گزارش کار آموزی زراعت و اصلاح ذرت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

گزارش کار آموزی زراعت و اصلاح ذرت

تعداد صفحات : ۴۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره تاریخچه و مبداء ذرت، ویژگیهای قسمتهای مختلف گیاه و انواع ذرت، اصلاح ذرت، آفات و بیماریهای ذرت، کاشت و برداشت ذرت توضیح می دهد.

ذرت گیاه زارعتی از تیرة غلات یکساله بوده و بومی نیمکره جنوبی است که برای اولین  بار توسط کریستف کلمب کشف شد.

ذرت به علت داشت مواد قندی و نشاسته زیاد و عملکرد محصول علوفه‌ای بیش از ۸۰ تن در هکتار یکی از مهمترین نباتات جهت تولید علوفه سبز، سیلو و دانه محسوب می‌شود. عمده‌ترین موارد مواد مصرف ذرت عبارتند از: غذایی اصلی انسان علوفه جهت تغذیه دام  و مصارف صنعتی.

بعد از گندم برزگترین سطح زیرگشت را ذرت به خود اختصاص داده در حالیکه تولید محصول آن بعد از گندم و برنج قرار دارد. اهمیت محصول و بالا بودن سطح زیرکشت زیاد این نبات بعلت قدرت تطابق آن با شرایط گوناگون اقلیمی می‌باشد بدین جهت جزو عمده‌ترین محصولات مناطق معتدله،‌ معتدله گرم نیمه گرمسیر و مرطوب بشمار می‌رود.

از جمله روشهای اصلاحی آن می‌توان به سلکیون- تهیه و واریته‌های هیبرید و واریته مصنوعی  اشاره کرد که می‌توان با این روشها به اهدافی مانند بالا برردن عملکرد – مقاومت در برابر خشکی و گرما مقاومت در برابر خوابیدگی، آفات و بیماریها دست یافت.

ذرت نیز مانند دیگر گیاهان زراعی دارای آفتهایی می‌باشد مانند کرم ذرت، کرم ساقه خوار شب پره زمستانی یا کرم طوقه نام برد و بیماریها مانند بیماریها سیاهک ذرت،‌ بیماری سوختگی برگ، بیماری زنگ، بیماری موزائیک اشاره کرد.

واژه های کلیدی: ذرت، اصلاح ذرت، کاشت و برداشت، آفات، روشهای دورگ گیری، سلکیون

فهرست مطالب

فصل اول: تاریخچه و مبداء ذرت۷
فصل دوم: ویژگیهای قسمتهای مختلف گیاه و انواع ذرت۱۲
(۱-۲) ویژگیهای گل وساق۱۳
(۲-۲) ویژگیهای ریشه ۱۶
(۳-۲) ساختمان دانه ذرت۱۶
(۴-۲) انوع ذرت۱۸
فصل سوم: اصلاح ذرت۲۱
(۱-۳) وضع ژنیتیکی ذرت۲۲
(۲-۳)روشهای اصلاح ذرت۲۲
(۳-۳) هدفهای اصلاح ذرت۲۸
فصل چهارم: آفات و بیماریهای ذرت۳۰
(۱-۴) آفت ذرت۳۱
(۲-۴)بیماریهای مهم ذرت۳۲
فصل پنجم: کاشت و برداشت ذرت۳۵
(۱-۵) کاشت۳۶
-انتخاب بذر۳۶
-مقدار بذر۳۶
-فواصل خطوط کاشت۳۷
-عمق کاشت۳۹
-طرق کاشت۳۹
(۲-۵)برداشت۴۰
-انواع ماشینهای برداشت۴۰
-زمان نحوه برداشت۴۰

منابع  :

زراعت و اصلاح ذرت- دکتر مهدی تاجبخش- احرار تبریز

غلات دکتر ناصر خدابنده- دانشگاه تهران

اصلاح گیاهان علوفه‌ای- دکترهادی کریمی- دانشگاه تهران

جزوة کلاسی و مهندس غفاری

اصلاح نباتات زراعی- مهندس امیر اتابک هاشمی- مهندس سعید صادقزادة حمایتی

فصل اول:

