب پیچیده ای از انواع ارگانیسم ها و مکانیسم های حیاتی عالی است و در واقع بنا به تعبیری شاهکار خلقت است .هر گونه عدم توازن و عدم تعادلی می تواند منجر به بروز بیماری و اختلال در سیستمهای بدنی و کارآئی کلی انسان گردد ، بنابراین نحوه بکاربردن دارو، میزان دقیق مصرف تعداد دفعاتی که می بایستی مصرف گردد و اینگونه امور معمولاً توسط اولیای امور (پزشکان و مسئولان امور دارویی) در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد ، به غیر از آن مسئله مهم دیگر نحوه ساخت و کیفیت دارو می باشد که مربوط به امور داروسازی و کارخانجات تولید مواد دارویی می شود .

تحقیق حاضر گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو شرکت داروسازی حکیم می باشد که بخش اول آن تاریخچه شیمی دارویی، طبقه بندی داروها، تعریف آنالوگ یک دارو، متابولیسم داروها و نام گذاری داروها و … را بیان می کند.

در بخش دوم مشخصات و شرایط کار در یک لابراتوار داروسازی نمونه، بخش تهیه گرانول، بخش قرص سازی، بخش تهیه مایعات خوراکی، کنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی و کنترل در انبار مواد اولیه یا در اتاق توزین، روش سنجش کپسول تتراسایکلین و … را بررسی می کند. کنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی :در جریان تولید محصول دارویی شرایط محیطی از قبیل : نور ،‌رطوبت و گازهای هوا ،‌تغییر برنامه ریزی صحیح ماشین آلات تنظیم شده و خطاهای کارکنان برروی کیفیت فرآورده تاثیر میگذارند لذا جهت بررسی و کنترل این تاثیرات و خارج نشدن کیفیت فرآورده از حد استاندارد لازم است که همواره شرایط محیطی کیفیت بسته بندی ماشین آلات و افراد کنترل شده و محصول در هنگام همواره شرایط محیطی کیفیت بسته بندی ماشین آلات و افراد کنترل شده و محصول در هنگام تولید مرتباً از نظر فیزیکی و شیمیایی مورد بازرسی قرار گیرد .

در کنترلهای هنگام تولید یا I.P.Q.C معمولاً با آزمایشات سریع و ساده و با نمونه برداریهای متعدد در فواصل زمانی معین شده وضعیت یک سری از محصول را بررسی کرده و کلیه اسناد و مدارک نمونه برداریها و آزمایشات در پرونده همان سری ساخت بایگانی شده و مدارک در دفتر آزمایشگاههای کنترل دفتر مسئول تولید و دفتر مسئول فنی نگهداری می شوند .

در بخش سوم دستگاه حداسی، دستگاه سنجش سختی، دستگاه فرسایش سنج، دستگاه ph سنج و حمام آب گرم (بن ماری) و … را توضیح می دهد. ترازوی آزمایشگاه :ترازو دارای بخش الکترونیکی است . یک صفحه نمایشگر ارقام می باشد . دگمه خاموش و روشن و دگمه tare(برای نشان دادن مقادیر کمتر از وزن مورد نظر) دارد . برخی ترازوها دارای دگمه درصد نمونه (Sample%) دگمه برنامه ریزی (Mode) چاپگر (Printer) و تنظیم وزن روی صفر (Rezero) می باشد . حداکثر وزن قابل سنجش در برخی ترازوها ۱۸۰gr و در برخی دیگر ۳۱۰gr است حداقل وزن mgrیا gr0.001می باشد.

در بخش چهارم شناسایی ۱ تا ۲۶ را بیان می کند. شناسائی۱۴: اتیل الکل : nD=1.36-1.37

پروپیلن گلیکول : nD=1.431-1.433

در بخش پنجم اثرات فارماکولوژی داروها و معرفی داروها و خواص فیزیکی و موارد مصرف  آنها را بیان می کند.