(تاریخچه و مبداء ذرت)

ذرت zea mays گیاه زراعتی یکسالة بومی نیمکره غربی است ذرت در بیش از ۱۲۰ میلیون هکتار از اراضی دنیا کشت می‌شود وبه عنوان کالای مهمی در تجارت محسوب می‌گردد. منبع (۱)

ذرت تا قبل از سال ۱۴۹۲ میلادی در قاره آسیا، اروپا،‌آفریقا به عنوان یک گیاه زارعتی شناخته نشده بود. این گیاه را از قرنها پیش در آمریکای مرکزی می‌شناختند و توسط مردم ایندیانای آمریکا کشت می‌شد و بهمین سبب بنام لاتین آن از یکی از طوایف ایندیانا بنام mahig یا marisi گرفته شده است. (Ho Ffmann and Aufhamer) منبع (۲)

ذرتی که مورد توجه خاص سفید پوستان قرار گرفته است ذرت دندان اسبی بوده که دارای  قدرت تطابق بیشتری با شرایط مختلف آب و هوا می‌باشد. منبع (۱)

کریستف کلمب کاشف آمریکا برای اولین دفعه دانه ذرت را از آمریکا به اورپا  برد و نام mais را به آن داد. سپس طی سالیان دراز بذر ذرت از طریق پرتقال به شمال آفریقا و جنوب اروپا هندوستان و چین برده شد. حدس زده می‌شود که دانه‌ این گیاه مانند غلات دارای پوشینه‌هایی بوده و بر جسب جهش بصورت بلال امروزی در آمده است.

بعد از گندم برزگترین سطح زیرگشت را ذرت به خود اختصاص داده در حالیکه تولید محصول آن بعد از گندم و برنج قرار دارد. اهمیت محصول و بالا بودن سطح زیرکشت زیاد این نبات بعلت قدرت تطابق آن با شرایط گوناگون اقلیمی می‌باشد بدین جهت جزو عمده‌ترین محصولات مناطق معتدله،‌ معتدله گرم نیمه گرمسیر و مرطوب بشمار می‌رود. منبع (۲)

در حدود ۷۵ درصد ذرت به تغذیه حیوانات رسیده بنابراین مصرف غیر مستقیم آن پیش از مصرف مستقیم است. ذرت اساساً به عنوان یک محصول انرژی زا تولید می‌گردد.

در صورتی که انواع زراعی از آن که برای تولید پروتئین روغن، موم، ذرت شیرین،‌ پاپ‌کورن اختصاص یافته ‌اند موجود است. منبع (۱)

فرآوردهای فرعی و متعددی از ذرت بدست می‌آید حدود ۵۰۰ رقم گزارش شده است. منبع (۲)

این گیاه به علت ارزش غذایی خاص که دارد مورد توجه کشورهای مکزیک- پرو- آمریکای مزکزی و اغلب کشورهای آمریکایی جنوبی قرار گرفته است. منبع (۱)

در سالهای اخیر دامداران و کشاورزان به اهمیت این گیاه و تهیه علوفه از طریق سیلو کردن ذرت و تعلیف آن بصورت سبز پی برده و بکشت آن مبادرت می‌نمایند به نظر می‌رسد که ارزش غذایی ذرت تا حدی شناخته شده باشد.

طبق گزارش Zscheichler (1971) میزان عملکرد دانه ذرت هیبرید در هکتار در سال ۱۹۵۱ – ۱۹۵۰ حدود ۲۱۴۰ کیلوگرم در سال ۱۹۷۰ حدود ۵۰۶۰ کیلوگرم در هکتار در آلمان غربی بوده است. در حالیکه در ایران متوسط عملکرد با استفاده از هیبریدهای ساده یا مضاعف ۶ تن در هکتار بوده است.