واژه های کلیدی: شیمی دارویی، قرص، ایزو استرها، مورفین، بخش کپسول سازی، روش سنجش، دستگاه رطوبت سنج، دستگاه دی سولوشن، ایندومتاسین، متوکلوپرامید، دیکلوفناک سدیم

فهرست مطالب

مقدمه     ۱
چکیده    ۲
تاریخچه    ۴
بخش اول
تاریخچه شیمی دارویی    ۷
تئوری شیمی دارویی    ۷
تعریف شیمی دارویی    ۸
طبقه بندی داروها     ۹
واکنش های اسیداسیون    ۱۰
دهالوژناسیدن    ۱۱
گیرنده دارو یا رسپتور    ۱۱
پیش دارو یا پرودراگ     ۱۳
خلق دارو    ۱۴
تعریف آنالوگ یک دارو    ۱۶
متابولیسم داروها     ۱۶
شرط انجام متابولیسم     ۱۸
نام گذاری داروها     ۱۹
تغییر ملکولی با ایجاد پیوند دوگانه     ۲۰
آگونیست و آنتاکونیست    ۲۱
ایزو استرها    ۲۲
بید ایزو استرها     ۲۲
ایزو استرهای کلاسیک     ۲۲
ایزواسترهای غیر کلاسیک     ۲۳
ضد دردها     ۲۳
ضد دردهای قوی     ۲۳
مورفین     ۲۴
مشتقات مورفین     ۲۵
ضددردهای گروه فنیل پریدین     ۲۶
برخی از مشتقات مربوط به ضددردهای گروه فنیل پریدن    ۲۷
ضد دردهای گروه دی فنیل پروپیل آمین     ۲۷
ضددردهای ضعیف و متوسط الاثر     ۲۸
مشتقات پارا آیندنفل    ۲۹
مشتقات پیرازول     ۲۹
فنیل بوتازون     ۳۰
ضد دردهای خانواده آنترالینک اسید     ۳۰
مشتقات آریل الکنوئینی اسیدها     ۳۰
داروهای ضد سرخه     ۳۱
داروهای خلط آور     ۳۱
بیهوش کننده های عمومی     ۳۲
بخش دوم
مشخصات و شرایط کار در یک لابراتوار داروسازی نمونه     ۳۵
بخش تهیه گرانول    ۳۶
بخش قرص سازی    ۳۷
بخش قرصهای بدون روکش     ۳۷
بخش روکش دادن قرصهای پوشش دار     ۳۹
بخش کپسول سازی     ۴۰
بخش داروهای نیمه مایع (پماد و کرم سازی)    ۴۱
بخش تهیه مایعات خوراکی     ۴۶
کنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی     ۴۹
کنترل در انبار مواد اولیه یا در اتاق توزین     ۴۹
روش سنجش متوکلوپرآمید هیدروکراید     ۵۱
محلول استاندارد     ۵۲
روش سنجش کپسول تتراسایکلین     ۵۲
روش سنجش قرص ویتامین C جوشان     ۵۳
روش سنجش پماد تتراسایکلین ۳%    ۵۳
روش سنجش مپروبامات قرص یا گرانول    ۵۴