ذرت به علت داشت مواد قندی و نشاسته زیاد و عملکرد محصول علوفه‌ای بیش از ۸۰ تن در هکتار یکی از مهمترین نباتات جهت تولید علوفه سبز، سیلو و دانه محسوب می‌شود. عمده‌ترین موارد مواد مصرف ذرت عبارتند از: غذایی اصلی انسان علوفه جهت تغذیه دام  و مصارف صنعتی. بطور متوسط ترکیبات شیمیایی دانه خشک ذرت به شرح زیر است:

نشاسته ۷۷% روغن ۵%
قند ۲% نپتوزان ۵%
پروتیئن ۹% خاکستر ۲%

ویژگیهای قسمتهای مختلف گیاه ذرت- و انوع ذرت

(۲-۲) ویژگیهای گل و ساقه:

هر گل دارای سه عدد پرچم می‌باشد. گل نر آرایش خوشه‌ای دارد و در بالای ساقه و گل ماده در پایین ساقه قرار دارد. (منبع ۳)

(ذرت گیاهی است یک پایه Manaique- Manaeciaus) بدین معنی که گلهای نر و ماده جدا از هم ولی بر روی یک پایه قرار دارند- گلهای ماده ذرت از جوانه‌‌ای که در قاعده غلاف برگ وجود دارد تولید می شود. محور سنبلچه های ذرت بعد از تکامل تبدیل به مغز بلال (چوب و محور بلال) شده که روی محور بلال سنبلچه های متعددی طولا محاسبه شده است.

گیاه ذرت برای گلهای ماده حدود ۲۵۰۰۰ دانه گرده تولید می‌کند. منبع (۲)

با درجه حرارت خنک تر و رطوبت بالاتر، پراکندگی دانه گرده امکان دارد تا نصف روز به تاخیر افتاده و تا پایان بعداز ظهر ادامه یابد به محض اینکه گرده در هوا پخش شد به خاطر خشکی زیاد هوا فقط چند دقیقه زنده و فعال خواهند ماند) منبع (۱)

گرده افشانی غیر مستقیم ذرت بیشتر وسیله باد صورت می‌گیرد و باد می‌تواند تا چندین کیلومتر گرده‌ها را منتقل نماید.)منبع (۲)

البته باید در خصوص ذرت این توجه را داشت که ردیفهای مجاور کاشت بیش از سایر ردیف‌ها عمل گرده افشانی را انجام می‌ذهند. گرده‌های منتقل شده در روی کلاله بلافاصله شروع به جونه زدن نموده ولی فقط یک میله گرده بعد از ۲۰ دقیقه به تخمدان می‌رسد.

ذرت دارای ساقه‌های راست و مستقیم بوده و ممکن است طول آن در مناطق خشک به ۸ متر برسد. برگهای ذرت شبیه سایر غلات شامل پهنک برگ و غلاف است. غلاف برگ ذرت ساقه رادر آغوش می‌گیرد و طول برگ به ۸۰-۳۰ و حتی ۱۵۰ سانتی متر و عرض آن در حدود ۱۰ سانتی متر و ضخامت آن در حدود ۲ میلی متر است.

ذرت قدرت پنچه زدن ندارد و دارای ریشه‌های قوی و انبوه ولی سطحی است که اختلاف عمق ریشه می‌تواند به استقامت یا خوابیدگی آن کمک نماید. باید ارتفاع بوته‌های ذرت را به گونه یا زود رسی آن نسبت داد مثلاً ارقام زود رس ۹۰ سانتی متر و پاپ کورن یا نقل پیرزن Zea mays var everta 30 تا ۵۰ سانتی ‌متر ارتفاع دارد.

ضخامت ساقه ذرت در حدود ۳ سانتی‌متر و حدود ۸ تا۱۲ و گاهی ۱۴ میان گره دارد.

تعداد برگهای ذرت بین ۸ تا ۴۸ بوده که بطور متوسط ۱۲ تا ۱۸ عدد است.

45,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه زراعت برنج در استان گیلان
 • مقاله زراعت جو آبی در استان زنجان
 • مقاله زراعت در مناطق خشک
 • مقاله زراعت غلات
 • مقاله ذرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  پیوندها

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.