روش سنجش قرص استامینوفن     ۵۴
روش سنجش دیکلوفناک سدیم     ۵۵
روش سنجش دراژه ایبوپروفن ۴۰۰    ۵۶
روش سنجش ویتامین A     ۵۶
روش سنجش کپسول رینامپین ۳۰۰mg    ۵۷
روش ساختن بافر پتاسیم دی هیدروژن فسفات باPH=7.4    ۵۷
روش سنجش دراژه کلرامفنیکل ۲۵۰mg     ۵۷
روش سنجش ناخالصی های کلرامفنیکل ۲۵۰mg    ۵۸
روش سنجش کلیدنیوم سی ۵mg    ۵۸
روش ساختن محلول تیمول بلو     ۵۸
روش دی سولوشن کپسول رینامپین     ۵۸
روش دی سولوشن قرص استامینوفن     ۵۹
طرز تهیه بافر فسفات PH=5.8    ۶۰
روش دی سولوشن شیاف ایندمتاسین     ۶۰
روش دی سولوشن قرص آلوپوریندل     ۶۱
روش دی سولوشن دراژه کد دیاز پوکساید mg5    ۶۲
روش دی سولوشن کپسول تتراسایکلین ۲۵۰mg    ۶۲
روش دی سولوشن دراژه دیکلوفناک     ۶۳
روش دی سولوشن دراژه ایبوپروفن     ۶۳
روش دی سولوشن قرص پروبامات     ۶۵
طرز درست کردن محلولهای لازم     ۶۵
بخش سوم
دستگاه حداسی    ۶۷
دستگاه سنجش سختی     ۶۸
دستگاه فرسایش سنج    ۶۹
دستگاه ph سنج     ۷۰
حمام آب گرم (بن ماری)    ۷۰
دستگاه دی سولوشن     ۷۱
ترازوی آزمایشگاه     ۷۱
دستگاه رطوبت سنج     ۷۲
بخش چهارم
شناسایی ۱    ۷۳
شناسایی ۲    ۷۳
شناسایی ۳    ۷۴
شناسایی ۴    ۷۵
شناسایی ۵     ۷۵
شناسایی ۶     ۷۶
شناسایی ۷     ۷۶
شناسایی ۸     ۷۶
شناسایی ۹     ۷۷
شناسایی ۱۰     ۷۷
شناسایی ۱۱    ۷۸
شناسایی ۱۲     ۷۸
شناسایی ۱۳     ۷۸
شناسایی ۱۴     ۷۹
شناسایی ۱۵     ۷۹
شناسایی ۱۶    ۸۰
شناسایی ۱۷     ۸۰
شناسایی۱۸    ۸۱
شناسایی۱۹    ۸۱
شناسایی۲۰    ۸۱
شناسایی۲۱    ۸۲
شناسایی۲۲    ۸۳
شناسایی۲۳    ۸۳
شناسایی۲۴    ۸۳
شناسایی۲۵    ۸۴
شناسایی۲۶    ۸۴
بخش پنجم
اثرات فارماکولوژی داروها     ۸۶
ایندومتاسین     ۸۷
ایبوپروفن     ۸۷
رینامپین     ۸۸
ویتامین A    ۸۹
مپروبامات     ۹۰
متوکلوپرامید     ۹۱
اسید اسکوربیک ویتامین C    ۹۲
کلیدنیوم C    ۹۳
تتراسایکلین     ۹۴
دیکلوفناک سدیم     ۹۵
کلوامفنیکل     ۹۷
استامینوفن     ۹۸
کلودیازپوک ید     ۱۰۰
خواص فیزیکی     ۱۰۱
پیوست
منابع

منابع:

۱- اطلاعات و کاربردهای داروهای ژنریک ایران
۲- فارماکوپه جمهوری اسلامی ایران
۳- فرهنگ شیمی تألیف دیوید ویلیام آرتورشارپ- ترجمه: عیسی یاوری
۴- شیمی دارویی- دکتر عباس شفیعی و دکتر علیرضا قنبرپور
۵- شیمی دارویی آلی- دکتر غلامعلی کاظمی فرد
۶- شیمی دارویی- مترجم خشکبار فرهی
۷- Usp = The United State Pharmacoopeia
8- B. P= British Pharmacopeia
9- Merck Index
10- ANALYSIS – CHEMICAL
11- Colour Index
12- HAND BOOK and Food ADDITIVES
13- Drug Information for the Professional Health Care
14- Remington’s Pharmaceutical Sciences

تاریخچه

پس از موافقت مسئولین امور با طی دوران کارآموزی من در روز اول ورود به کارخانه به تاریخچه ان علاقمند شدم و این بی دلیل نبود چرا که شنیده بودم این کارخانه قدیمی ترین شرکت داروسازی در سطح کشور است (البته بنا به ادعای مسئولان و منبعی که در اختیارم قرار داده شده بود در هر صورت خواننده در رد و قبول این مطلب دارای اختیار است) به طوری که من اطلاع حاصل کردم این کارخانه اولین بار در حدود سال ۱۳۲۸ بصورت لابراتوار کوچکی در خیابان سرچشمه تهران توسط دکتر عبیدی بنام ((لابراتوار دکتر عبیدی)) تاسیس شد بدلیل کمبود جا و همجواری با منازل مسکونی که طبعاً مشکلاتی را ایجاد می کرد در سال ۱۳۳۶ به محل فعلی خود در خیابان دکتر علی شریعتی دو راهی قلهک منتقل گردید . البته امروزه پس از گسترش بی رویه این مکان جغرافیایی مسئولین امر احتمال انتقال کارخانه را بخارج از شهر تهران بطور جدی مورد بررسی قرار داده اند . سپس شرکت امریکایی ((داوکمیکال)) امتیاز و سهام آن را خریداری کردند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان صنایع ملی ایران اداره امور ان را در دست گرفت و نام ان را به ((بیوفارما)) تغییر داد . در سالهای اخیر شرکت بصورت سهامی عام اداره می شود و نام آن به ((شرکت داروسازی حکیم)) تغییر یافته است . البته بنا به نیازهای موجود و همگام با صنعت و تکنولوژی مدرن این شرکت نسبت به نوسازی و تجهیز دستگاهها و ماشین الات خود اقدام نموده است . آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت داروسازی حکیم با مجهز بودن به دستگاههای مدرن و کادر کارآزموده نظارت دقیقی بر کلیه مراحل تولید صنعتی دارو دارد که اهم مراحل نظارت به شرح ذیل می باشد .

–   در آزمایشگاه فرمولاسیون ،‌بطور دائم فرمول محصولات مورد مطالعه و احتمالاً تجدید نظر (به مقدار جزئی ) قرار می گیرد .

–    با کمک دانشگاههای معتبر و مراکز ذیصلاح تستهای Bioavalability بر روی کلیه محصولات صورت می گیرد .

–    در آزمایشگاه کنترل کیفی علاوه بر انجام کلیه آزمایشات فیزیکی – شیمیایی و میکروبی زمان پایداری هر محصول پس از گذشت زمان خاصی بر طبق اصول علمی سنجیده شده و با تاریخ مصرف دارو مطابقت می شود . به گفته مسئولین کارخانه مراحل فوق لابراتوار داروسازی حکیم را قادر به رقابت با سایر شرکتهای مشابه حتی در سطح بین المللی ساخته است .

 * در حال حاضر مدیر امور مالی و امور اداری کارخانه ،‌یک نفر هستند .

* سرپرست برنامه ریزی ،سرپرستی امور انبارها را نیز به عهده دارد .

* تعمیرگاهها و امور فنی کارخانه مستقیماً زیر نظر مدیر کارخانه است .

* در حال حاضر مسئول فنی و مدیر تولید ،یک نفر است .

* مدیریت ازمایشگاه کنترل و فرمولاسیون هر دو به عهده یک نفر است .

تاریخچه شیمی دارویی :

آغاز درمان موثر با مواد شیمیایی در قدمت خود محو شده است . زیرا قبل از آنکه تاریخ پزشکی ثبت شده باشد این درمان وجود داشته است . موفقیتهایی اولیه بدست آمده بر علیه بیماریها اکثراً بر ضد بیماریهای عفونی بوده است و بر علیه بیماریهایی که همراه با پیری هستند یعنی افزایش خون و سرطان کمتر موفق بوده است . اولین مواد صنعتی ساده که به عنوان دارو به کار برده شده عبارتند از :

۱) اتر C2H5-O-C2H5                 ۲) کلرال CL3-COOH

در اواخر قرن نوزدهم پاستور بررسی در ترکیبات ضد عفونت را آغاز نمود که از آن می توان به فنل اشاره کرد و در ادامه کاربرد سولفونامیدها به عنوان ترکیبات ضدعفونت در سال ۱۹۳۵ پیشنهاد کرد و در دامنه فلمینگ (کاشف پنی سیلین) به بررسی آنتی بیوتیکها و ارائه آنها فیشر در قرن نوزدهم گفت : اثر این دارو و درد مثل رابطه قفل و کلیدی است یعنی دارویی بسازیم که دارای ابعاد مناسب باشد و با گیرنده دارو ارتباط ایجاد کند و ایجاد ارتباط کافی بین دارو و پروتئین (نظریه قفل و کلید در اثر بخشی دارو) کلرات و استانیلید در زمان قدیم به عنوان دارو استفاده می شد که در آن زمان فقط اثر بخشی آن را در نظر می گرفتند نه ضرر آنها را داروهایی که مبارزه با عفونت را دارند پیشرفت بیشتری دارد . دارو چیز خوبی نیست چون عصاره آزمایشهایی است که ما انجام می دهیم چون سیستم گوارشی و نظام متابولیسی ما با این داروها موافق نیست با مشکلات روبرو می شویم .

تئوری شیمی دارو :

یک دارو یک ماده شیمیایی است و عصاره آن مثلاً استامینوفن است .

تهیه دارو نیاز به تخصص بالای شیمی و خالص سازی عالی میباشد خلوص ۹۸% به درد دارو نمی خورد بلکه بالاتر از آن باید باشد . ایران ACTIVE دارو(مانند آسپرین) را ندارد و از خارج آن را تهیه می کند از کشورهایی که اجازه ساخت این ACTIVE را دارند و تاییدیه بین المللی دارند این قرصهایی که استفاده می شود ماده ACTIVE را به میزان چند میلی گرم در واحد قرص توزیع می کند ایران باید این ACTIVE را از خارج (فرانسه) تهیه کند زیرا تکنیکهای خالص سازی آنها بهتر است و در ضمن اثر سازی آسپیرینهای فرانسوی و خارجی بهتر از ایرانی است زیرا وقتی داخل بدن می شوند سریع پخش می شوند و باز می شوند و اثر میکند به ثمر رساندن یک دارو کاریک روز نیست و حاصل ۲۰ سال کار مداوم است وقتی سنتز دارو را انجام دادند روی حیوانات امتحان می کنند اثرات مثبت و جانبی آن را بررسی می کنند و همین طور باید دوز ان را امتحان کرد و بهترین دوز را انتخاب کنند و نتیجه این موارد تهیه دارویی خوب است و جدید .

آلی : سنتزهای آلی به منظور بکارگیری این آموخته های شیمی باید یکسری مبانی تعریف را بدانیم .

تعریف شیمی دارویی :

بر اساس تعریف (الیوت)ULYOT شیمی دارویی رشته ای است که اصول شیمی و زیست شناسی را به کارگرفته و دانشی می آفریند که در آن مواد درمانی حاصل می گردد نتیجه اینکه شیمی دارویی دان نه تنها باید یک شیمی آلی دان قابلی باشد بلکه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی به خصوص بیوشیمی و فارموکولوژی داشته باشد .

فارماکولوژی : مطالعه اثر مولکولهای مختلف بر روی انسان .

ارتباط شیمی دارویی با علوم دیگر به این ترتیب می باشد :

طب داخلی ، داروسازی و بیوفارماسی ، زهرشناس و آسیب شناسی ، فارماکولوژی ، شیمی و بیوشیمی ، زیست شناسی و میکروب شناسی ، شیمی دارویی .

در یک همکاری تنگاتنگ مرتبط به مهم این تخصصهاست که دارو ساخته می شود اگر هر کدام از این ارتباطها نباشد دارو مناسب نیست . دانش بیوشیمی ایده اولیه را می دهد که چه ساختارهایی دارای مضرات کلی و شناخت شده بر روی ژنهای وراثت یادگیری و بینایی و …. است .

از نظر زیست شناسی و … باید بررسی شود بعضی ساختارها شاید بتوانند ایجاد کننده و رشد دهنده میکروبها باشند این دارو باید توسط فارماکولوژی تست شود که اثر دارد یا نه ؟ بعد دکتر دارو ساز توسط دانش بیوفارماسی بررسی می کند زهرشناسی و آسیب شناسی این است که ایجاد سموم نکنند و اثرات جانبی نداشته باشد .

طبقه بندی داروها :

به دو صورت کلی انجام می شود :

الف) طبقه بندی بر اساس ساختمان شیمیایی

این طبقه بندی در گذشته به طور گسترده ای بکار گرفته شده است و هنوز هم برخی از مولفین این نوع طبقه بندی را بکار می برند . بر اساس این نوع طبقه بندی داروها در یک یا چند بخش از گروههای شیمیایی به شکل زیر قرار می گیرند .

استالها RCOOH+2ROH”RCHOORR

همی استالR- CHOOHR  ” RCOOH+ROH

استالها ، اسیدها ، الکلها ، آمیدها ، آمینها ، آمینواسیدها ، آمینوالکلها ، آمینواترها ، آمینوکتونها ، ترکیبات آمونیوم ، انولها ، استرها ، اترها ، ترکیبات هالوژن دار مانند هیوسین ، لاکتامها (آمیدحلقوی) راههایی که ما از شر کلیه ناخالص خلاص می شویم که یک راه آن این است .

نمکهای آمونیوم در آب محلول می باشند شرط آن این است که ما سر ملکول را آنقدر حجیم نکنیم که نتواند عبور کند که همان نظریه فیشر می باشد که ازت را هم معمولاً به صورت نمکهای آمونیوم در می آورند .

ب) طبقه بندی دارو بر اساس اثر فارماکولوژیک

فارماکولوژی : بررسی اثر ملکولهای مختلف بر روی بدن موجود زنده .

۱-   مواد فارماکودینامیکی که در بیماریهای غیرعفونی برای اصلاح اعمال غیرطبیعی بدن بکار برده می شود .

۲-   مواد شیمی درمانی که برای بیماریهای عفونی بکار می رود .

۳-   ویتامین ها

۴-   هورمونها

که باز هر کدام از این موارد تقسیم بندی خاص خودش را دارد مثلاً در بین مواد فارماگودنیامیکی گروههای زیر را داریم :

داروهایی که بر دستگاه اعصاب مرکزی اثر می گذارند ، داروهایی که دستگاههای عصبی محیطی را تحریک می کنند و یا باز می دارند ، داروهایی که اصولاً در دستگاههای قلبی ، عروقی و کلیوی اش می گذارند ، به  طور کلی درد یا عفونی است و یا غیرعفونی .

داروهایی که اثر فارماکولوژی می گذارد و یک دینامیسم را ایجاد می کند و آن درد را درمان می کند که عفونی نیست . داروهای عفونی بارزترین علامتش تب است (تب ناشی از سرماخوردگی و تب ناشی از سرطان) و روش مبارزه با تب را شیمی درمانی گویند . سرطان از بهم خوردن نظم درون مولکولی (دورن سلولی) بوجود می آید . بنزن و آزبست به شدت سرطان زا می باشد . بنزن اگر از طریق پوست وارد شود باید متابولیز شود . یعنی سوخت و ساز شوند و دفع شوند . بنزن در فاز اول متابولیسم خود اکسید می شوند و اپواکسید می شوند و در اینجا ناپایدار است پس در خون باید نوکلئوفیلهای بوجود آید تا این حلقه را باز کند . اگر در زمان تکثیر سلولی اتفاق افتد نظم آنها بهم می ریزد و سرطان بوجود می آید . بیماریهای عفونی موادشان شیمی درمانی است .

ویتامین : برای تقویت می باشد .

هورمون ها : ساختارهای مهم خانواده پپتید می باشد هم خانواده مواد سازنده بیولوژیکی است . هورمونها ساختمان های پپتیدی یا پروتئنی دارند .

واکنشهای اکسیداسیون :

واکنشهای اکسید اتیو اغلب در کبد انجام شده و به مقدار کمی هم در پلاسما کلیه ها و بافتها انجام می گیرد آنزیم انجام دهنده عمل اکسیداسیون معروف به میکروزوم می باشد برای انجام واکنش های اکسیداسیون توسط این آنزیم ها در کبد باید حتماً اکسیژن و کوآنزیم NADPH (فرم احیا شده نیکوتینا آدنین دی نوکلئوتید فسفات) وجود داشته باشد . NADPH با قسمت میکروزمان و یا قسمت پروتئینی آن ترکیب شده و ترکیب حاصل مجدداً با اکسیژن ترکیب می گردد و بدین وسیله اکسیژن فعال بوجود می آید سپس این اکسیژن فعال بوجود می آید سپس این اکسیژن فعال توسط یک ترکیب حد واسط به دارو منتقل می شود این مراحل را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :

NADPH +A+H+“AH2+NADP+

AH2+O2“AH2O2

AH2O2+DRUG”D+O+A+H2O

1- اکسیداسیون حلقه آروماتیک ۲- اکسیداسیون زنجیرجانبی ۳- واکنش اکسیداتیو N دالکیلاسیون ۴- واکنش اکسیداتیو دامیناسیون ۵- واکنش S- اکسیداسیون ۶- احیاء عامل کربوئیل ۷- احیاء گروه نیترو ۸- احیاء گروه آزو ۹ – احیاء گروه دی سولفید ۱۰- هیدورلیزآمید

دهالوژناسیون :

این واکنش که در بعضی از ترکیبات دارویی هالوژن مشاهده شده با جدا شدن هالوژن به مقدار کم از بقیه مولکول ها صورت می گیرد . در فاز دوم یا فاز سنتتیک متابولیت قطبی شده دارو در نتیجه واکنش با مواد قطبی موجود در بدن به مراتب قطبی تر شده و در نتیجه حلالیت بالای در آب می تواند از بدن دفع گردد .

فاز سنتتیک :

متابولیت دارو از فاز I :1- گلوکورونیک اسید ۲- گلایسین ۳- سیستئین

گیرنده دارو یا رسپتور (RECEPTOR) :

دارویی که وارد خون می شود و جذب می شود (از طرق مختلف عضلات) باید تحویل یک گیرنده گردد محل درد یک گیرنده دارد هر چه دارو و گیرنده هم سایز و هم اندازه تر باشند بهتر و اختصاصی تر میباشند . اثر یک دارو موقعی بوجود می آید که آن دارو با متابولیتهای فعال آن با سلولهای مخصوصی در بدن تماس نزدیک پیدا نموده و با ساختمان سلول بستگی پیدا کند این سلولهای مخصوص یا مولکولهای ویژه یا کمبلکهای مولکولها و یا قسمتهایی از آنها که قادر به ایجاد پیوند شیمیایی با دارو بوده و با پیوستن به دارو قادر به ایجاد یک اثر فارماکولوژیکی هستند . برای هر گیرنده احتمالاً دارویی با کنفورماسیون (صورت بندی) مکمل لازم است و هر وقت دارو مکمل بهتری برای گیرنده باشد کمپلکس ویژه تر بوده و اثر دارو بهتر خواهد بود .

به منظور ایجاد اثر بخشی مولکول دارو بایستی مختصات زیر را دارا باشد :

۱)    مولکول دارو بایستی دارای اندازه مخصوص بوده و گیرنده هم سایز آن باشد به عبارت دیگر دارو به رسپتور مانند کلید به قفل بخورد .

۲)    مولکول دارو باید دارای کفیگوراسیون مخصوصی باشد .

۳)  دارای گروههای عاملی ویژه در محلهایی خاص یا مخصوصی از خود باشند . مولکول رسپتور (گیرنده) که ماهیت آن از پروتین است نیز بایستی دارای مختصات زیر باشد:

۱)    دارا بودن گروههای عاملی

۲)    دارا بودن فواصل معین

۳)    دارا بودن قسمت فعال (فرورفتگیها ،برآمدگیها و قسمت های مسطح)

۴)  علاوه بر این مختصات مهم دارا بودن میدان مغناطیسی و تقسیم مشخص الکترونها نیز از شرط گیرنده ها هستند .

110,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا
 • گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی
 • تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.